Eclesiastés 1:1-18

  • Tukuy imapis qhasi manakaj (1-11)

    • Jallpʼaqa wiñaypaj kallanqapuni (4)

    • Intipis, wayrapis, yakupis muyuspa kashanku (5-7)

    • “Jallpʼapeqa manapuni ima mosoj ruwaypis kanchu” (9)

  • Runaj yachaynenqa pisilla (12-18)

    • “Wayrata japʼiyta munay jinalla” (14)

1  Kay palabrasqa runasta wajyachejpata.+ Payqa Davidpa wawan, Jerusalenmanta rey.+   Runasta wajyachejqa nin: “Qhasi manakajpuni,qhasi manakajpuni. Tukuy imapis qhasi manakaj”, nispa.+   ¿Imatataj runa tarin sinchʼita trabajaspa? ¿Imatataj tarin kay jallpʼapi* chay jinata trabajaspa?+   Runasqa wañupunku, chantá waj runasñataj nacekunku. Jallpʼatajrí wiñaypaj kallanqapuni.+   Inteqa llojsimun chantá yaykupun,chaymantataj usqhayllata kutirin* maymantachus llojsimorqa chay lugarman, ujtawan llojsimunanpaj.+   Wayraqa sur ladoman* phukun, chantá norte ladonta* muyuykamun. Wayraqa kutin kutita muyumullanpuni, ajinata wayraqa muyuspallapuni kashan.   Tukuy mayusqa* mar qochaman chayanku, mar qochataj mana juntʼaykuspa wasariykunchu.+ Yakusqa maymantachus puririmunku, chayllamantaj kutirinku ujtawan jamunankupaj.+   Tukuy ima saykʼuchikun,ni pipis chay imasmanta parlayta atinchu. Ñaweqa qhawaspa mana contentakunchu,ninripis uyarispa manallataj contentakunchu.   Karqaña chayqa, kikillantaj kanqa. Ruwakorqaña chayqa, ujtawan kikillantataj ruwakonqa. Kay jallpʼapeqa manapuni ima mosoj ruwaypis kanchu.+ 10  ¿Kanchu imallapis ninapaj: “Qhawariy, kayqa mosoj”, nispa? Unaymantapacha karqañapuni. Niraj rikhurishajtinchej karqañapuni. 11  Ni pipis yuyarikunchu unay tiempo runasmantaqa. Nillataj pipis yuyarikonqachu aswan qhepaman jamoj runasmantapis. Pikunachus aswan qhepamanraj jamojkunapis, manallataj yuyarikonqankuchu chay qhepa jamojkunamantaqa.+ 12  Noqa runasta wajyachejqa, Jerusalenpi Israelpa reynin kani.+ 13  Noqaqa sumaj yachaywan allinta tantearerqani*+ imaschus kay jallpʼapi ruwakorqa chay tukuy imasta.+ Allinta qhawaykorqani chay qhasi manakaj ruwanasta, mayqentachus Diosqa runasman qorqa ruwanankupaj chayta. 14  Noqa rikorqani kay jallpʼapi tukuy ima ruwakusqanta. Repararqanitaj tukuy imapis qhasi manakajlla kasqanta, wayrata japʼiyta munay jinalla kasqanta.+ 15  Wistʼutaqa mana cheqanchayta atisunmanchu,imapis mana kajtintaj mana yupayta atisunmanchu. 16  Chantá sonqoypi nerqani: “Kay jina sumaj yachayniyojman tukuni. Noqamanta ñaupajta Jerusalenpi kausakorqanku chaykunamantapis aswan yachayniyoj kani.+ Sonqoypeqa ashkhata tantani allin yuyayta, sumaj yachaytawan”,+ nispa. 17  Mayta kallpachakorqani yachanaypaj imaynachus yachayniyoj kay kasqanta, imaynachus locoyapuy kasqanta, imaynachus wampu kay kasqantapis.+ Repararqanitaj chay imasta yachayta munaypis wayrata japʼiyta munay jinalla kasqanta. 18  Ancha yachayniyoj kayqa, ashkha llakiykunata apamun. Chayrayku astawan yachaj runaqa nanayllata yapakun.+

Sutʼinchaykunasnin

Hebreo parlaypeqa nin, “inti urapi”.
Chayri “samay sikʼiyta kutirin”.
Chayri “ura ladoman”.
Chayri “pata ladonta”.
Chayri “Paray tiempo mayusqa”.
Chayri “allinta estudiarqani”.