Ir al contenido

Ir al índice

Deuteronomio

Capítulos

Kaykunamanta parlan

 • 1

  • Israelitas Horeb orqomanta ripunku (1-8)

  • Kamachejkunata, juezkunata ima churakun (9-18)

  • Israelitasqa mana Diosta kasunkuchu Cadés-Barneapi (19-46)

   • Israelitas mana munankuchu sumaj jallpʼaman yaykuyta (26-33)

   • Israelitas maqanakoj rispa atipachikunku (41-46)

 • 2

  • Israelitasqa chʼin jallpʼaspi 38 watasta purinku (1-23)

  • Hesbonmanta rey Sehonta israelitas atipanku (24-37)

 • 3

  • Basanmanta rey Ogta israelitas atipanku (1-7)

  • Jordán mayoj inti llojsimuynin ladopi jallpʼasta partikun (8-20)

  • Josueqa mana manchachikunanchu tiyan (21, 22)

  • Moisesqa mana sumaj jallpʼaman yaykonqachu (23-29)

 • 4

  • Israelitasqa kasukunanku tiyan (1-14)

   • Diospa ruwasqanta mana qonqanachu (9)

  • Jehová Diosqa payllata yupaychanata munan (15-31)

  • Jehovamanta wajqa mana waj Dios kanchu (32-40)

  • Jordán mayoj inti llojsimuynin ladopi pakakuna llajtas (41-43)

  • Leymanta parlakunanpaj qallariy palabras (44-49)

 • 5

  • Jehová uj tratota Horebpi ruwan (1-5)

  • Watejmanta parlakun chunka kamachiykunamanta (6-22)

  • Israelitas Diosta manchachikunku Sinaí orqopi (23-33)

 • 6

  • Jehová Diosta tukuy sonqo munakuna (1-9)

   • “Uyariychej israelitas” (4)

   • Tatasqa wawasninkuman yachachinanku tiyan (6, 7)

  • Ama Jehová Diosta qonqapunachu (10-15)

  • Ama Jehová Diosta pruebaman churanachu (16-19)

  • Tatasqa wawasninkuman willananku tiyan (20-25)

 • 7

  • Qanchis naciones chinkachisqa kanqanku (1-6)

  • Israelitasqa ajllasqa nación kanku (7-11)

  • Kasukojkunaqa bendicionesta japʼinku (12-26)

 • 8

  • Jehová Diospa bendicionesnin (1-9)

   • ‘Runaqa mana tʼantallawanchu kausan’ (3)

  • Ama Jehová Diosta qonqapunachu (10-20)

 • 9

  • Dios israelitasman jallpʼasta qonqa (1-6)

  • Israelitasqa tawa kutispi Jehovata phiñacherqanku (7-29)

   • Waka uñaman rijchʼakoj santota ruwakunku (7-14)

   • Moisés Diosmanta israelitaspaj mañapun (15-21, 25-29)

   • Israelitasqa kinsa kutispiwan Diosta phiñachinku (22)

 • 10

  • Iskay pʼalta rumista watejmanta ruwakun (1-11)

  • Imatachus Jehová Dios mañasqan (12-22)

   • Jehová Diosta manchachikuna, munakunataj (12)

 • 11

  • Jehová Diospa jatun kayninta rikorqankichej (1-7)

  • Sumaj jallpʼa (8-12)

  • Kasukojkunapaj bendiciones (13-17)

  • Diospa nisqasninta sonqoykichejpi japʼikuychej (18-25)

  • “Churashani bendicionta, maldiciontawan” (26-32)

 • 12

  • Diosta yupaychakonqa ima lugartachus ajllakonqa chaypi (1-14)

  • Aychata mikhuyta atinku, yawartataj mana (15-28)

  • Ama waj diosesta yupaychaychejchu (29-32)

 • 13

  • Diospa contranta oqharikoj runa rikhurejtin (1-18)

 • 14

  • Pipis wañupojtin imatachus mana ruwanamanta (1, 2)

  • Chʼichipaj qhawasqa animales, llimphupaj qhawasqa animales (3-21)

  • Sapa chunkamanta ujta Jehovapaj tʼaqanamanta (22-29)

 • 15

  • Sapa qanchis watapi manusta perdonanku (1-6)

  • Wajchasta yanapanamanta (7-11)

  • Sapa qanchis watapi esclavosta kacharipunku (12-18)

   • Uj esclavoj ninrinta juskʼunawan juskʼunamanta (16, 17)

  • Diospaj tʼaqanku uywaspa ñaupaj kaj uñasninta (19-23)

 • 16

  • Pascua Fiesta, Mana Levadurayoj Tʼanta Fiesta ima (1-8)

  • Semanas Fiesta (9-12)

  • Chʼujllas Fiesta (13-17)

  • Juecesta churanamanta (18-20)

  • Imastachus mana yupaychanamanta (21, 22)

 • 17

  • Ama Diosman jaywankichejchu iman imanasqa uywasta (1)

