Eclesiastés 3:1-22

  • Tukuy imapaj uj tiempo tiyan (1-8)

  • Kusisqa kausakoyqa Diospa regalon (9-15)

    • Runaj sonqonman wiñay kausayta churarqa (11)

  • Diosqa justiciaman jina tukuyta juzgan (16, 17)

  • Runaspis animalespis wañunku (18-22)

    • Tukuyninku jallpʼallamantaj tukunku (20)

3  Tukuy imapaj uj tiempo tiyan. Kay jallpʼapeqa tukuy ima ruwaypaj uj tiempo tiyan.   Uj tiempo tiyan nacenapaj, uj tiempotaj wañunapaj. Uj tiempo tiyan plantanapaj, uj tiempotaj tʼiranapaj.   Uj tiempo tiyan wañuchinapaj, uj tiempotaj sanoyachinapaj. Uj tiempo tiyan urmachinapaj, uj tiempotaj sayarichinapaj.   Uj tiempo tiyan waqanapaj, uj tiempotaj asinapaj. Uj tiempo tiyan sonqo nanayta waqanapaj, uj tiempotaj tusunapaj.*   Uj tiempo tiyan rumista choqanapaj, uj tiempotaj rumista tantanapaj. Uj tiempo tiyan abrazanapaj, uj tiempotaj mana abrazanapaj.   Uj tiempo tiyan maskʼanapaj, uj tiempotaj tiyan manaña maskʼanapaj. Uj tiempo tiyan jallchʼanapaj, uj tiempotaj wijchʼunapaj.   Uj tiempo tiyan llikʼinapaj,+ uj tiempotaj siranapaj. Uj tiempo tiyan chʼin kanapaj,+ uj tiempotaj parlanapaj.+   Uj tiempo tiyan munakunapaj, uj tiempotaj chejnikunapaj.+ Uj tiempo tiyan guerrapi kanapaj, uj tiempotaj allinta kausakunapaj.*  ¿Imatataj llankʼaj runa tarin chay jinata trabajaspari?+ 10  Noqa reparani Diospuni runasman llankʼayta qosqanta llankʼaspa kausanankupaj. 11  Diosqa tiemponpi tukuy imata kʼachituta ruwarqa.+ Runaspa sonqosninkumanpis wiñay kausayta* churarqa. Ajinapis runasqa cheqa Diospa* ruwasqasninta ni jaykʼaj rejsiyta atenqankuchu qʼalituntaqa.* 12  Kayta reparani: Runaspajqa ni imapis aswan allin kanchu kusikunankumanta nisqaqa, kausayninkupitaj allin kajta ruwanankumanta nisqaqa.+ 13  Chantapis reparallanitaj runasqa mikhunanku kasqanta, ujyananku kasqanta, sinchʼita trabajaspataj kusikunanku kasqanta. Chayqa Diospa regalon.+ 14  Noqa allinta repararqani cheqa Diospa tukuy ruwasqasnenqa wiñaypaj wiñaynintinpaj kasqanta, nitaj imatapis chay ruwasqanmanqa yapanarajchu, nitaj pisiyachinarajchu. Cheqa Diosqa ajinata ruwarqa runas payta manchachikunankupaj.+ 15  Imachus ruwakushan chayqa ñapis ruwakorqaña, imachus kanan kashan chayqa ñapis karqaña.+ Cheqa Diostaj maskʼan imastachus runas unaymantaña tariyta munanku chayta.* 16  Kaytapis kay jallpʼapi* rikullanitaj: Maypichá justicia kanan karqa chaypeqa sajra ruwaylla tiyan, maypichá cheqan kajta ruwakunan karqa chaypipis sajra ruwaylla tiyan.+ 17  Chayrayku sonqoypi nerqani: “Cheqa Diosqa juzganqa cheqan runasta, sajra runastapis.+ Uj tiempo tiyan ima llankʼaypajpis ima ruwaypajpis”, nispa. 18  Sonqoypi nillarqanitaj: “Cheqa Diosqa runasta pruebaman churanqa sutʼita paykunaman reparachinanpaj animales jinalla kasqankuta”, nispa. 19  Imachus runasta qhatirin chayllataj animalestapis qhatirin. Tukuyninkuta kikin imasllataj qhatirin.+ Imaynatachus animales wañunku ajinallatataj runaspis wañunku. Tukuyninkutaj kikin samayniyoj* kanku.+ Chayrayku runasqa mana animalesmanta aswan sumajchu kanku. Tukuy imapis qhasi manakajlla. 20  Tukuyninku kikin lugarllamantaj rishanku.+ Tukuyninku jallpʼamanta ruwasqa kanku,+ jallpʼallamantaj tukunku.+ 21  ¿Pitaj chanta yachan runaspa kausay samayninku* patamanchus risqanta manachus, animalespa kausay samayninkupis jallpʼamanchus uraykusqanta manachus chayta?+ 22  Repararqanitaj runapajqa aswan allin trabajaspa kusikunan kasqanta,+ chaymin paypa pagonqa. Ni pipis paytaqa rikuchimunmanchu wañojtin imaschus kanantaqa.+

Sutʼinchaykunasnin

Hebreo parlaypeqa nin, “saltaykachanapaj”.
Chayri “sonqo tiyasqa kanapaj”.
Chayri “wiñay wiñayta”.
Glosariopi cheqa Dios nisqata leeriy.
Hebreo parlaypeqa nin, “qallariymantapacha tukukuykama”.
Ichá nillanmantaj “imachus chinkaporqaña chayta”.
Hebreo parlaypeqa nin, “inti urapi”.
Chayri “espirituyoj”. Glosariopi espíritu nisqata leeriy.
Chayri “espiritunku”.