Josué 4:1-24

  • Rumista tauqaykunku yuyarikuna señal kananpaj (1-24)

4  Tukuynin israelitas Jordán mayuta pasasqankutawan, Jehová Diosqa Josueman nerqa:  “Israelitas ukhumanta 12 qharista wajyay, sapa ayllumanta* ujta.+  Paykunamantaj kamachiy: ‘Jordán mayu chaupimanta 12 rumista oqhariychej, maypichus sacerdotes sayashanku chaymanta.+ Apaspataj churankichej maypichus kunan chʼisi qhepakunkichej chayman’,+ nispa”.  Chantá Josueqa chay ajllasqan 12 qharista wajyarqa. Paykunataqa ajllarqa israelitas ukhumanta, sapa ayllumanta ujta.  Paykunamantaj nerqa: “Jordán mayu chaupikama riychej, Jehová Diosniykichejpa arcanpa ñaupaqenman. Chaymantataj sapa ujniykichej uj rumita hombroykichejpi apaychej, sapa Israel ayllupaj ujta.  Chay rumisqa uj señal kanqa qankunapaj. Sichus wawasniykichej qhepaman tapusonqachej, ‘¿imapajtaj kay rumisri?’+ nispa chayqa,  qankunaqa paykunaman ninkichej: ‘Jehová Diospa trato ruwasqan arca Jordán mayuta chimpamushajtin, yakoqa chay arcaj ñaupaqenpi tʼaqakorqa.+ Kay rumistaj kaypi kashanku israelitas chayta yuyarikunankupaj’,+ nispa”.  Israelitasqa Josué kamachisqanman jina ruwarqanku. Jordán mayumanta 12 rumista oqharerqanku, sapa Israel ayllupaj ujta, Jehová Dios Josueman kamachisqanman jina. Chay rumista apaspataj, maypichus chay chʼisi qhepakorqanku chaypi tauqaykorqanku.  Josuepis 12 rumista tauqaykullarqataj Jordán mayu chaupipi, Diospa trato ruwasqan arcata apaj sacerdotes sayarqanku chaypi.+ Chay rumisqa kunankama chayllapipuni kakushanku. 10  Arcata apaj sacerdotesqa Jordán mayu chaupipi sayarqanku, imatachus Jehová Dios Josueman kamacherqa chayta israelitas ruwayta tukunankukama. Tukuy chayqa ruwakorqa Moisés Josueman kamachisqanman jina. Israelitastaj apurayllata mayuta pasarqanku. 11  Tukuynin israelitas pasasqankutawantaj, Jehová Diospa arcanwan sayasharqanku chay sacerdotespis, chimpaman chimpallarqankutaj israelitas rikushajtinku.+ 12  Israelitaspa ñaupaqenkutaqa chimparqanku Rubén ayllu, Gad ayllu, Manasespa khuskan ayllun ima, maqanakunankupaj sumaj wakichisqas,+ Moisés paykunaman kamachisqanman jina.+ 13  Paykunaqa karqanku 40.000 soldados jina maqanakunankupaj sumaj wakichisqas. Ajinata paykunaqa Jericó chʼin pampasman rerqanku Jehová Diospa ñaupaqenta. 14  Chay pʼunchay Jehová Diosqa tukuy israelitasman rikucherqa Josueta yanapashasqanta.+ Chayrayku israelitasqa Josueta jatunpaj qhawarqanku* tukuy kausayninpi, imaynatachus Moisestapis jatunpaj qhawarqanku ajinata.+ 15  Chantá Jehová Diosqa Josueta nerqa: 16  “Trato ruwasqamanta arcata*+ apashanku chay sacerdotesta kamachiy, Jordán mayumanta llojsimunankuta”, nispa. 17  Josuetaj sacerdotesta nerqa: “Jordán mayumanta llojsimuychej”, nispa. 18  Chantá sacerdotesqa Jordán mayumanta llojsimorqanku, Jehová Diospa trato ruwasqan arca aparisqa.+ Chʼaki jallpʼaman chakisninkuta churasqankutawantaj, yakoqa ñaupajta jina maychus rinanta ririkaporqa, kantusninta wasaykurishaj.+ 19  Israelitasqa Jordán mayuta pasarqanku ñaupaj kaj killaj chunka pʼunchayninpi. Chaymanta rispataj Guilgalpi+ jarakorqanku, Jericoj qayllanpi, inti llojsimuy ladopi. 20  Josueqa Jordán mayumanta apamusqanku 12 rumista Guilgalpi tauqarqa.+ 21  Israelitasmantaj nerqa: “Wawasniykichejqa qhepaman tapusonqachej: ‘¿Imapajtaj kay rumisri?’,+ nispa. 22  Qankunataj ninkichej: ‘Tukuy israelitasqa Jordán mayuta chʼaki jallpʼanta pasamorqayku.+ 23  Jehová Diosninchejqa Jordán mayuta chʼakicherqa chayninta pasamunaykupaj, imaynatachus Jehová Diosninchejqa Puka mar qochatapis chʼakicherqa chayninta pasamunaykupaj+ ajinata. 24  Ajinamanta kay jallpʼamanta tukuy runas yachanankupaj Jehová Diosqa may jina atiyniyoj kasqanta,+ qankunapis Jehová Diosninchejta manchachikunaykichejpajpuni’, nispa”.

Sutʼinchaykunasnin

Uj aylloqa uj familiamanta miraj ashkha familias kanku.
Hebreo parlaypeqa nin, “manchachikorqanku”.
Chayri “Testigo jina kaj pʼalta rumisniyoj arcata”.