Ir al contenido

Ir al índice

Eclesiastés

Capítulos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kaykunamanta parlan

 • 1

  • Tukuy imapis qhasi manakaj (1-11)

   • Jallpʼaqa wiñaypaj kallanqapuni (4)

   • Intipis, wayrapis, yakupis muyuspa kashanku (5-7)

   • “Jallpʼapeqa manapuni ima mosoj ruwaypis kanchu” (9)

  • Runaj yachaynenqa pisilla (12-18)

   • “Wayrata japʼiyta munay jinalla” (14)

 • 2

  • Salomonqa tukuy ima ruwasqanpi tʼukurin (1-11)

  • Runaj yachaynenqa mana may valorniyojpunichu (12-16)

  • Sinchʼita trabajayqa qhasilla (17-23)

  • Runapajqa aswan allin mikhunan, ujyanan, trabajaspa kusirikunan (24-26)

 • 3

  • Tukuy imapaj uj tiempo tiyan (1-8)

  • Kusisqa kausakoyqa Diospa regalon (9-15)

   • Runaj sonqonman wiñay kausayta churarqa (11)

  • Diosqa justiciaman jina tukuyta juzgan (16, 17)

  • Runaspis animalespis wañunku (18-22)

   • Tukuyninku jallpʼallamantaj tukunku (20)

 • 4

  • Runaj ñakʼarisqanqa wañuymantapis aswan sinchʼi (1-3)

  • Trabajotaqa maychus kajllata qhawana (4-6)

  • Amigoyoj kayqa sumajpuni (7-12)

   • Aswan allin iskay ukhu kayqa, ujlla kanamantaqa (9)

  • Reypa kausaynenqa qhasi manakajlla kanman (13-16)

 • 5

  • Diosman qayllaykunaykipajqa kausayniykita qhawarikuy (1-7)

  • Pisi atiyniyojkunataqa aswan atiyniyojkuna qhawashanku (8, 9)

  • Qhapaj kayqa qhasilla (10-20)

   • Qolqeta munakojqa ni jaykʼaj contentakunchu (10)

   • Llankʼaj runaqa miskʼita puñukun (12)

 • 6

  • Qhasilla kapuyniyoj, manataj kusisqachu (1-6)

  • Kapususqanwan allinta kausakuy (7-12)

 • 7

  • Allinpaj qhawasqa kaywan wañupuna pʼunchaywan (1-4)

  • Yachayniyoj runaj kʼamisqan (5-7)

  • “Ima ruwaypa tukukuyninpis aswan allin qallariyninmanta nisqaqa” (8-10)

  • Yachayniyoj kayqa yanapakun (11, 12)

  • Allin pʼunchaykuna, mana allin pʼunchaykuna (13-15)

  • Maychus kajlla kakuy (16-22)

  • Runasta wajyachejpa reparasqan (23-29)

 • 8

  • Juchasapa runaj gobiernon (1-17)

   • Reypa kamachisqanta kasukuy (2-4)

   • Runaj gobiernonqa ñakʼariyllata apamun (9)

   • Uj juchapaj mana usqhayta castigo chayamojtin (11)

   • Mikhuypis, ujyaypis, kusikuypis (15)

 • 9

  • Tukuy runas kikinta tukukapunku (1-3)

  • Wañuna kajtinpis kusisqa kausakuy (4-12)

   • Wañusqasqa ni imata yachankuchu (5)

   • “Sepulturapeqa ni ima ruwanapis kanchu” (10)

   • Desgracia tiempopis, mana yuyasqallamanta llakiypis (11)

  • Yachayniyoj runaqa mana jatunpaj qhawasqapunichu (13-18)

 • 10

  • Tumpa wampu kayqa, yachayniyoj kayta manakajman tukuchin (1)

  • Mana allinta ruwayqa runata llakiyman chayachinman (2-11)

  • Wampu runataqa mana allinchu rin (12-15)

  • Kamachejkuna mana yuyachakuspalla imatapis ruwajtinku (16-20)

   • Uj pʼisqetu parlasqaykita willaykamunman (20)

 • 11

  • Atikushajtenqa ruwanaykita ruway (1-8)

   • Tʼantaykita yakuman choqallay (1)

   • Tutamanta tarpuy chʼisiyanankama (6)

  • Joven kashaspa kusirikuy, amataj imatapis ruwarpallaychu (9, 10)

 • 12

  • Ruwasoj Diosmanta yuyarikuy niraj viejoyapushaspa (1-8)

  • Runasta wajyachejqa parlayta tukuchan (9-14)

   • Yachayniyoj runaj palabrasnenqa ayjonesman rijchʼakun (11)

   • Diosta manchachikuy (13)