  • Pipis Diospa contranta oqharikojtin imatachus ruwanamanta (2-7)

  • Mana chʼuwachay atina demandas (8-13)

  • Reypaj kamachiykuna (14-20)

   • Reyqa Leyta uj libroman copiakunan tiyan (18)

 • 18

  • Sacerdotespaj, levitaspaj tʼaqasqa imas (1-8)

  • Layqeriosta mana ruwanamanta (9-14)

  • Moisés jina uj profeta sayarinanmanta (15-19)

  • Llulla profetata imaynatachus rejsinamanta (20-22)

 • 19

  • Runata wañuchejkunapaj pakakuna llajtas (1-13)

  • Mojonesta mana kuyuchinamanta (14)

  • Testigos juiciopi declaranankumanta (15-21)

   • “Iskay chayri kinsa testigospuni declarananku tiyan” (15)

 • 20

  • Maqanakuykunamanta (1-20)

   • Pikunachus maqanakuman mana rinankumanta (5-9)

 • 21

  • Pichus uj runata wañuchisqan mana yachakojtin (1-9)

  • Presochasqa warmiswan casaranamanta (10-14)

  • Kuraj wawaj herencian (15-17)

  • Kʼullu wawa (18-21)

  • Rakhu kʼaspipi warkhusqa runaqa Diospa maldecisqan (22, 23)

 • 22

  • Wajpa uywanta kutichipunamanta, yanapanamanta ima (1-4)

  • Qhari ropa, warmi ropa (5)

  • Animalitosta khuyanamanta (6, 7)

  • Terrazataqa perqawan muyurisqata ruwana (8)

  • Imastachus mana chajrunamanta (9-11)

  • Mantaspaj tʼikanchas (12)

  • Warmista yanapaj leyes (13-30)

 • 23

  • Diospa nacionninman mana yaykuyta atejkuna (1-8)

  • Campamento llimphu kananmanta (9-14)

  • Ayqekamoj esclavos (15, 16)

  • Mana kananchu tiyan qolqerayku cuerponkuta vendej warmis, nitaj qharispis (17, 18)

  • Ama interesta mañanachu, Diosman qonata nikusqantataj juntʼana (19-23)

  • Wajpa chajranmanta orqhorikunamanta (24, 25)

 • 24

  • Casarakuymanta, divorciakuymantawan (1-5)

  • Wajkunata khuyanamanta (6-9)

  • Wajchasta khuyanamanta (10-18)

  • Chajmakunapaj saqenamanta (19-22)

 • 25

  • Mashkhakamallachus seqʼonamanta (1-3)

  • Trillashaj toromanqa ama ñukuta churanachu (4)

  • Uj warmi cuñadonwan casarananmanta (5-10)

  • Qosanta maqaj qharita partesninmanta japʼiykojtin (11, 12)

  • Midinaswan pesaswanqa maychus kaj kananku tiyan (13-16)

  • Amalequitasqa chinkachisqa kananku tiyan (17-19)

 • 26

  • Ñaupaj kaj poqoykunata jaywanamanta (1-11)

  • Kinsa kaj watapi sapa chunkamanta ujta tʼaqanamanta (12-15)

  • Israelitas Jehová Diospa sumaj nacionnin (16-19)

 • 27

  • Leyta rumispi qhelqanankumanta (1-10)

  • Ebal orqopi, Guerizim orqopi (11-14)

  • Maldiciones (15-26)

 • 28

  • Kasukojkunapaj bendiciones (1-14)

  • Mana kasukojkunapaj maldiciones (15-68)

 • 29

  • Moabpi israelitaswan uj tratota ruwakun (1-13)

  • Mana kasukojtinku imachus kananmanta (14-29)

   • Pakasqa imas, sutʼinchasqa imas (29)

 • 30

  • Jehová Diosman kutirikunamanta (1-10)

  • Jehová Diospa kamachiykunasnenqa ruwayta atinapaj jinalla (11-14)

  • Kausayta, wañuyta ajllakunamanta (15-20)

 • 31

  • Moisesqa wañupunanpajña kashan (1-8)

  • Leyta leekunanmanta (9-13)

  • Josueta churakun Moisespa cuentanmanta (14, 15)

  • Israelitas Diosta wasanchanankuta nikun (16-30)

   • Uj takiyta qhelqakun israelitas yachakunankupaj (19, 22, 30)

 • 32

  • Moisespa takiynin (1-47)

   • Jehová Diosqa pakakuna Chhanka (4)

   • Israelitasqa pakakunanku Chhankamanta qonqapunku (18)

   • “Noqamin vengakusaj” (35)

   • “Naciones, kusikuychej Diospa nacionninwan khuska” (43)

  • Moisesqa Nebo orqopi wañuponqa (48-52)

 • 33

  • Moisés israelita ayllusta bendecin (1-29)

   • Jehová Diospa wiñay makisnin (27)

 • 34

  • Jehová Diosqa Moisesman sumaj jallpʼata rikuchin (1-4)

  • Moisés wañupun (5-12)