Josué 5:1-15

  • Guilgalpi circuncisión ruwakun (1-9)

  • Pascuata ruwanku. Maná nisqa mikhuna chinkapun (10-12)

  • “Jehová Diospa ejercitonpa kuraj kamachejnin” (13-15)

5  Amorreospa+ reyesninkoqa Jordán mayoj inti yaykuynin ladopi tiyakusharqanku, cananeospa+ reyesninkutaj mar qocha qayllapi tiyakusharqanku. Paykunataj uyarerqanku Jehová Diosqa Jordán mayu yakusta chʼakichisqanta, chaynintataj chʼaki jallpʼanta israelitasta chimpachimusqanta. Chayta uyarispa mayta kharkatiterqanku,+ niñataj kallpanku karqachu israelitaswan maqanakunankupaj.+  Chaypacha Jehová Diosqa Josueta nerqa: “Rumimanta cuchillosta ruwakuy, israelitasta watejmanta circuncidanaykipaj”,*+ nispa.  Josuetaj rumimanta cuchillosta ruwakorqa. Chaywantaj israelita qharista circuncidarqa Guibeat-Haaralotpi.*+  Josueqa israelitasta circuncidarqa, imaraykuchus maqanakuman rina edadpi Egiptomanta llojsimoj tukuy qharisqa chʼin jallpʼaspi wañurasqankuña.+  Egiptomanta llojsimojkunaqa tukuyninku circuncidasqas karqanku. Egiptomanta llojsimusqankumantaña nacekojkunatajrí, mana circuncidasqaschu karqanku, imaraykuchus chʼin jallpʼaspiña nacekorqanku.  Israelitasqa 40 watasta chʼin jallpʼaspi purisqanku.+ Chay wataspitaj maqanakuman rina edadpi Egiptomanta llojsimoj qharisqa tukuyninku wañurasqanku. Paykunaqa mana Jehová Diosta kasukusqankuchu.+ Chayrayku Jehovaqa juraspa nisqa paykunaqa mana kay sumaj jallpʼata rikunankuta,+ maypichus lechewan miskʼiwan jinantin tiyan chayta.+ Jehovaqa ñaupa tatasninkuman nisqa kay jallpʼataqa israelita wawasninman qonanta.*+  Chayrayku Josueqa wañorqanku chay runaspa wawasninkuta circuncidarqa, pikunatachus Diosqa tatasninkoj cuentanmanta kay sumaj jallpʼaman pusamorqa chaykunata.+ Paykunaqa chʼin jallpʼasta purisqankupi mana circuncidasqaschu kasqanku.  Tukuynin qharis circuncidasqa kasqankutawan, campamentollapi* karqanku sanoyapunankukama.  Chantá Jehová Diosqa Josueta nerqa: “Egipcios asipayasusqaykichejta kunan tukuchini”,* nispa. Chayrayku chay lugarqa kunankama sutikun Guilgal.*+ 10  Israelitasqa Guilgalpi qhepakorqanku. Chaypitaj Pascuata ruwarqanku chay killaj 14 pʼunchayninpi,+ ña chʼisiyaykushajtinña, Jericó chʼin pampaspi. 11  Chay Pascuaj qʼayantintaj, chay jallpʼaspi poqojmantaña mikhorqanku, mana levadurayoj tʼantata,+ jankʼatawan. 12  Chay mikhusqanku diallataj maná nisqa mikhunaqa chinkaporqa. Chayrayku israelitasqa chay watamantapacha Canaán jallpʼapi poqosqallantaña mikhorqanku,+ imaraykuchus maná nisqa mikhunaqa manaña karqachu.+ 13  Uj pʼunchay Josueqa Jericó qayllapi kashaspa, ñaupaqenpi uj runata rikorqa+ makinpi espada japʼirisqata.+ Payman qayllaykuspataj taporqa: “¿Noqayku partechu kanki chayri enemigosniyku partechu?”, nispa. 14  Paytaj kuticherqa: “Mana ni mayqen partechu kani. Noqaqa Jehová Diospa ejercitonpa kuraj kamachejnin jina jamuni”,+ nispa. Chayta uyarispa Josueqa qonqoriykukuspa pampakama kʼumuykukorqa, nerqataj: “Wiraqochíy, ¿imatataj kay kamachiykiman willanawayki kashanri?”, nispa. 15  Jehová Diospa ejercitonpa kuraj kamachejnintaj Josueta nerqa: “Jukʼutasniykita* orqhokuy. Maypichus sayashanki chay lugarqa santomin”, nispa. Josuetaj chay ratopacha jukʼutasninta orqhokorqa.+

Sutʼinchaykunasnin

Circunciday niyta munan qharejpa jispʼananpa puntanmanta qaritanta khuchurpariy. Glosariopi circuncisión nisqata leeriy.
Guibeat-Haaralot suteqa niyta munan qharispa jispʼanankoj puntasninpa qaritasninta khuchukusqan loma.
Hebreo parlaypeqa nin, “noqanchejman qonawanchejta”.
Campamentoqa ashkha toldo wasis.
Hebreo parlaypeqa nin, “bolalachini”.
Guilgal suteqa niyta munan bolalachiy, bolalachispa chinkachiy.
Chayri “Abarcasniykita”.