Josué 20:1-9

  • Pakakuna llajtas (1-9)

20  Chantá Jehová Diosqa Josueman nerqa:  “Israelitasman niy: ‘Pakakuna llajtasta+ ajllaychej, imaynatachus Moisesnejta nerqaykichej ajinata.  Sichus pipis mana munashaspalla chayri mana cuentata qokuspalla* runata wañuchinman chayqa, chayman pakakoj ayqekonqa wañojpa vengakojninmanta.+  Pichus runata wañuchejqa chay llajtasmanta+ mayqellanmanpis ayqekuspa, llajta punkupi+ kurajkunaman willakonqa imatachus ruwasqanta. Paykunataj chay llajtaman yaykuchenqanku, rikuchenqankutaj maynejpichus paykuna ukhupi tiyakunanta.  Sichus wañojpa vengakojnin chay llajtakama qhatiykunman chayqa, chay llajtamanta kurajkunaqa mana chay pakakoj runata payman jaywaykonqankuchu. Payqa mana cuentata qokuspalla* runa masinta wañucherqa, nitaj chejnikusqanraykuchu.+  Chay pakakoj runaqa israelitasmanta juezkuna juzganankukama chay llajtapi kanan tiyan.+ Chantá payqa chay llajtallapipuni tiyakunan tiyan, pichus chaypacha kuraj kaj sacerdote kashanqa chay wañupunankama.+ Chay sacerdote wañupojtinraj wasinman kutiponqa, maymantachus ayqekamorqa chay llajtanman’,+ nispa”.  Chantá israelitasqa kay llajtasta Diospaj tʼaqarqanku pakakuna llajtas kanankupaj: Galileapi Quedes+ llajtata, chayqa kashan Neftalí orqospi. Efraín orqospitaj Sichem*+ llajtata ajllarqanku, Judá orqospitaj Quiryat-Arbá+ llajtata ajllarqanku, nisunman Hebronta.  Jordán cheqapi Jericó llajtaj inti llojsimuynin ladopeqa ajllarqanku chʼin jallpʼapi Bézer+ llajtata, chayqa kashan Rubén aylloj* jallpʼanpi, pata pampapi. Chantá ajllallarqankutaj Galaadpi Ramot+ llajtata, chayqa kashan Gad aylloj jallpʼanpi. Ajllallarqankutaj Basanpi Golán+ llajtata, chayqa kashan Manasés aylloj+ jallpʼanpi.  Chaykuna karqanku pakakunapaj ajllasqa llajtas tukuy israelitaspaj, paykuna ukhupi tiyakoj forasterospajpis. Chaymanqa pakakoj ayqeyta aterqanku mana munashaspalla runata wañuchejkuna.+ Ajinamanta ama wañojpa vengakojnin wañuchinanpaj, manaraj juezkuna juzgashajtinku.+

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “mana yachaspalla”.
Chayri “mana yachaspalla”.
Chayri “Siquem”. Yanapa A2 nisqata leeriy.
Uj aylloqa uj familiamanta miraj ashkha familias kanku.