Génesis 3:1-24

  • Jucha rikhurin (1-13)

    • Ñaupaj kaj llullakuy (4, 5)

  • Jehová Diosqa contranpi oqharikojkunata juzgan (14-24)

    • Warmej miraynin rikhurinanta nikun (15)

    • Diosqa runata Edén huertamanta wijchʼun (23, 24)

3  Katareqa+ aswan yuyayniyoj karqa Jehová Dios tukuy monte animalesta ruwasqasninmanta nisqaqa. Payqa warmita taporqa: “¿Ciertopunichu Diosqa mana mikhojta saqesunkichej huertapi kaj tukuynin sachʼaspa poqoyninta?”,+ nispa.  Warmitaj katariman kuticherqa: “Atiyku mikhuyta huertapi kaj tukuynin sachʼaspa poqoyninta.+  Huerta chaupipi kaj sachʼaj+ poqoynillanmanta Diosqa niwayku: ‘Ama chaymanta mikhunkichejchu, nitaj llojchirillankichejpischu. Mikhunkichejchus chayqa, wañunkichej’, nispa”.  Kataritajrí warmita nerqa: “Chayqa mana jinachu, mana wañunkichejchu.+  Diosqa yachan chay sachʼaj poqoyninta mikhojtiykichej, chay pʼunchaypacha sumaj yachayniyojman tukunaykichejta.* Yachallantaj pay jina kanaykichejta, imachus allin, imatajchus mana allin kasqantapis yachanaykichejta”,+ nispa.  Warmeqa sachʼaj poqoyninta qhawarispa rikorqa mikhunapaj sumaj kasqanta, qhawarispa moqʼenapaj jinapuni* kasqanta. Chay sachʼaj poqoynenqa ima munaypuni karqa. Chayrayku payqa chay sachʼaj poqoyninta pʼitispa* mikhuykorqa.+ Qosanwanña kashaspataj paymanpis jaywallarqataj, qosantaj mikhuykorqa.+  Chay ratopachataj ñawisninku kicharikunmanpis jina karqa, qʼalaslla kashasqankutataj reparakorqanku. Chayrayku higo laqhesta sirakuspa chaywan cinturankuman wataykukorqanku.+  Chantá qhariwan warminwanqa diapi ima horastachus wayrarimun chay horapi Jehová Diospa parlasqanta uyarerqanku, huerta ukhupi purishajtin. Paykunataj huertapi kaj sachʼas ukhuman Jehová Diosmanta pakaykukorqanku.  Jehová Diostajrí qharita kutin kutita wajyarqa: “¿Maypitaj kashanki?”, nispa. 10  Chaymantaraj qhareqa nerqa: “Huertapi parlasqaykita uyarerqani, qʼalalla kaspataj manchachikorqani. Chayrayku pakaykukorqani”, nispa. 11  Diostaj nerqa: “¿Pitaj nisorqa qʼalalla kashasqaykitari?+ ¿Ama mikhunkichu nerqayki chay sachʼaj poqoynintachu mikhuykorqanki?”,+ nispa. 12  Qharitaj kuticherqa: “Noqawan kananpaj qowarqanki chay warmi, chay sachʼaj poqoyninta qowarqa, noqataj mikhuykorqani”, nispa. 13  Jehová Diostaj warmita nerqa: “¿Imatataj kayta ruwankiri?”, nispa. Warmitaj kuticherqa: “Katari engañawan. Chayrayku mikhuykorqani”,+ nispa. 14  Jehová Diosqa katarita+ nerqa: “Chayta ruwasqaykirayku maldecisqa kanki tukuy uywas ukhupi, monte animales ukhupipis. Chantapis pampapi qhatatakuspa purinki, tukuy kausayniykipitaj jallpʼata mikhunki. 15  Qantawan+ warmitawan+ chejninachisqaykichej,+ mirayniykiwan,+ paypa mirayninwanpis+ chejninakonqanku. Miraynenqa umaykita pʼaltarparisonqa,+ qantaj mirayninpa chaki talonninta khaninki”,+ nispa. 16  Warmimantaj nerqa: “Onqoj kashajtiyki nanayniykita astawan yapasaj. Wawasniykitapis nanaywan nacechikunki. Qosaykiwan kaytapis mayta munanki, paypa mandonpitaj kanki”, nispa. 17  Adantataj* nerqa: “Warmiykej nisqanta uyarispa, chay sachʼaj poqoyninta ‘amapuni mikhunkichu’ nishajtiy+ mikhuykusqaykirayku, jallpʼaqa maldecisqa kanqa.+ Sinchʼita llankʼaspataj* mikhunaykipaj poqochinki, tukuy kausayniykipi.+ 18  Jallpʼaqa khishkasta, khishka qhorastawan wiñachipusonqa. Qantaj campopi kaj plantaspa poqoyninta* mikhunki. 19  Jumpʼi suruyta llankʼanki mikhunaykipaj, jallpʼaman kutinaykikama, jallpʼamanta ruwasqa kasqaykirayku.+ Jallpʼa kanki, jallpʼallamantaj kutinki”,+ nispa. 20  Chaymanta Adanqa warminman Eva* sutita churarqa, imaraykuchus payqa tukuy kausajkunaj mamankuman tukunan karqa.+ 21  Jehová Diostajrí Adanpajwan warminpajwan qarasmanta jatuchaj ropasta ruwaporqa churakunankupaj.+ 22  Chantá Jehová Diosqa nerqa: “Runaqa ujninchej jinaña, kunanqa yachan allin kajta, mana allin kajtapis.+ Kunanqa ama makinta oqharillachuntajchu kausay sachʼaj poqoynintañataj+ orqhonanpaj, mikhuykuspataj wiñaypaj kausananpaj”, nispa. 23  Chaymanta Jehová Diosqa runata Edén huertamanta+ wijchʼumorqa, jallpʼata llankʼananpaj, mayqenmantachus ruwasqa karqa chayta.+ 24  Ajinata Diosqa runata jawaman wijchʼumorqa. Edén huertaj inti llojsimuynin ladomantaj querubín*+ nisqa angelesta churarqa, uj laurashaj espadatawan muyushajta. Chaykunataqa churarqa amapuni pipis kausay sachʼaman qayllaykunanpaj.

Sutʼinchaykunasnin

Hebreo parlaypeqa nin, “ñawisniykichej kicharikunanta”.
Moqʼenapaj jina: waj lugarespi ninku deseanapaj jina, antojakunapaj jina.
Pʼitiy: waj lugarespi ninku tʼipiy.
Adán suteqa niyta munan runa.
Hebreo parlaypeqa nin, “Ancha ñakʼariywantaj”.
Ichá kallanmantaj karqa “kʼita plantaspa poqoynin”.
Eva suteqa niyta munan kausaj.
Glosariopi querubín nisqata leeriy.