Sofonías 2:1-15

  • Jehová Diosta maskʼaychej niraj phiñakunan pʼunchay chayamushajtin (1-3)

    • “Cheqan kajtapuni ruwaychej, llampʼu sonqosllapuni kaychej” (3)

    • “Ichapis waqaychasqa kankichej” (3)

  • Muyuyninkumanta nacionesta juchachan (4-15)

2  Mana pʼenqayniyoj nación,+tantaykukuychej, tukuyniykichej ujchaykukuychej.+   Manaraj ley juntʼakushajtin,manaraj pʼunchay wayraj apasqan paja jina* pasapushajtin,manaraj Jehová Diospa kʼajaj phiñakuynin qankunaman chayamushajtin,+manaraj Jehová Diospa phiñakuynin pʼunchay qankunaman chayamushajtin,   Jehová Diosta maskʼaychej+ qankuna jallpʼamanta tukuy llampʼu sonqoyoj kajkuna,*cheqan leyesninta kasukojkuna. Cheqan kajtapuni ruwaychej, llampʼu sonqosllapuni kaychej.* Chaywanqa ichapis waqaychasqa kankichej* Jehová Diospa phiñakuynin pʼunchaypi.+   Gazaqa saqerasqa llajta kanqa,Asquelonpis chʼinpacha qhepakonqa.+ Asdodqa sutʼi pʼunchaypi* qharqosqa kanqa,Ecronpis tʼirasqa kanqa.+   “Ay mar qocha kantuspi tiyakojkunamanta, keretitaspa nacionninkupi tiyakojkunamanta.+ Jehová Diospa palabrasnenqa contraykichejpi kashan. Canaán, filisteospa jallpʼan, qantaqa chinkarparichisqayki,ni uj runayoj qhepakunki.   Mar qocha kantusqa pasto pampasman tukonqa,michejkunapaj yaku pozosniyojman, ovejaspajpis rumi kanchasniyojman.*   Chay lugarqa Judajpa mirayninmanta puchojkunapaj kanqa.+ Chaypi mikhurikonqanku. Chʼisiyaykuytaqa Asquelonpa wasisninpi puñurikonqanku. Paykunataqa Jehová Diosninku qhawanqa,presochasqa kajkunatapis kutichimonqa”.+   “Uyarini Moabpa asikusqanta,+ ammonitaspa insultasqankutapis.+ Paykunaqa llajtaymanta asikunku, jatuncharikuspataj jallpʼankuta qhechunankuta ninku”.+   Angelesta kamachej Jehová Diosqa, Israelpa Diosnenqa nin: “Kausayniyrayku jurani,Moabqa Sodoma jina kanqa,+ammonitaspis Gomorra jina kanqanku,+ithapalluswan* juntʼa, kachi tʼoqo, wiñaypaj chʼin lugar kanqa.+ Llajtaymanta puchojkunaqa paykunata saqueaykonqanku,nacionniymanta puchojkunaqa jallpʼankuta qhechonqanku. 10  Chay castigota japʼenqanku jatunchakusqankurayku,+angelesta kamachej Jehová Diospa llajtanmanta asikusqankurayku, runaykachaspa sarusqankurayku. 11  Jehová Diosqa mancharina imasta contrankupi ruwanqa. Jallpʼamanta tukuynin dioskunata tukuchenqa,*nacionespa yaku chaupipi tukuynin churusninkupis* payman kʼumuykukonqanku,*+sapa ujpis lugarninmantapacha. 12  Etíopes, qankunatapis espaday wañuchisonqachej.+ 13  Payqa norte ladonman* makinta oqharenqa, Asiriatataj tukuchenqa. Ninivetaqa chʼinpachata saqerparenqa,+ chʼaki pampata jina tʼajrapachata saqenqa. 14  Chaupinpeqa tropa animales puñonqanku, tukuy laya* kʼita animales. Jatun picoyoj* pilipis,* puercoespinpis urmasqa pilaresnin chaypi puñonqanku. Pʼisqospa chʼajwasqanku* ventanapi uyarikonqa. Punkus chaypeqa thuñisqa rumisllaña kanqa. Payqa cedro tablasta rikhurishajta saqenqa. 15  Kaymin chay uma oqharisqa llajtaqa, ni ima llakiyniyoj tiyarikoj llajtaqa,sonqonpeqa nej: ‘Noqalla Reina kani, mana wajqa kanchu’, nispa. Kunantaj mancharinaman tukun,kʼita animalespa puñunanku lugarman. Chayninta pasajkunaqa silbarenqanku, makinkuta morqʼochaspataj sajmarenqanku”.+

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “tʼuna paja jina”.
Chayri “kʼumuykukoj sonqoyoj kajkuna”.
Chayri “kʼumuykukoj sonqosllapuni kaychej”.
Chayri “ichapis waqaychasqapuni kankichej”.
Chayri “chaupi pʼunchaypi”.
Chayri “corralesniyojman”.
Ithapallu: waj lugarespi ninku itapalla.
Chayri “yarqhayta pasachenqa”.
Chayri “islasninkupis”.
Chayri “payta yupaychanqanku”.
Chayri “pata ladonman”.
Chayri “tukuy rijchʼaj”.
Chayri “chhutuyoj”, “chhuruyoj”.
Chayri “Pelicanopis”.
Ichapis kallanmantaj karqa wayraj sonasqan chayri kʼita animalpa waqasqan.