Ir al contenido

Ir al índice

El Cantar de los Cantares

Capítulos

1 2 3 4 5 6 7 8

Kaykunamanta parlan

 • SULAMITA REY SALOMONPA CAMPAMENTONPI (1:1–3:5)

  • 1

   • Aswan kʼachitu takiy (1)

   • Sipas parlan (2-7)

   • Jerusalenmanta sipaskuna (8)

   • Rey parlan (9-11)

    • “Qori kʼachanchanasta qanpaj ruwasunchej” (11)

   • Sipas parlan (12-14)

    • “Munasqetayqa mirrayoj sumaj qʼaparishaj bolsita jina” (13)

   • Ovejasta michej joven parlan (15)

    • “Munasqetáy, allin kʼachitapuni kanki”

   • Sipas parlan (16, 17)

    • “Munasqetáy, may simpático kanki” (16)

  • 2

   • Sipas parlan (1)

    • “Pampasmanta azafrán tʼikita jinalla kani”

   • Ovejasta michej joven parlan (2)

    • ‘Munasqetayqa lirio tʼikita jina’

   • Sipas parlan (3-14)

    • ‘Amapuni noqapi munakuyta rijchʼarichiychejchu mana munashajteyqa’ (7)

    • Ovejasta michej jovenpa parlasqanta oqharin (10b-14)

     • “Kʼacha mocitáy, jampuway” (10b, 13)

   • Sipaspa hermanosnin parlanku (15)

    • “Atojkunata japʼimuychej”

   • Sipas parlan (16, 17)

    • “Munasqetayqa noqajta, noqataj paypata kani” (16)

  • 3

   • Sipas parlan (1-5)

    • ‘Chʼisisnin munasqetayta mayta maskʼarqani, manataj tarerqanichu’ (1)

 • SULAMITA JERUSALENPI (3:6–8:4)

  • 3

   • Sionmanta warmis parlanku (6-11)

    • Salomonta tiyananpi wantuspa apanku

  • 4

   • Ovejasta michej joven parlan (1-5)

    • “Munasqetáy, allin kʼachitapuni kanki” (1)

   • Sipas parlan (6)

   • Ovejasta michej joven parlan (7-16a)

    • “Warmisitáy, sonqoyta suwarpariwanki” (9)

   • Sipas parlan (16b)

  • 5

   • Ovejasta michej joven parlan (1a)

   • Jerusalenmanta warmis parlanku (1b)

    • ‘Munanarikuychej sajsakunaykichejkama’

   • Sipas parlan (2-8)

    • Mosqokusqanta willan

   • Jerusalenmanta sipaskuna tapunku (9)

    • “¿Imapitaj munasqetayki aswan sumaj kasqa waj jovenesmanta nisqari?”

   • Sipas parlan (10-16)

    • “Chunka waranqa runas chaupipipis sutʼi rejsiy” (10)

  • 6

   • Jerusalenmanta sipaskuna parlanku (1)

   • Sipas parlan (2, 3)

    • “Noqaqa munasqetaypata kani, munasqetaytaj noqajta” (3)

   • Rey parlan (4-10)

    • “Tirzá llajta jina manchay kʼachita kanki” (4)

    • Warmispa parlasqankuta oqharin (10)

   • Sipas parlan (11, 12)

   • Rey parlan (wajkunawan khuska) (13a)

   • Sipas parlan (13b)

   • Rey parlan (wajkunawan khuska) (13c)

  • 7

   • Rey parlan (1-9a)

    • “May kʼachitapuni kanki, manchay munana kanki” (6)

   • Sipas parlan (9b-13)

    • “Noqaqa munasqaypata kani. Payqa noqamanta wañurishan” (10)

  • 8

   • Sipas parlan (1-4)

    • “Hermanoyllapis kawaj” (1)

 • SULAMITAQA KUTINPUN, SUMAJ WARMI KASQANTA RIKUCHIN (8:5-14)

  • 8

   • Sipaspa hermanosnin parlanku (5a)

    • ‘¿Pitaj wicharimushan munasqanta abrazaykuspari?’

   • Sipas parlan (5b-7)

    • “Munakoyqa wañuy jina allin sinchʼi” (6)

   • Sipaspa hermanosnin parlanku (8, 9)

    • Sichus perqa jina kanman, sichus punku jina kanman (9)

   • Sipas parlan (10-12)

    • “Noqaqa perqa jina kani” (10)

   • Ovejasta michej joven parlan (13)

    • ‘Parlasqaykita uyariyta munani’

   • Sipas parlan (14)

    • “Taruka jina usqhayllata jamuy”