Génesis 9:1-29

  • Runaspaj kamachiykuna (1-7)

    • Yawarta mana mikhunamanta ley (4-6)

  • Kʼuychita churaspa tratota ruwan (8-17)

  • Noeqa nin imachus wawasninwan kananta (18-29)

9  Chantá Diosqa Noeta, wawasnintawan bendicerqa, paykunamantaj nerqa: “Miraychej, ashkhayaychejtaj, jallpʼamantaj juntʼaykuychej.+  Qankunaqa sigue manchachinkichej, kharkatichinkichejtaj tukuy animalesta, tukuy phawajkunata, jallpʼa patapi kausaj juchʼuy animalesta, mar qochapi kaj tukuy pescadostapis. Chay animalesqa atiyniykichej urapi kanqanku.+  Mikhuyta atinkichej jallpʼapi kausaj tukuy animalesta.+ Imaynatachus tukuy plantasta* mikhunaykichejpaj qorqaykichej, ajinallatataj chay tukuy animalestapis qoykichej.+  Yawarniyoj aychallata+ amapuni mikhunkichejchu,+ imaraykuchus kausayqa chay yawarpi kashan.  Sichus uj animal chayri uj runa wañuchisonqachej chayqa,* noqaqa paymanta cuentata mañasaj. Sichus uj animal uj runata wañuchenqa chayqa, chay animalqa wañuchisqa kanqa. Sitajchus uj runa, runa masinta wañuchenqa chayqa, paypis wañuchisqallataj kanqa hermanonpa yawarninta jichʼasqanrayku.+  Sichus pillapis uj runata wañuchenqa chayqa,* paytapis waj runa wañuchillanqataj,+ imaraykuchus noqa runataqa ruwarqani noqaman rijchʼakojta.*+  Qankunatajrí wawasniyoj kaychej, ashkhayaychejtaj. Miraychej, kay jallpʼamantaj juntʼaychej”,+ nispa.  Chantá Diosqa Noetawan wawasnintawan nillarqataj:  “Noqa qankunawan uj tratota ruwashani,+ jinallataj mirayniykichejwanpis, 10  qankunawan arcamanta llojsimorqanku chay tukuy animaleswanpis: pʼisqoswan, uywaswan, monte animaleswanpis, nisunman jallpʼamanta tukuy animaleswan.+ 11  Kaymin qankunawan ruwashani chay tratoqa: Ñiña jaykʼajpis jatun parata apachimusajchu tukuy runasta, tukuy animalestapis chinkachinaypaj, nitaj jallpʼatapis chay jina llakiyta ruwaykunaypaj”,+ nispa. 12  Diosqa nillarqataj: “Kaymin señalqa kanqa noqa qankunawan tratota ruwasqaymanta, jinallataj qankunawan kashanku chay animaleswanpis. Chay tratoqa kanqa qhepaman jamonqanku tukuy chaykunapajwan. 13  Phuyupi kʼuychiyta* churani. Chaytaj señal kanqa jallpʼapi tukuy kausajkunawan tratota ruwasqaymanta. 14  Maypachachus jallpʼaman phuyuta kachamusaj chaypachaqa, phuyupi kʼuychi rikhurenqa. 15  Noqataj yuyarikusajpuni qankunawan tukuy laya* animaleswanpis tratota ruwasqaymanta. Manaña ujtawan jatun para kanqachu tukuy runasta, tukuy animalestapis chinkachinanpaj.+ 16  Kʼuycheqa phuyupi rikhurenqa. Noqataj chayta rikuspa yuyarikusaj jallpʼa patapi tukuy laya kausajkunawan wiñaypaj tratota ruwasqaymanta”, nispa. 17  Diosqa Noeta ujtawan nillarqataj: “Chaymin señalqa kanqa, noqa kay jallpʼapi tukuy kausajkunawan tratota ruwasqaymanta”,+ nispa. 18  Noejpa wawasnin arcamanta llojsimojkunaqa karqanku Sem, Cam, Jafet ima.+ Camtaj Canaanpa tatan karqa.+ 19  Chay kinsa karqanku Noejpa wawasnin. Tukuy jallpʼapi kausakojkunaqa chay wawasninmanta rikhurerqanku, tukuynejmantaj chayarqanku.+ 20  Chantá Noeqa jallpʼata llankʼayta qallarerqa, chaypitaj uvasta poqocherqa. 21  Uj kuti Noeqa vinota tomaykuspa machaykorqa, toldo wasin* ukhupitaj qʼalalla wijchʼurparikorqa. 22  Canaanpa tatan Camtaj, tatan Noeta qʼalallata rikorqa, chantá rispa iskaynin hermanosninman willamorqa. 23  Semwan Jafetwantaj uj mantota oqharerqanku, iskayninkumanta hombrosninkupi japʼispataj wasallamanta thaskispa yaykorqanku. Chantá mana qhawarispalla tatankuta qhataykorqanku. Ajinamanta mana rikorqankuchu tatanku qʼalalla kashasqanta. 24  Noeqa chʼaki sonqoman kutispa rijchʼariytawan, imatachus sullkʼa wawan payta ruwasqanta yacharqa. 25  Nerqataj: “Canaanqa maldecisqa kachun.+ Payqa kachun hermanosninpa aswan pisipaj qhawasqa esclavonku”,+ nispa. 26  Noeqa nillarqataj: “Sempa Diosnin Jehovaqa jatunchasqa kachun. Canaantaj Sempa esclavon kachun.+ 27  Diosqa Jafetman jatun jallpʼata qochun. Payqa Sempa toldosninpi tiyakuchun. Canaanqa Jafetpatapis esclavollantaj kachun”, nispa. 28  Noeqa Jatun Para pasasqanmanta 350 watastawanraj kausakorqa.+ 29  Noeqa tukuyninpi 950 watasta kausakorqa, chaymantataj wañuporqa.

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “qʼomerkunata”.
Chayri “yawarniykichejta jichʼanqa chayqa”.
Hebreo parlaypeqa nin, “Sichus pillapis uj runaj yawarninta jichʼanqa chayqa”.
Hebreo parlaypeqa nin, “Diosqa runata ruwarqa payman rijchʼakojta”.
Kʼuychi: waj lugarespi ninku kuyrami, kʼuyka, cumbre, arcoíris.
Chayri “tukuy rijchʼaj”.
Chayri “carpa wasin”.