Josué 14:1-15

  • Jordán mayoj inti yaykuynin ladopi jallpʼasta partinakunku (1-5)

  • Caleb Hebronta japʼikun (6-15)

14  Kaymin karqa israelitas Canaán jallpʼapi japʼikorqanku chay jallpʼas. Chay jallpʼastaqa parterqanku sacerdote Eleazar, Nunpa wawan Josué, israelita ayllusmanta familiaspi uma kajkuna ima.+  Chay jallpʼastaqa suerteta*+ choqaspa parterqanku jisqʼon ayllus* khuskanniyojman, Jehová Dios Moisesman kamachisqanman jina.+  Chay ujnin iskay ayllus khuskanniyojmantaj, Moisesqa herencia jallpʼasta qopusqaña Jordán mayu+ chimpapi.* Levitasmantajrí mana ima herenciatapis qorqachu.+  Josejpa mirayninmantaqa iskay ayllus karqanku,+ Manaseswan Efrainwan.+ Levitasmantaj mana ima jallpʼapis chayarqachu. Paykunaqa llajtastawan, pasto jallpʼasllatawan japʼerqanku,+ chaypi uywasninkuta michikunankupaj.+  Israelitasqa jallpʼata partinakorqanku Jehová Dios Moisesman kamachisqanman jina.  Guilgalpi+ kashajtinku, Judá ayllumanta qharisqa Josueman chimparqanku. Quenizita Jefunejpa wawan Calebtaj+ Josueman nerqa: “Qan allinta yachanki imatachus Jehová Diosqa kamachin Moisesman+ Cadés-Barneapi+ nisqanta+ qanmanta, noqamantawan.  Maypachachus Jehová Diospa kamachin Moisesqa Cadés-Barneamanta kachawarqa jallpʼata qhawamunaypaj+ chaypacha, noqaqa 40 watasniyoj karqani. Kutimuspataj maychus kajta willarqani, mana llullakuspa.+  Noqawan rej hermanosneyqa israelitaspa sonqonkuta iskayrayacherqanku. Noqatajrí tukuy sonqo Jehová Diosniyta kasukorqani.+  Chaypacha Moisesqa juraspa niwarqa: ‘Maymanchus rerqanki chay jallpʼasqa unay wataspaj herenciayki kanqa qanpata, wawasniykipatawan, Jehová Diosniyta tukuy sonqo kasukusqaykirayku’,+ nispa. 10  Jehová Diosqa nisqanman jina+ 45 watastaña kausachiwan,+ maypachachus chayta Jehová Dios Moisesman nerqa chaymanta kunankama, israelitas chʼin jallpʼaspi purishajtinku.+ Kunantaj 85 watasniyojña kani. 11  Chaywanpis kallpayojraj kani, maypachachus Moisés jallpʼata qhawajta kachamuwarqa chaypacha jina. Kunanpis atiniraj guerraman riyta, waj imasta ruwaytapis ñaupajta jina. 12  Chayrayku qoway ari may orqostachus Jehová Dios qonawanta nerqa chayta. Qan yachanki chaynejpeqa Anacpa mirayninmanta+ kajkuna tiyakusqankuta, llajtasninkupis jatuchaj kasqanta, perqaswan sumaj muyuykusqas.+ Chaywanpis noqaqa yachani Jehová Dios yanapanawanta,+ yanapayninwantaj chay runasta wijchʼusaj, Jehová Dios nisqanman jina”,+ nispa. 13  Chaymanta Josueqa Jefunejpa wawan Calebta bendicerqa, herencianpajtaj qoporqa Hebronta.+ 14  Chayrayku Hebrón llajtaqa quenizita Jefunejpa wawan Calebpata kunan pʼunchaykama, Israelpa Diosnin Jehovata tukuy sonqo kasukusqanrayku.+ 15  Hebrón llajtaj ñaupaj sutenqa karqa Quiryat-Arbá.+ (Arbaqa Anacpa mirayninmanta kajkuna ukhupi aswan rejsisqa runa karqa). Chaymanta qhepamanqa manaña chay jallpʼaspi maqanakuykuna karqachu.+

Sutʼinchaykunasnin

Glosariopi suerte nisqata leeriy.
Uj aylloqa uj familiamanta miraj ashkha familias kanku.
Mayu chimpapi nispaqa nishan inti llojsimuy ladopi kasqanta.