Eclesiastés 9:1-18

  • Tukuy runas kikinta tukukapunku (1-3)

  • Wañuna kajtinpis kusisqa kausakuy (4-12)

    • Wañusqasqa ni imata yachankuchu (5)

    • “Sepulturapeqa ni ima ruwanapis kanchu” (10)

    • Desgracia tiempopis, mana yuyasqallamanta llakiypis (11)

  • Yachayniyoj runaqa mana jatunpaj qhawasqapunichu (13-18)

9  Chay tukuy imaspi tʼukuriytawan kayta repararqani: Cheqan runaspis, yachayniyoj runaspis, paykunaj ruwasqasninkupis cheqa Diospa* makinpi kashanku.+ Runasqa mana tanteayta atinkuchu paykuna niraj naceshajtinku imayna munakuychus, imayna chejnikuychus kasqanta.  Tukuy runas kikinta tukukapunku:+ cheqan runaspis, sajra runaspis,+ allin runaspis, llimphu kausayniyoj runaspis, mana llimphu kausayniyoj runaspis, jaywanasta jaywajkunapis, jaywanasta mana jaywajkunapis kikinta tukukapunku. Allin runapis, juchasapa runapis kikillan kanku, juraj runapis, allinta qhawarikusparaj juraj runapis kikillantaj kanku.  Kay jallpʼapi* kay llakiy tiyan: Tukuy runas kikinta tukukapusqankurayku+ runaspa sonqonqa sajra imaswan juntʼa kashan. Tukuy kausayninkupi runaspa sonqonpeqa wampu yuyaylla tiyan, chantataj wañunku.  Kausashaj alqoraj aswan allin uj wañusqa leonmanta nisqaqa. Chayrayku kausajkunaqa allin kajta suyakuyta atinku.+  Kausaj runasqa yachanku wañunankuta,+ wañusqastaj ni imata yachankuchu,+ nitaj imatapis japʼinkuñachu.* Paykunata manaña yuyarikusqankurayku qonqasqa kanku.+  Chantapis munakuyninku, chejnikuyninku, envidiankupis tukukapun. Kay jallpʼapitaj niña imatapis ruwaysikuyta atinkuñachu.+  Mikhunaykita kusisqa mikhurikuy, vinoykitapis sonqo qhallallarishaj tomariy.+ Cheqa Diosqa ruwasqasniykiwan kusisqaña kashan.+  Yuraj ropatapuni* churakuy, umaykimanpis aceiteta churakullaypuni.+  Kusisqa kausakuy munasqa warmiykiwan+ chay pisi kausasqayki pʼunchaykunapi,* mayqentachus Diosqa kay jallpʼapi kausakunaykipaj qosorqa, chay tukuynin pisi pʼunchaykunapi. Chaymin pagoyki kashan kausayniykipi, chay jina sinchʼita kay jallpʼapi trabajasqaykimanta.+ 10  Imatachá ruwayta atinki chaytaqa tukuy kallpaykiwan ruway. Maymanchus chayanki chay Sepulturapeqa* ni ima ruwanapis kanchu, ni ima yuyaychakuypis kanchu, ni yachanapis kanchu, nitaj yachaypis kanchu.+ 11  Kaytapis rikullanitaj kay jallpʼapi: Usqhayta correjkunaqa mana carrerapi atipankuchu. Kallpasapaspis mana maqanakupi atipankuchu.+ Yachayniyojkunapis mana mikhunayojpunichu kanku. Yachaysapaspis mana qhapajyankupunichu.+ Sumajta yachajkunatapis mana allinpunichu rin.+ Desgracia tiempopis, mana yuyasqallamanta ima llakiypis tukuyninkuman chayan. 12  Runaqa mana yachanchu maykʼajchus desgracia qhatirinanta.+ Imaynatachus pescadosqa chʼipawan* japʼichikunku, pʼisqospis trampawan japʼichikunku, ajinallatataj runaspis desgracia tiempowan japʼichikunku, ujllata paykunaman chayarpamojtin. 13  Chantá kay jallpʼapi kayta reparallarqanitaj sumaj yachayniyoj kanamanta, allintapuni tʼukuchiwarqa: 14  Uj juchʼuy llajtita karqa, chaypeqa pisi runaslla tiyakoj kanku. Uj manchay atiyniyoj reytaj chay llajtitaj contranta oqharikorqa, chay llajtitata atipayta munaspataj manchay jatuchaj jarkʼachanaswan cercaykucherqa. 15  Chay llajtitapitaj uj wajcha runa kasqa pero yachayniyoj. Chay runataj chay llajtitata salvarqa yachayniyoj kasqanrayku. Aswan qhepamantaj chay wajcha runataqa ni pipis yuyarikorqañachu.+ 16  Chanta sonqoypi nerqani: “Yachayniyoj kayqa aswan allin atiyniyoj kanamanta nisqaqa.+ Runastaj wajcha runaj yachayninta pisipaj qhawanku, parlasqantapis mana valechinkuchu”,+ nispa. 17  Uj yachayniyoj runaj kʼacha parlasqanta kasukoyqa, aswan allin wampu runasta kamachejpa qhaparisqanta uyarinamantaqa. 18  Yachayniyoj kayqa aswan allin, guerrapaj armasmanta nisqaqa. Ajinapis uj juchasapa runalla ashkha allin imasta manakajman tukuchinman.+

Sutʼinchaykunasnin

Glosariopi cheqa Dios nisqata leeriy.
Hebreo parlaypeqa nin, “Inti urapi”.
Chayri “nitaj pagotapis japʼinkuñachu”.
Yuraj ropa nispaqa yurajman rijchʼakoj ropasta kusiymanta churakusqankuta nishan, mana llakiy ropasmantachu parlashan.
Chayri “qhasi kausasqayki pʼunchaykunapi”.
Chayri “Seolpeqa”. Glosariopi sepultura nisqata leeriy.
Chayri “mallawan”.