Jeremías 18:1-23

  • Manka llutʼaj makinpi tʼuru (1-12)

  • Jehovaqa Israelta mana qhawarillanpischu (13-17)

  • Jeremiaspa contranta parlanku, paytaj Diosmanta mañakun (18-23)

18  Jehová Diosqa Jeremiasman nerqa:  “Manka llutʼaj wasinman uraykuy,+ chaypi noqa parlamusqayki”, nispa.  Chayrayku noqaqa manka llutʼaj wasinman uraykorqani. Manka llutʼajqa tornopi mankata ruwashasqa.  Chay mankata makisninwan ruwashajtintaj, chay mankaqa mana allinchu llojserqa. Chayrayku payqa chay tʼurullawantaj waj mankata ruwarqa, pay munasqanman jina.  Chantá Jehová Diosqa nimuwarqa:  “Jehová Diosqa nin: ‘Israelitas, ¿manachu noqaqa chay manka llutʼa runa jinallataj qankunata ruwayta atiykichejman? Israelitas, qankunaqa chay manka llutʼaj makinpi tʼuru jina noqaj makiypi kankichej.+  Noqaqa niyta atiyman uj nación chayri uj gobierno tʼirasqa kananta, thuñisqa kananta, chinkachisqataj kananta.+  Sichus ajinata nejtiy, chay nación sajra ruwasqanta saqeponqa chayqa, noqaqa ima ñakʼariytachus apachimusaj nisqayta manaña apachimusajchu.*+  Noqaqa niyta atillaymantaj uj nación chayri uj gobierno sayachisqa kananta, plantasqataj kananta. 10  Sichus ajinata nishajtiy, chay nación qhawayniypi sajra imasta ruwanqa, nitaj kasuwanqachu chayqa, noqaqa allin kajta ruwapusaj nisqayta manaña ruwapusajchu’,* nispa. 11  ”Kunanqa ama jina kaspa Judamanta runasman, Jerusalenpi tiyakojkunamanpis kayta willamuy: ‘Jehová Diosqa kayta nin: “Uj ñakʼariyta qankunapaj wakichishani, imaynatachus castigasunaykichejtataj yuyaychakushani. Chayrayku ama jina kaspa kutinpuychej chay sajra ñanniykichejmanta, allinta puriychej, allin kajtataj ruwaychej”,+ nispa’”. 12  Paykunatajrí nerqanku: “Qhasita chayta nishawayku.+ Noqaykoqa imatachus nisqaykuta ruwasqayku. Tukuyniyku kʼullukuspa* sajra sonqoykoj munayninta ruwasqayku”,+ nispa. 13  Chayrayku Jehová Diosqa nin: “Ama jina kaspa, qankunallataj naciones ukhupi tapurikamuychej. ¿Pitaj chay imasta uyarisqari? Israelpa doncella wawanqa allin millay imasta ruwan.+ 14  ¿Líbano orqoj kinrayninpi* kaj chhankasmanta ritʼeqa chinkapunmanchu? ¿Karumanta jamoj qhasa yakusninpis chʼakipunmanchu? 15  Chaywanpis llajtaymanta runasqa, noqata qonqawanku.+ Paykunaqa uywa wañuchisqasta jaywanku* ni imapaj valej santosman.+ Chantá runa masinkuta ñankunasninkupi pantachinku, chay ñaupa ñankunasninkupi.+ Ajinamanta waj ñanman wistʼuykuchinku, mayqenchus mana pampachasqachu, tʼoqo tʼoqollataj kashan* chayman. 16  Chayta ruwaspa jallpʼankuta mancharinaman tukuchinku,+wajkuna silbarispa burlakunankupaj. Chayqa ajina kanqa wiñaypaj.+ Tukuy chayninta pasajkunaqa mancharisqa chayta qhawanqanku, umankutapis khiwirenqanku.+ 17  Inti llojsimuynejmanta wayra jina noqaqa enemigosninkoj rikunanta paykunata chʼeqerachisaj.* Ñakʼariy pʼunchaypi kashajtinkoqa, mana paykunata qhawarillasajpischu”,+ nispa. 18  Paykunataj nerqanku: “Jaku parlamunachej imatachus Jeremiasta ruwananchejmanta.+ Imaraykuchus mana chinkanqachu sacerdotesninchejpa leyninku,* yachayniyoj runaspa yuyaychasqanku, nitaj profetaspa parlasqankupis. Jakuchej paypa contranta parlamunachej, nitaj paypa nisqanta kasunachu”, nispa. 19  Jehová Diosníy, uyariway ari,enemigosniy imatachus contraypi parlasqankuta uyariy ari. 20  ¿Allin kajtaqa sajrawanchu kutichina? Paykunaqa wañuchinawankupaj uj tʼoqota allanku.+ Diosníy, yuyarikuy ari, noqaqa qanpaj ñaupaqeykipi paykunamanta allinta parlarqani,manaña paykunapaj phiñasqa kanaykipaj. 21  Chayrayku wawasninkutaqa yarqhayman jaywaykuy,espadaj makisninman entregaykuy.+ Warmisqa mana wawasniyoj, mana qosasniyoj rikhurichunku.+ Qharispis wañuchej onqoywan wañuchunku. Jovenespis guerrapi espadawan wañuchisqa kachunku.+ 22  Paykunaman suwa runasta ujllata kachaykojtiyki,qhaparikamusqankoqa wasisninkumanta uyarikamuchun. Paykunaqa noqata japʼinawankupaj uj tʼoqota allanku,purinaypitaj trampasta churanku.+ 23  Qantajrí Jehová Diosníy,allinta yachanki wañuchinawankupaj imaynatachus yuyaychakusqankuta.+ Ama sajra ruwasqasninkuta qhawallaychu. Amataj ñaupaqeykimanta chinkachiychu paykunaj juchasninkuta.+ Saqellay paykuna ñaupaqeykipi urmanankuta,contrankuta phiñakuspa paykunata castigashajtiyki.+

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “apachimusaj nisqaymanta pesachikusaj”.
Chayri “ruwapusaj nisqaymanta pesachikusaj”.
Chayri “tercos kaspa”.
Chayri “faldasninpi”.
Chayri “qʼoshñichinku”.
Chayri “manataj ruwasqachu kashan”.
Chʼeqerachiy: waj lugarespi ninku tʼaqarachiy.
Chayri “kamachiyninku”.