Eclesiastés 8:1-17

  • Juchasapa runaj gobiernon (1-17)

    • Reypa kamachisqanta kasukuy (2-4)

    • Runaj gobiernonqa ñakʼariyllata apamun (9)

    • Uj juchapaj mana usqhayta castigo chayamojtin (11)

    • Mikhuypis, ujyaypis, kusikuypis (15)

8  ¿Pitaj yachayniyoj runaman rijchʼakun? ¿Pitaj yachan imaynatachus uj problemata allinchanata? Uj runaj yachaynenqa uyanpi yachakun, phiñasqa uya kashajtinpis kusisqa uyaman tukuchin.  Ujta nisqayki: “Reypa kamachisqantaqa kasukuy,+ Diospa ñaupaqenpi jurasqaykiman jina.+  Ama reypa ñaupaqenmanta usqhayllata ripuychu.+ Ama ima sajra ruwaymanpis churakuychu.+ Reyqa imatachus munasqanta ruwayta atillan.  Reypa nisqanqa ruwakunpuni.+ ¿Pitaj reyta ninman: ‘¿Imatá ruwashanki?’, nispari?”.  Reypa kamachisqanta kasukojtaqa mana ima llakiypis qhatirinchu.+ Yachayniyoj runaqa yachan maykʼajchus, imaynatatajchus imatapis ruwananta.+  Runaspa problemasnin may chhika kasqanrayku, tukuy ima maychus kajta ruwakunan tiyan, tiemponpitaj.+  Sichus ni pi yachanchu imachus pasananta chayqa, nichá pipis yachanmanchu imaynatachus imapis pasananta.  Imaynatachus kausay espirituta* ni pi runapis mandayta atinchu, nitaj chay espirituta jarkʼaykuyta atinchu, ajinallatataj wañuy pʼunchaytapis ni pi runa mandayta atinchu.+ Imaynatachus uj soldadota guerrapi kashajtin mana ripojta saqenkuchu, ajinallatataj sajra imasta ruwajkunatapis chay sajra ruwasqallankutaj mana kacharenqachu.*  Chay tukuy imasta rikorqani. Kay jallpʼapi* ruwakusqan imaspitaj allinta tʼukurerqani. Runaqa tukuy tiempo runa masinta chakisnin uraman churan, chaytaj runallata ñakʼarichin.+ 10  Rikorqani sajra runasta pʼampashasqankuta, chay sajra runasqa santo lugarman yaykojtaj llojsejtaj kanku. Paykunaqa niraj imapi qonqasqa karqanku maypichus sajra imasta ruwaj kanku chay llajtapi.+ Chaypis qhasi manakajllataj. 11  Uj juchapaj mana usqhayta castigo chayamojtenqa+ runaspa sonqonqa astawan wapuchaykukun juchata ruwananpaj.+ 12  Uj juchasapa runa pachaj kutista juchata ruwajtinpis, unayta kausajtinpis, kayta yachani: Cheqa Diosta* manchachikojkunataqa allinpuni renqa, Diosta manchachikusqankurayku.+ 13  Sajra runastataj mana allinchu renqa,+ nitaj llanthu jinalla pasapoj kausayninkuta yapayta atenqankuchu,+ Diosta mana manchachikusqankurayku. 14  Kay jallpʼapi uj qhasi manakaj ruway tiyan: Cheqan runastaqa sajra imastapis ruwankuman jina tukuy imata ruwanku.+ Sajra runastataj cheqan imastapis ruwankuman jina chunka makiwan japʼikunku.+ Noqamantaqa chaypis qhasi manakajllataj. 15  Chayrayku noqaqa nerqani kusisqa kausakuna kasqanta.+ Kay jallpʼapi runapajqa mana imapis aswan allin kanchu mikhunanmanta, ujyananmanta, kusikunanmanta nisqaqa. Ajinata runaqa kusikunan tiyan sinchʼita trabajaspa kausasqan pʼunchaykunapi,+ mayqentachus cheqa Diosqa kay jallpʼapi runaman kausananpaj qon chay pʼunchaykunapi. 16  Tukuy sonqo kallpachakorqani yachayniyoj kayta munaspa, kay jallpʼapi tukuy ima ruwakusqanta rikuyta munaspa.+ Tuta pʼunchay mana puñusqa karqani chay imasta entiendeyta munaspa.* 17  Chantá allinta tʼukurerqani cheqa Diospa tukuy ima ruwasqasninpi, kaytataj repararqani: Runasqa mana entiendeyta atinkuchu imaschus kay jallpʼapi pasasqanta.+ Entiendeyta munaspa tukuy imata ruwajtinkupis, manapuni entiendeyta atinkuchu. Chay imasta entiendenankupaj yachayniyoj kasqankuta nejtinkupis, nipuni entiendeyta atinkuchu.+

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “samayta”, “wayrata”. Glosariopi espíritu nisqata leeriy.
Ichá nillanmantaj “sajra kayninkoqa mana salvayta atenqachu”.
Hebreo parlaypeqa nin, “Inti urapi”.
Glosariopi cheqa Dios nisqata leeriy.
Ichá nillanmantaj “Runasqa mana puñunkuchu ni tutapis ni pʼunchaypis”.