Eclesiastés 4:1-16

  • Runaj ñakʼarisqanqa wañuymantapis aswan sinchʼi (1-3)

  • Trabajotaqa maychus kajllata qhawana (4-6)

  • Amigoyoj kayqa sumajpuni (7-12)

    • Aswan allin iskay ukhu kayqa, ujlla kanamantaqa (9)

  • Reypa kausaynenqa qhasi manakajlla kanman (13-16)

4  Ujtawan qhawarerqani kay jallpʼapi* imaynatachus runasta ñakʼarichishasqankuta. Ñakʼarejkunaqa waqasharqanku, nitaj pipis paykunata sonqochaykurej karqachu.+ Paykunata ñakʼarichejkunataj manchay atiyniyoj karqanku, nitaj pipis chay runasta sonqochaykurej karqachu.  Noqaqa kausaj runasta felicitanaymantaqa wañusqasta felicitarqani.+  Ajinapis chay iskaymantaqa, pichus manaraj nacekoj aswan allin kashan.+ Payqa manaraj rikunchu kay jallpʼapi sajra ruwaykunata.+  Rikullanitaj runasqa envidianakusqankurayku sinchʼita trabajasqankuta, sumaj imastapis ruwasqankuta.+ Chaypis qhasi manakajlla, wayrata japʼiyta munay jinalla.  Wampu runaqa makisnin cruzaykusqa kashan, ukhuntajrí qʼetayapushan.*+  Aswan allin uj chhikallantapis samarikoyqa,* sinchʼita trabajaspa* wayrallata japʼiyta munanamantaqa.+  Chantá qhawarerqani kay jallpʼapi waj qhasi manakaj ruwaytañataj:  Uj runaqa sapallan tiyakun, mana piniyoj. Paypataqa ni wawanpis ni hermanonpis kanchu. Jinapis mana samarispa sinchʼita trabajan. Payqa* munashallanpuni astawan qhapajyayta.+ Nisina tʼukurillanpischu: “¿Pipajtaj chay jinata trabajashani allin imasmanta michʼakuspa?”,+ nispa. Chaypis qhasi manakajllataj, yanqha ruwaylla.+  Aswan allin iskay ukhu kayqa,+ ujlla kanamantaqa, iskayninkumantaqa sumaj tʼinkata japʼinku sinchʼita trabajasqankumanta. 10  Ujnin urmanman chayqa, ujnenqa yanapariyta atinman. Jinapis, ¿imataj kanman uj runa urmajtin, nitaj pininpis yanaparinanpaj kajtin? 11  Sichus iskay ukhu puñunku chayqa, qʼoñilla kanqanku. Uj runa sapallan puñun chayqa, ¿imaynatataj qʼoñilla kayta atinmanri? 12  Uj runataqa pipis atipallanman, iskay kajtinkurí pipis imanayta munajtin sayaykullankuman. Kinsa qʼaytusmanta kʼantisqa qʼaytutaj mana chay rato pʼitikullanmanchu.* 13  Yachayniyoj wajcha wawaraj aswan allin, uj wampu viejo reymanta nisqaqa,+ pichus yuyaychaykunata manaña kasuyta munanchu chaymanta nisqaqa.+ 14  Payqa* uj rey kamachishajtin wajcha nacekorqa,+ jinapis carcelmanta llojsimorqa rey kananpaj.+ 15  Noqa allinta tantearerqani kay jallpʼapi tukuy kausaj runasta, puriykachajkunata. Tanteallarqanitaj imaynachus uj joventa risqanta reypa cuentanmanta kamachejtin. 16  May chhika runas payman sayasqa kajtinkupis, aswan qhepaman jamoj runasqa mana kusisqachu payta qhawanqanku.+ Chaypis qhasi manakajllataj, wayrata japʼiyta munay jinalla.

Sutʼinchaykunasnin

Hebreo parlaypeqa nin, “inti urapi”.
Hebreo parlaypeqa nin, “aychanta mikhuykakapushan”.
Hebreo parlaypeqa nin, “uj maki juntʼa samarikoyqa”.
Hebreo parlaypeqa nin, “iskay maki juntʼa sinchʼi trabajowan”.
Hebreo parlaypeqa nin, “Ñawisnenqa”.
Pʼitiy: waj lugarespi ninku tʼipiy.
Payqa nispaqa ichapis chay yachayniyoj wawamanta parlashan.