Jonás 1:1-17

  • Jonasqa Jehová Diosmanta ayqekun (1-3)

  • Jehová Diosqa mar qochapi sinchʼita wayrachin, sinchʼita parachin (4-6)

  • Jonás juchayoj chay loco para jichʼakamusqanmanta (7-13)

  • Qhollchoqeyashaj yakuman Jonasta choqaykunku (14-16)

  • Jatun pescado Jonasta oqoykun (17)

1  Jehová Diosqa, Amitaijpa wawan Jonasman*+ nerqa:  “Jonás, sayarispa jatun Nínive+ llajtaman riy, willamuytaj chay llajtaj contranpi juicio kananta, yachani sajra imasta ruwasqankuta”, nispa.  Jonastaj Jehová Diosmanta ayqekuyta munaspa Tarsisman purirerqa. Jonasqa Jope llajtaman chayaytawan Tarsisman rej barcota tariparqa. Pasajenta pagaytawantaj chay barcoman wicharerqa Tarsisman ripunanpaj. Ajinata Jonasqa Jehová Diosmanta ayqekusharqa.  Jehová Diostajrí mar qochapi sinchʼita wayracherqa. Jinamanta sinchʼi para jichʼakamorqa. Yakutaj qhollchoqeyaspa barcota pʼakinanpajña kasharqa.  Barcota apaykachajkunataj manchay mancharisqas kasharqanku. Sapa ujninkutaj yanapata mañakuspa diosninkuman qhaparikorqanku. Cargastapis yakuman choqaykuyta qallarerqanku barcota chhallayachinankupaj.+ Jonastaj barco ukhuman uraykuspa, siriykuytawan* wañusqata puñurparisqa.  Chay barcoj capitannintaj Jonasman chimpaykuspa nerqa: “Puñuysiki, sayariy, diosniykiman qhaparikuy. Ichapis Diosqa* khuyakuwasun mana wañunanchejpaj”,+ nispa.  Chaymanta barcota apaykachajkunaqa ninakorqanku: “Jamuychej, suerteta* choqanachej.+ Yachasuntaj pichus juchayoj kasqanta, kay jina llakiy qhatirinawanchejpaj”, nispa. Ajinamanta suerteta choqarqanku, suertetaj Jonasman chayarqa.+  Chantá Jonasta taporqanku: “Sutʼita willawayku: ¿Qanchu juchayoj kanki kay jina llakiy qhatirinawanchejpaj? ¿Imapitaj purishanki? ¿Maymantá jamunki? ¿May llajtayojtaj kanki? ¿Mayqen ranchomantataj kanki?”, nispa.  Jonastaj kuticherqa: “Hebreo kani. Cielopi kaj Jehová Diosta yupaychani, pichus mar qochata, jallpʼatawan ruwarqa chayta”, nispa. 10  Jonasqa chay runasman willarqa Jehová Diosmanta ayqekushasqanta. Runastaj chayta uyarispa astawan mancharikorqanku, Jonastataj taporqanku: “¿Imajtintaj ayqekushankiri?”, nispa. 11  Astawan astawan mancharinata yaku qhollchoqeyajtintaj, chay runasqa Jonasta taporqanku: “¿Imatataj qanwan ruwasqayku* yaku tiyaykunanpajri?”, nispa. 12  Jonastaj kuticherqa: “Yakuman choqaykuwaychej, yakutaj manaña qhollchoqeyanqachu. Sutʼita yachani juchayrayku kay jina loco para jichʼakamusqanta”, nispa. 13  Runastaj mayta kallpakorqanku barcota qocha kantuman kutirichinankupaj, nitaj aterqankuchu, muyuyninkupi yaku astawan astawan qhollchoqeyasqanrayku. 14  Chantá Jehová Diosman qhaparikorqanku: “Ay Jehová Diosníy, ama ari wañojta saqewaykuchu kay runaraykoqa. Ama ari juchachawaykuchu kay mana juchayoj runaj wañuyninmantaqa.* Jehová Diosníy, kay imastaqa munayniykiman jina ruwashanki”, nispa. 15  Jinapi Jonastaqa oqharispa yakuman choqaykorqanku. Yakutaj manaña qhollchoqeyarqachu. 16  Chayta rikuspa barcota apaykachajkunaqa maytapuni Jehová Diosta manchachikorqanku.+ Paykunaqa uywa wañuchisqasta Jehová Diosman jaywarqanku, payta yupaychanankutataj nerqanku. 17  Jehová Diostaj jatun pescadota kachamorqa Jonasta oqoykunanpaj. Ajinapi Jonasqa kinsa pʼunchayta, kinsa tutatawan chay jatun pescadoj wijsanpi karqa.+

Sutʼinchaykunasnin

Jonás suteqa niyta munan paloma.
Siriy: waj lugarespi ninku winkuy.
Chayri “cheqa Diosqa”. Glosariopi cheqa Dios nisqata leeriy.
Glosariopi suerte nisqata leeriy.
Ruwasqayku: waj lugarespi ninku ruwasajku.
Hebreo parlaypeqa nin, “mana juchayoj yawarmantaqa”.