Eclesiastés 7:1-29

  • Allinpaj qhawasqa kaywan wañupuna pʼunchaywan (1-4)

  • Yachayniyoj runaj kʼamisqan (5-7)

  • “Ima ruwaypa tukukuyninpis aswan allin qallariyninmanta nisqaqa” (8-10)

  • Yachayniyoj kayqa yanapakun (11, 12)

  • Allin pʼunchaykuna, mana allin pʼunchaykuna (13-15)

  • Maychus kajlla kakuy (16-22)

  • Runasta wajyachejpa reparasqan (23-29)

7  Allinpaj qhawasqa kayqa* aswan allin sumaj aceitemanta nisqaqa.+ Wañupuna pʼunchaypis aswan allin nacekuna pʼunchaymanta nisqaqa.  Wañusqayoj kashanku chay wasiman reyqa aswan allin, fiesta wasiman rinamanta nisqaqa.+ Tukuy runas wañuyman chayanku, kausajkunataj chayta sonqonkupi japʼinanku tiyan.  Aswan allin phutisqa kayqa,+ asinamanta nisqaqa. Llakisqa uya kaypis sonqopaj allin.+  Yachayniyoj runaqa wañusqayoj kashanku chay wasiman rispa allinta tʼukurin kausayninpi, wampu runarí fiesta yuyaylla kashan.*+  Aswan allin yachayniyoj runaj kʼamisqanta uyareyqa,+ wampu runaspa takisqankuta uyarinamanta nisqaqa.  Imaynatachus khishkaqa laurarispa manka urapi tʼojyarin, ajinallatataj wampu runapis asirin.+ Chaypis qhasi manakajllataj.  Ñakʼariypi kaspa sumaj yachayniyoj runaqa mana ruwanasta ruwanman, llukʼiykunapis* runaj sonqonta sajraman tukuchin.+  Ima ruwaypa tukukuyninpis aswan allin qallariyninmanta nisqaqa. Aswan allin pacienciayoj kayqa, runaykachanamanta nisqaqa.+  Ama imamantapis phiñakullaychu,+ wampu runaslla phiñakunku.*+ 10  Ama niychu: “Unay tiemposqa aswan sumaj karqa kay tiemposmanta nisqaqa”, nispa. Chayta nispaqa mana yachayniyoj runas jina parlashawaj.+ 11  Yachayniyoj runa herenciata japʼejtenqa may sumaj. Yachayniyoj kayqa jallpʼapi tukuy runaspaj allin. 12  Yachayniyoj kayqa yanapakun,+ imaynatachus qolqepis yanapakun ajinata.+ Yachaytajrí kay jinapi aswan allin: Yachayqa yachayniyoj runaj kausayninta salvan.+ 13  Cheqa Diospa* ruwasqasninpi allinta tʼukuriy, ¿pitaj cheqanchayta atinman imatachus Dios wistʼuta ruwarqa chaytari?+ 14  Allin pʼunchaypeqa kʼacha runa kay.+ Llakiy* pʼunchaypitaj kayta allinta reparay: Diosqa allin pʼunchayta, llakiy pʼunchaytapis rikhurichin,+ runas mana allinta yachanankupaj imachus paykunata qhatirinanta.+ 15  Qhasi kausayniypi tukuy imata rikuni:+ Cheqan runata rikuni cheqan kajtinpis usqhayllata wañusqanta,+ sajra runatapis rikuni, sajra kajtinpis unayta kausasqanta.+ 16  Ama ancha cheqan runaqa kaychu,+ amataj ancha yachayniyojman tukuychu.+ ¿Imapajtaj sinchʼi ñakʼariyta qanllapajtaj tarikuwajri?+ 17  Ama sajra ruwayllaman qokuychu, amataj wampu kaychu.+ ¿Ima kajtataj manaraj wañunaykipi wañuwajri?+ 18  Aswan allin kanman chay kʼamiyta japʼikunayki, mana chay ujninta qonqaspa.+ Diosta manchachikojqa chay iskayninta kasukun. 19  Yachayqa uj yachayniyoj runata aswan atiyniyojman tukuchin, llajtapi chunka kallpasapa runasmantapis astawanraj.+ 20  Jallpʼa patapeqa mana uj cheqan runallapis kanchu ni jaykʼaj juchata ruwaspa allin kajtapuni ruwajqa.+ 21  Runaj tukuy ima nisqantaqa ama creeykullaychu.+ Sichus creeykullanki chayqa, ichapis kamachiykita uyarinki qanpaj manakajta parlashajta.* 22  Qanpis sonqoykipi allinta yachashanki mashkha kutistachus wajkunapaj manakajta parlasqaykita.+ 23  Kay tukuy imasta sumaj yachayniywan repararqani, nerqanitaj: “Yachayniyoj kasaj”, nispa. Yachaytaj noqapajqa mana taripay atina karqa. 24  Imaschus karqa chay imasqa mana taripay atina kanku, mana yachay atinapuni kanku. ¿Pitaj entiendeyta atinmanri?+ 25  Sonqoyta churarqani yachanaypaj, allinta qhawaykurinaypaj, yachayniyoj kayta maskʼanaypaj, imajtinchus tukuy imapis kasqanta yachanaypaj, chantapis entiendenaypaj imayna sajrapunichus wampu kay kasqanta, imayna wampu ruwaychus locoyapuypis kasqanta.+ 26  Ajinapi kayta repararqani: Uj warmeqa wañuymantapis aswan sinchʼi* kasqa animalesta japʼinapaj chʼipa jina kajtin, sonqonpis pescadota japʼinapaj chʼipa jina* kajtin, makisnintaj watanapaj cadenas jina kajtin. Cheqa Diosta kusichej runalla chay warmimanta ayqeyta atin,+ juchasapataj chay warmiwan japʼichikun.+ 27  Runasta wajyachejqa+ nin: “Kaytamin tarini. Noqaqa ujmanta uj ashkha imasta tantearerqani uj imata yachanaypaj. 28  Ajinapis imatachus manchayta maskʼasharqani chaytaqa mana tarinichu. Waranqa runas ukhupi uj cheqan runallata tarini, nitaj uj cheqan warmillatapis tarinichu. 29  Kayllata tarini: Cheqa Diosqa runasta cheqanta ruwarqa,+ runastaj munasqankuman jina waj ñankunata japʼirinku”,+ nispa.

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “Allin sutiyoj kayqa”.
Chayri “pujllarikuy yuyaylla kashan”.
Llukʼiy: waj lugarespi ninku coima.
Ichá nillanmantaj “phiñakoyqa wampu runaj marcan”.
Glosariopi cheqa Dios nisqata leeriy.
Chayri “Desgracia”.
Hebreo parlaypeqa nin, “qanta maldecisojta”.
Hebreo parlaypeqa nin, “aswan jaya”.
Chayri “malla jina”.