Génesis 3:1-24

  • Jucha rikhurin (1-13)

    • Ñaupaj kaj llullakuy (4, 5)

  • Jehová Diosqa contranpi oqharikojkunata juzgan (14-24)

    • Warmej miraynin rikhurinanta nikun (15)

    • Diosqa runata Edén huertamanta wijchʼun (23, 24)

3  Katareqa+ aswan yuyayniyoj karqa Jehová Dios tukuy monte animalesta ruwasqasninmanta nisqaqa. Payqa warmita taporqa: “¿Ciertopunichu Diosqa mana mikhojta saqesunkichej huertapi kaj tukuynin sachʼaspa poqoyninta?”,+ nispa.  Warmitaj katariman kuticherqa: “Atiyku mikhuyta huertapi kaj tukuynin sachʼaspa poqoyninta.+  Huerta chaupipi kaj sachʼaj+ poqoynillanmanta Diosqa niwayku: ‘Ama chaymanta mikhunkichejchu, nitaj llojchirillankichejpischu. Mikhunkichejchus chayqa, wañunkichej’, nispa”.  Kataritajrí warmita nerqa: “Chayqa mana jinachu, mana wañunkichejchu.+  Diosqa yachan chay sachʼaj poqoyninta mikhojtiykichej, chay pʼunchaypacha sumaj yachayniyojman tukunaykichejta.* Yachallantaj pay jina kanaykichejta, imachus allin, imatajchus mana allin kasqantapis yachanaykichejta”,+ nispa.  Warmeqa sachʼaj poqoyninta qhawarispa rikorqa mikhunapaj sumaj kasqanta, qhawarispa moqʼenapaj jinapuni* kasqanta. Chay sachʼaj poqoynenqa ima munaypuni karqa. Chayrayku payqa chay sachʼaj poqoyninta pʼitispa* mikhuykorqa.+ Qosanwanña kashaspataj paymanpis jaywallarqataj, qosantaj mikhuykorqa.+  Chay ratopachataj ñawisninku kicharikunmanpis jina karqa, qʼalaslla kashasqankutataj reparakorqanku. Chayrayku higo laqhesta sirakuspa chaywan cinturankuman wataykukorqanku.+  Chantá qhariwan warminwanqa diapi ima horastachus wayrarimun chay horapi Jehová Diospa parlasqanta uyarerqanku, huerta ukhupi purishajtin. Paykunataj huertapi kaj sachʼas ukhuman Jehová Diosmanta pakaykukorqanku.  Jehová Diostajrí qharita kutin kutita wajyarqa: “¿Maypitaj kashanki?”, nispa. 10  Chaymantaraj qhareqa nerqa: “Huertapi parlasqaykita uyarerqani, qʼalalla kaspataj manchachikorqani. Chayrayku pakaykukorqani”, nispa. 11  Diostaj nerqa: “¿Pitaj nisorqa qʼalalla kashasqaykitari?+ ¿Ama mikhunkichu nerqayki chay sachʼaj poqoynintachu mikhuykorqanki?”,+ nispa. 12  Qharitaj kuticherqa: “Noqawan kananpaj qowarqanki chay warmi, chay sachʼaj poqoyninta qowarqa, noqataj mikhuykorqani”, nispa. 13  Jehová Diostaj warmita nerqa: “¿Imatataj kayta ruwankiri?”, nispa. Warmitaj kuticherqa: “Katari engañawan. Chayrayku mikhuykorqani”,+ nispa. 14  Jehová Diosqa katarita+ nerqa: “Chayta ruwasqaykirayku maldecisqa kanki tukuy uywas ukhupi, monte animales ukhupipis. Chantapis pampapi qhatatakuspa purinki, tukuy kausayniykipitaj jallpʼata mikhunki. 15  Qantawan+ warmitawan+ chejninachisqaykichej,+ mirayniykiwan,+ paypa mirayninwanpis+ chejninakonqanku. Miraynenqa umaykita pʼaltarparisonqa,+ qantaj mirayninpa chaki talonninta khaninki”,+ nispa. 16  Warmimantaj nerqa: “Onqoj kashajtiyki nanayniykita astawan yapasaj. Wawasniykitapis nanaywan nacechikunki. Qosaykiwan kaytapis mayta munanki, paypa mandonpitaj kanki”, nispa. 17  Adantataj* nerqa: “Warmiykej nisqanta uyarispa, chay sachʼaj poqoyninta ‘amapuni mikhunkichu’ nishajtiy+ mikhuykusqaykirayku, jallpʼaqa maldecisqa kanqa.+ Sinchʼita llankʼaspataj* mikhunaykipaj poqochinki, tukuy kausayniykipi.+ 18  Jallpʼaqa khishkasta, khishka qhorastawan wiñachipusonqa. Qantaj campopi kaj plantaspa poqoyninta* mikhunki. 19  Jumpʼi suruyta llankʼanki mikhunaykipaj, jallpʼaman kutinaykikama, jallpʼamanta ruwasqa kasqaykirayku.+ Jallpʼa kanki, jallpʼallamantaj kutinki”,+ nispa. 20  Chaymanta Adanqa warminman Eva* sutita churarqa, imaraykuchus payqa tukuy kausajkunaj mamankuman tukunan karqa.+ 21  Jehová Diostajrí Adanpajwan warminpajwan qarasmanta jatuchaj ropasta ruwaporqa churakunankupaj.+ 22  Chantá Jehová Diosqa nerqa: “Runaqa ujninchej jinaña, kunanqa yachan allin kajta, mana allin kajtapis.+ Kunanqa ama makinta oqharillachuntajchu kausay sachʼaj poqoynintañataj+ orqhonanpaj, mikhuykuspataj wiñaypaj kausananpaj”, nispa. 23  Chaymanta Jehová Diosqa runata Edén huertamanta+ wijchʼumorqa, jallpʼata llankʼananpaj, mayqenmantachus ruwasqa karqa chayta.+ 24  Ajinata Diosqa runata jawaman wijchʼumorqa. Edén huertaj inti llojsimuynin ladomantaj querubín*+ nisqa angelesta churarqa, uj laurashaj espadatawan muyushajta. Chaykunataqa churarqa amapuni pipis kausay sachʼaman qayllaykunanpaj.

Sutʼinchaykunasnin

Hebreo parlaypeqa nin, “ñawisniykichej kicharikunanta”.
Pʼitiy: waj lugarespi ninku tʼipiy.
Moqʼenapaj jina: waj lugarespi ninku deseanapaj jina, antojakunapaj jina.
Adán suteqa niyta munan runa.
Hebreo parlaypeqa nin, “Ancha ñakʼariywantaj”.
Ichá kallanmantaj karqa “kʼita plantaspa poqoynin”.
Eva suteqa niyta munan kausaj.
Glosariopi querubín nisqata leeriy.