Josué 6:1-27

  • Jericó llajtaj perqasnin thuñikun (1-21)

  • Rahabwan familianwan salvakunku (22-27)

6  Chaypacha Jericó llajta punkusqa sumaj wisqʼasqa kasharqanku israelitas ama yaykunankupaj. Chayrayku llajtamantaqa manaña pipis llojsejchu, nitaj yaykojchu.+  Jehová Diostaj Josueta nerqa: “Makisniykiman jaywayki Jericó llajtata, reyninta, wapu soldadosnintawan.+  Jericó llajtataqa tukuy israelita soldados sapa día uj kutita muyurinkichej. Ajinata ruwankichej sojta diasta.  Arca nisqa cajaj ñaupaqentaqa qanchis sacerdotes richunku, sapa ujninku carnero* wajramanta uj pututu oqharisqa. Qanchis kaj diataj llajtataqa qanchis kutita muyurimunkichej. Sacerdotestaj pututusta waqachenqanku.+  Carnero wajramanta pututusta waqachisqankuta* uyariytawantaj, tukuyniykichej jatunmanta qhaparinkichej, maqanakupi sinchʼita qhaparinku ajinata. Jericó llajtaj perqasnintaj ujllata thuñikonqa.+ Thuñikojtintaj sapa ujniykichej maypichus kashankichej chaymanta cheqanta rispa llajtaman yaykuykunkichej”, nispa.  Chaymanta Nunpa wawan Josueqa, sacerdotesta wajyachimuytawan nerqa: “Apaychej Jehová Diospa trato ruwasqan arcata, chay arcaj ñaupaqentataj qanchis sacerdotes riychej, sapa ujniykichej carnero wajramanta pututusniyoj”,+ nispa.  Israelita soldadosmantaj nerqa: “Rispa Jericó llajtata muyurimuychej. Maqanakupaj wakichisqa soldadosqa+ Jehová Diospa arcanpa ñaupaqenta richunku”, nispa.  Tukuy paykunaqa Josué kamachisqanman jina ruwarqanku. Qanchis sacerdotesqa Jehová Diospa ñaupaqenta rerqanku carnero wajramanta qanchis pututusta waqachispa. Qhepankutataj rerqa Jehová Diospa trato ruwasqan arca.  Pututusta waqachej sacerdotespa ñaupaqenkutaqa maqanakupaj wakichisqa soldados rerqanku. Wakin soldadostaj arcaj qhepanta rerqanku. Sacerdotesqa pututusta waqachispa rerqanku. 10  Josueqa soldadosman kamacherqa: “Chʼinllamanta riychej, ama ni imata parlaspa. Maypachachus noqa nisqaykichej ‘qhapariychej’ nispa, chaypacharaj qhaparinkichej”, nispa. 11  Ajinata chay pʼunchayqa Jehová Diospa arcanta Jericó llajtaj muyuyninta uj kutita muyurichimorqanku. Chaymantataj campamentoman* kutipuspa, chaypi chay tuta puñorqanku. 12  Qʼayantin paqarintaj Josueqa tutamanta jatarikorqa, sacerdotespis Jehová Diospa arcanta oqharikorqanku.+ 13  Jehová Diospa arcanpa ñaupaqentaqa qanchis sacerdotes rerqanku, sapa ujninku carnero wajramanta pututusta waqachispa. Chay sacerdotespa ñaupaqenkutataj maqanakupaj wakichisqa soldados rerqanku, wakin soldadostaj Jehová Diospa arcanpa qhepanta rerqanku. Sacerdotesqa pututusta waqachispallapuni rerqanku. 14  Ajinata chay iskay kaj diapis, uj kutillatataj Jericó llajtata muyurimorqanku. Chaymantataj campamentoman kutiporqanku. Kikillantapuni ruwarqanku sojta diasta.+ 15  Qanchis kaj diapis tutamanta jatarikorqanku, ñaupaj kutispi jinataj Jericó llajtata muyurimorqanku. Jinapis chay qanchis kaj diaqa qanchis kutista llajtata muyurimorqanku. Chay dialla qanchis kutista muyurimorqanku.+ 16  Qanchis kaj kutipitaj sacerdotesqa pututusninkuta waqacherqanku. Josuetaj soldadosman nerqa: “Jatunmanta qhapariychej.+ Jehová Diosqa qankunaman jaywaykusunkichejña kay llajtata. 