2 Timoteo 4:1-22

  • ‘Diospaj ruwanaykita allinta juntʼay’ (1-5)

    • Diospa palabranta usqhayllata willana (2)

  • “Sumaj maqanakupi maqanakuni” (6-8)

  • Pabloqa Timoteoman willarin (9-18)

  • Cartaj tukukuynin (19-22)

4  Diospa ñaupaqenpi, Cristo Jesuspa ñaupaqenpipis, pichus rikuchisqa kajtin,+ Gobiernonpitaj+ kamachishajtin kausajkunata, wañusqastapis+ juzganqa,+ paypa ñaupaqenpi kayta kamachiyki:  Diospa palabranta usqhayllata willay+ allin tiempopi, mana allin tiempopipis, juchata reparachiy,+ kʼamiy, allinninmanta yuyaychay mayta pacienciakuspa, sumajta yachachispataj.+  Uj tiempo kanqa, chaypachataj cheqa yachachiyta mana uyarillaytapis munanqankuchu.+ Astawanpis munasqankuman jina yachachejkunata maskʼakonqanku, uyariyta munasqallankuta yachachichikunankupaj.+  Manaña cheqa kajta uyarenqankuchu, llulla cuentosllataña uyarenqanku.  Qantajrí tukuy imapi yuyayniykipi kay, ñakʼariykunata aguantay,+ sumaj willaykunata willallaypuni, imatachus Diospaj ruwanaykitapis allinta juntʼay.+  Noqaqa ñapis vino ofrenda jinaña jichʼasqa kashani,+ kacharichisqa kanay pʼunchayqa+ qayllitapiña kashan.  Sumaj maqanakupi maqanakuni,+ atipanakupi correytapis tukuniña,+ creeypitaj sinchʼita sayani.  Kunanmantapacha noqapaj waqaychasqa kashan cheqan runaspaj kaj corona.+ Chaytaqa premiota jina jamoj pʼunchaypi Señor qowanqa.+ Paymin cheqan kaj juezqa.+ Mana noqallamanchu qowanqa, manaqa rikuchisqa kananta mayta suyakushanku chaykunamanpis.  Tukuy atisqaykita ruway usqhayllata jamunaykipaj. 10  Demasqa+ kay mundoj imasninta* munakusqanrayku saqerpariwaspa Tesalonicaman ripun. Crescenteqa Galaciaman ripun, Titotaj Dalmaciaman. 11  Lucaslla noqawan kashan. Jamuspaqa Marcostawan pusamuy, payqa Diospaj llankʼasqaypi mayta yanapawan. 12  Tiquicotaqa+ Efesoman kachani. 13  Jamoj jinaqa Troaspi Carpoman saqekorqani chay qhatanayta aparinpuwanki, kʼuyuna librostawan,* astawanqa qarapi qhelqasqasta. 14  Cobrewan llankʼaj Alejandroqa ashkha sajra imasta ruwawarqa. Jehová* Diosmin ruwasqanmanta pagachikonqa.+ 15  Qanpis paymanta allinta qhawakuy. Payqa willasqaykuman anchatapuni churanakorqa. 16  Ñaupaj demandaypi parlashajtiy mana pipis noqawan karqachu, tukuy saqerpariwarqanku. Mana munaymanchu chaymantaqa Dios cuentata mañananta. 17  Señortajrí noqawan kasharqa, kallpachawarqataj noqanejta tukuynejpi allinta willakunanpaj, tukuy nacionestaj uyarinankupaj.+ Leonpa siminmantapis librasqa karqani.+ 18  Señorqa tukuy sajra kajmanta librawanqa, cielopi kaj Gobiernonpi kanaypajtaj salvawanqa.+ Paymin jatunchasqa kachun wiñaypaj wiñaynintinpaj. Amén.* 19  Napaykapuway Priscata,* Aquilatawan,+ Onesiforoj wasinpi kajkunatapis.+ 20  Erastoqa+ Corintopi qhepakun, Trofimotataj+ onqosqata Miletopi saqerqani. 21  Imaynatapis jamuypuni manaraj chiri tiempo chayamushajtin. Napaykamusunku Eubulo, Pudente, Lino, Claudia, tukuy hermanospis. 22  Señorqa allin sonqoyoj kasqaykita bendecichun. Jatun khuyakuynenqa qankunawan kachun.

Sutʼinchaykunasnin

Glosariopi kay mundoj imasnin nisqata leeriy.
Glosariopi kʼuyuna libro nisqata leeriy.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Glosariopi amén nisqata leeriy.
Sutikullantaj Priscila.