Eclesiastés 10:1-20

  • Tumpa wampu kayqa, yachayniyoj kayta manakajman tukuchin (1)

  • Mana allinta ruwayqa runata llakiyman chayachinman (2-11)

  • Wampu runataqa mana allinchu rin (12-15)

  • Kamachejkuna mana yuyachakuspalla imatapis ruwajtinku (16-20)

    • Uj pʼisqetu parlasqaykita willaykamunman (20)

10  Imaynatachus wañusqa chʼuspis sumaj perfumasqa aceiteta asnaykuchinku, pierdeykuchinkutaj, ajinallatataj tumpa wampu kaypis, yachayniyoj kayta, allinpaj qhawasqa kaytawan manakajman tukuchin.+  Yachayniyoj runataqa sonqon cheqan ñanta pusan, wampu runatataj sonqollantaj mana allin ñanta pusan.+  Mana yachayniyoj runaqa may ñantapis purichun wampullapuni kanqa,+ tukuywantaj rejsichikun wampu kasqanta.+  Sichus uj kamachej qanpaj phiñakun chayqa, ama chaymanta ripuychu, kakullay,+ sonqo tiyasqalla kayqa jatuchaj juchasta juchʼuyyachin.+  Kay jallpʼapi* uj llakiy ruwayta rikuni, kamachejkunaqa kay imaspi pantanku:+  Wampu runasta allin cargosman churanku, sumaj yachayniyoj runastaj mana allin cargosniyojchu kanku.  Esclavosta rikuni caballospi purishajta, kuraj kamachejkunatapis rikuni esclavospis kankuman jina chakipi purishajta.+  Ukhu tʼoqota allajqa chay tʼoqollamantaj chinkaykunman.+ Rumi perqata urmachejpis katariwan khanichikunman.  Rumista chhankasmanta orqhojpis ñatʼuykuchikunman, kʼullusta chʼejtajpis imanarpakunman.* 10  Muthu hachata mana filochajtinku, chay hachawan trabajayqa aswan kallpapaj kanqa. Yachayniyoj kayrí yanapakun ima ruwaypis allin llojsinanpaj. 11  Sichus katarista tusuchej runata katari khanirpan niraj tusuchishajtin chayqa, katarista tusuchiyta yachasqanqa qhasilla kanman. 12  Yachayniyoj runaj parlasqanqa payta allinpaj qhawachin,*+ wampu runaj parlasqantaj payllatataj mana allinman chayachin.+ 13  Chay wampu runa qallariypi parlasqanqa qhasi wampu parlaylla,+ tukuchanankamapis parlasqanqa manakaj sonso parlaylla. 14  Jinapis chay wampu runaqa parlallanpuni.+ Runaqa mana yachanchu imachus qhatirinanta. ¿Pitaj payman willanman wañojtin imaschus kanantari?+ 15  Wampu runataqa sinchʼita llankʼasqallantaj saykʼuchin. Payqa ni yachallanpischu mayqen ñanchus llajtaman chayachinanta. 16  Uj nacionpeqa sinchʼi llakiy tiyan uj jovenlla reyninku kajtin,+ kuraj kamachejkunapis tutamantaña fiestachakuyta qallarejtinku. 17  Uj nacionpeqa manchay kusiy tiyan reyninku reyespa familiallanmantataj kajtin, kuraj kamachejkunapis kallpachakunankupaj maychus tiempollanpi mikhojtinku, manataj machajtinku.+ 18  Runa manchay qhella kasqanrayku techonpa vigasninpis urmaykamushanña. Qhella kasqanpi wasin ukhumanpis yaku sutʼumun.*+ 19  Tʼantaqa* runaj kusiyninpaj ruwakun, vinopis kusiy kausayta apamun.+ Qolqetajrí tukuy imapaj necesitakun.+ 20  Amapuni sonqollaykipipis* reytaqa maldeciychu,+ amataj wasi kʼuchuykipi kashaspa qhapaj runata maldeciychu. Pajtataj uj pʼisqo parlasqaykita willaykamunman, pajtataj uj pʼisqetu parlasqaykita parlaykullanmantaj.

Sutʼinchaykunasnin

Hebreo parlaypeqa nin, “Inti urapi”.
Ichá nillanmantaj “cuidakunan tiyan chay kʼullusmanta”.
Chayri “parlasqanqa sumaj”.
Sutʼuy: waj lugarespi ninku chʼaqay.
Chayri “Mikhunaqa”.
Ichá nillanmantaj “Amapuni camallaykipipis”.