17  Jericó llajtaqa, chaypi kaj tukuy imaspis qʼala chinkachisqa kanan tiyan.+ Tukuy chayqa Jehová Diospata. Khuchi warmi* Rahabtawan+ wasinpi kajkunallatawan ama wañuchinkichejchu. Rahabqa kachamusqanchej wateqajkunata pakaykorqa.+ 18  Ama qayllaykunkichejchu imachus phirisqa kananpaj kashan chay imasmanqa,+ ama chaykunata munapayanaykichejpaj, nitaj oqharikunaykichejpaj.+ Chaytachus ruwankichej chayqa, Israelpa campamenton tukuchisqa kanqa, llakiypitaj rikhurichinkichej.+ 19  Chaywanpis qolqe metalwan orowanqa Jehová Diospaj tʼaqasqa kanku, jinallataj cobremanta, fierromanta ruwasqa imaspis.+ Chaykunataqa jallchʼankichej maypichus valorniyoj imasta Jehová Diospa wasinpaj waqaychakun chaypi”,+ nispa. 20  Sacerdotes pututusta waqachisqankutawan, soldadosqa jatunmanta qhaparerqanku.+ Paykunaqa chay pututusta waqachisqankuta uyariytawan tukuy atisqankuta qhaparerqanku, maqanakupi sinchʼita qhaparinku ajinata. Jericó llajtaj perqasnintaj ujllata thuñikorqa.+ Chaymantataj soldadosqa sapa ujninku maypichus kasharqanku chaymanta cheqanta rispa, llajtaman yaykuykorqanku. Ajinata Jericó llajtata atipaykorqanku. 21  Soldadosqa llajtaman yaykuykuspa, espadawan wañuracherqanku qharista, warmista, jovenesta, kuraj runasta, wakasta, ovejasta, burrosta ima.+ 22  Chantá Josueqa Jericó llajtata wateqaj rerqanku chay iskay qharista nerqa: “Khuchi warmi Rahabpa wasinman yaykuspa payta orqhomuychej, wasinpi kajkunatawan, payman juraspa nisqaykichejta juntʼanaykichejpaj”,+ nispa. 23  Chay wateqajkunataj* rispa orqhomorqanku Rahabta, tatanta, mamanta, hermanosninta, pikunachá wasinpi kasharqanku chaykunatawan, nisunman tukuy familianta.+ Paykunataqa Israel campamento qayllaman pusarqanku, ama pipis paykunata imanananpaj. 24  Chantá israelita soldadosqa qʼalata ruphaykucherqanku chay llajtata, chaypi kaj tukuy imastawan. Kay imasllata mana ruphaykucherqankuchu: qolqe metalta, orota, cobremanta, fierromanta ruwasqa imastawan. Chaykunataqa aparqanku maypichus valorniyoj imasta Jehová Diospa wasinpaj waqaychakun chayman.+ 25  Josueqa kausajta saqerqa khuchi warmi Rahabta, tatanpa familianta, tukuy wasinpi kajkunatawan.+ Paykunallata kausajta saqerqa, Jericó llajtata wateqaj rejkunata Rahab pakaykusqanrayku.+ Chayrayku Rahabqa israelitas ukhullapipuni kunankama tiyakushan.+ 26  Chaypacha Josueqa kay juramentota ruwarqa:* “Pichus Jericó llajtata watejmanta sayarichejqa Jehová Diospa ñaupaqenpi maldecisqa kachun. Cimientosninta churajtenqa kuraj wawan wañuchun, punkusta churajtintaj sullkʼa wawan wañuchun”,+ nispa. 27  Jehová Diosqa Josuewanpuni karqa,+ chayrayku payqa jallpʼantinpi may rejsisqa karqa.*+

Sutʼinchaykunasnin

Carnero: waj lugarespi ninku mocho, oveja toro.
Chayri “unaysituta waqachisqankuta”.
Campamentoqa ashkha toldo wasis.
Khuchi warmi nispaqa parlashan qhariswan puñuykoj warmimanta, astawanqa qolqerayku.
Hebreo parlaypeqa nin, “Wateqaj rerqanku chay jovenestaj”.
Ichá nillanmantaj “Josueqa israelitasta kay juramentota ruwacherqa”.
May rejsisqa karqa nispaqa ichá parlashallanmantaj Jehová may rejsisqa kasqanmanta.