Filipenses 3:1-21

  • Imaspichus mana atienekunamanta (1-11)

    • Pabloqa tukuy imata Cristorayku qhasi manakajpaj qhawan (7-9)

  • Premiota japʼinapaj ñaupajllamanpuni rina (12-21)

    • Cielopi llajtayoj kaymanta (20)

3  Chayrayku hermanosníy, Señorpi kusikullaychejpuni.+ Qhelqamorqaykichejña chay imasmanta watejmanta qhelqamuspaqa, mana saykʼunichu. Imaraykuchus chayqa allinniykichejpaj.  Cuidakuychej alqos jina kajkunamanta, cuidakuychej sajra kajta ruwajkunamanta. Cuidakullaychejtaj circuncidasqa* kanaykichejta munanku chaykunamantapis.+  Noqanchejmin cheqamanta circuncidasqa kanchej.+ Imaraykuchus Diostaqa espiritunpa yanapayninwan sirvinchej, imastachus Cristo Jesús ruwasqanmanta jatunchakunchej,+ manataj imaspichus runas atienekunku chaykunapichu atienekunchej.  Jinapis noqaqa ni mayqen runa jina chay imaspi atienekuyta atiyman. Imaraykuchus  noqaqa nacekusqaymanta pusaj pʼunchayninman circuncidasqa karqani.+ Israelita kani, Benjamín ayllumanta.* Hebreo kani, tatamamaypis hebreos karqanku.+ Fariseo* karqani, chayraykutaj leytaqa sumajta juntʼaj kani.+  Tukuy sonqo Diosta sirviyta munaspa congregacionta* qhatiykachaj kani.+ Leyta maychus kajta juntʼasqayraykutaj, ni pi runaj juchachanan karqani.  Chaywanpis imastachus sumaj valorniyojpaj qhawarqani chaykunataqa, Cristorayku qhasi manakajpaj qhawani.*+  Cheqamantapuni tukuy imata qhasi manakajpaj qhawani, Señorniy Cristo Jesusmanta yachakuy may valorniyoj kasqanrayku. Payrayku tukuy imata saqeni, chaykunatataj qʼopata jina qhawani. Ajinamanta Cristowan sumajta masichakunaypaj,  jinallataj paypa discipulon jina qhawasqa kanaypaj. Noqaqa mana Leyta juntʼasqayraykuchu cheqan runapaj qhawasqa kani, manachayqa Cristopi creesqayrayku.+ Cheqan runapaj qhawasqa kaytaj, creeynejta Diosmanta jamun.+ 10  Noqaqa Cristota rejsiyta munani. Wañuymanta kausarichimorqa chay atiymantapis yachakuyta munani.+ Munallanitaj pay jina ñakʼariyta,+ pay jinallataj wañuytapis.+ 11  Chaytaqa tukuy sonqo ruwani, wañusqas ukhumanta ñaupajta kausarimojkunamanta kanaypaj.+ 12  Niraj premiota japʼinichu, chantapis manaraj mana juchayoj runachu kani. Jinapis premiota japʼinaypaj ñaupajllamanpuni rishani.+ Imaraykuchus yachani Cristo Jesús chaypaj ajllawasqanta.*+ 13  Hermanosníy, mana yuyanichu chayta japʼisqaytaña. Chaywanpis kayta ruwani: Ñaupaj imasta qonqaspa,+ jamoj imasta japʼinaypaj ñaupajllamanpuni rishani.+ 14  Maytataj kallpachakushani premiota japʼinaypaj.+ Chay premiotaj cielopi kausay, chaytataj Dios qowasun pikunatachus Cristo Jesusnejta wajyawanchej chaykunaman.+ 15  Chayrayku pikunachus creeypi wiñay tukusqa kanchej chaykunaqa,+ imastachus nerqaykichej chayman jina yuyanachej. Mana ajinatachu yuyashankichej chaytaj, Dios ajinata yuyanaykichejpaj yanapasonqachej. 16  Chaywanpis maykamachus ñauparerqanchej, chayman jinallapuni maychus kajta purinachej. 17  Hermanosníy, tukuyniykichej noqa jina ruwaychej.+ Chantapis imayna kausaytachus qankunaman rikucherqayku, chayman jina kausajkunata qhawaspa kikinta ruwaychej. 18  Ashkhas Cristo ñakʼarina kʼaspipi* wañusqanta pisipaj qhawashanku. Paykunamantaqa sapa kuti parlaj kaykichej, ¿icharí? Chaywanpis kunanqa waqaspa paykunamanta parlaykichej. 19  Paykunaj diosninkoqa wijsanku, imasmantachus pʼenqakunankumantataj jatunchakunku. Yuyayninkoqa kay mundoj imasnillanpi kashan.+ Paykunaqa chinkachisqa kanqanku. 20  Noqanchejtajrí cielopi+ llajtayoj kanchej.+ Chantapis mayta suyakushanchej cielopi kaj salvawajninchej Señor Jesucristota.+ 21  Paymin pisi kallpa cuerponchejta waj jinaman tukuchenqa, lliphipej cuerpon jina kananpaj.+ Chaytataj jatun atiyninwan ruwanqa, mayqenwanchus tukuy imata paypa kamachiyninman churayta atin chaywan.+

Sutʼinchaykunasnin

Circunciday niyta munan qharejpa jispʼananpa puntanmanta qaritanta khuchurpariy. Glosariopi circuncisión nisqata leeriy.
Uj aylloqa uj familiamanta miraj ashkha familias kanku.
Glosariopi fariseos nisqata leeriy.
Glosariopi congregación nisqata leeriy.
Ichá nillanmantaj “tukuy sonqo saqepuni”.
Griego parlaypeqa nin, “japʼiwasqanta”.
Chayri “ñakʼarina postepi”. Glosariopi ñakʼarina kʼaspi nisqata leeriy.