2 Pedro 3:1-18

  • Asipayajkunaqa tukukuy jamunanmanta mana yachajman tukunku (1-7)

  • “Jehová Diosqa mana latʼuchu” (8-10)

  • Imayna runaschus kananchejpi tʼukurina (11-16)

    • Mosoj cielowan mosoj jallpʼawan (13)

  • Allinta qhawakunachej ama pantachisqa kanapaj (17, 18)

3  Munasqa hermanosníy, kaytawanqa iskay cartastaña qhelqamushaykichej. Kaypitaj ñaupaj cartaypi jinallataj yuyarichimushaykichej yuyayniykichejta rijchʼarichinaypaj.+  Ajinamanta imastachus santo profetas ñaupajmantaña willasqankuta yuyarikunaykichejpaj, jinallataj Salvawajninchej Señorpa kamachisqantapis. Chaytaqa apostolesnejta* uyarerqankichej.  Ñaupajtaqa kaytaraj yachanaykichej tiyan: Qhepa pʼunchaykunapeqa asipayajkuna burlakuspa rikhurimonqanku, munayninkuman jinataj ruwanqanku.+  Nenqankutaj: “¿Maytaj Cristoj jamusaj* nisqanri?+ Ñaupa tatasniyku wañuypi puñukapusqankumantapacha tukuy imapis kikillanpuni kakushan, imaynachus kay mundo ruwakushajtin karqa ajina”,+ nispa.  Paykunaqa yachashaspa mana yachajman tukunku. Yachanku cieloqa may unaymantaña kasqanta, jallpʼapis Diospa palabrannejta yakumanta tʼaqasqa kasqanta, yaku chaupipitaj kasqanta.+  Chay imasnejta, chay tiempomanta mundoqa chinkachisqa karqa yakuwan pʼampasqa kaspa.+  Kunan kashan chay cielopis jallpʼapis Diospa palabrannejllatataj ninapaj jallchʼasqa kashanku. Juicio pʼunchaykama waqaychasqa kashanku, maypachachus sajra runas chinkachisqa kanqanku chaykama.+  Chaywanpis munasqa hermanosníy, ama kayta qonqaychejchu: Jehová* Diospajqa uj pʼunchay waranqa watas jina, waranqa watastaj uj pʼunchay jinalla.+  Jehová* Diosqa mana latʼuchu nisqanta juntʼananpaj,+ wakin runas yuyanku jinaqa. Astawanpis qankunawan pacienciakun. Mana munanchu ni pi chinkachisqa kananta. Astawanqa munan tukuy arrepientekunankuta.+ 10  Jehová* Diospa pʼunchaynintaj+ suwa jina jamonqa.+ Chaypachataj cieloqa sinchʼita sonaspa ujllata chinkanqa.+ Cielopi kaj imas, jallpʼapi kaj imaspis manchay rupha kaspa unuyaponqanku. Jallpʼapis imaschus chaypi ruwakusqanpis sutʼipi rikhurenqanku.+ 11  Tukuy chay imas ajinata unuyapunankuta yachaspa, imayna runaschus kanaykichejpi tʼukuriychej. Qankunaqa llimphu kausayniyoj runas kanaykichej tiyan. Diosta tukuy sonqo yupaychasqaykichejtataj ruwasqasniykichejwan rikuchinaykichej tiyan. 12  Chantapis Jehová* Diospa pʼunchaynin+ chayamunanta rijchʼarisqas suyaychej, ama qonqaspataj.* Chay pʼunchaypi cieloqa ninawan tukuchisqa kanqa.+ Cielopi kaj imas, jallpʼapi kaj imaspis sinchʼi kʼajaypi unuyaponqanku. 13  Noqanchejtajrí mosoj cielota, mosoj jallpʼatawan suyakushanchej, pay qonanta nisqanman jina.+ Chaypitaj cheqan kausaylla kanqa.+ 14  Chayrayku munasqa hermanosníy, chay imasta suyakushasqaykichejrayku, tukuy atisqaykichejta ruwaychej Diosqa llimphusta, mana imanasqasta, paywan allinpi kashajtataj taripasunaykichejpaj.+ 15  Chantapis Señorninchejpa paciencianta salvacionta jina qhawaychej. Munasqa hermanonchej Pablopis ajinallatataj qhelqamusorqachej, yachayta japʼisqanman jina.+ 16  Chaymantaqa tukuynin cartasninpi qhelqarqa. Chaywanpis qhelqasqanmanta wakin imasqa, mana entiendeyta atikullanchu. Chaytataj mana allinta entiendejkuna,* mana sinchʼi sayasqa kajkunapis qʼewishanku, imaynatachus Diosmanta Qhelqasqapi waj imastapis qʼewinku ajinata. Chaytaj paykuna kikinku chinkachisqa kanankupaj kanqa. 17  Chayrayku munasqa hermanosníy, kay imasta ñaupajmantaña yachaspa, allinta qhawakuychej ama paykuna jina sajra runaspa* pantayninkuwan apachikunaykichejpaj, nitaj sinchʼita sayasqaykichejmanta urmanaykichejpaj.+ 18  Astawanpis Salvawajninchej Señor Jesucristoj jatun khuyakuyninta astawan japʼillaychejpuni, paytataj rejsillaychejpuni. Paymin jatunchasqa kachun kunanpis, wiñay wiñaypajpis. Amén.*

Sutʼinchaykunasnin

Griego parlaypeqa nin, “apostolesniykichejnejta”.
Glosariopi Jesuspa kutimunan tiempo nisqata leeriy.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Chayri “mayta munaspataj”.
Chayri “mana yachachisqa kajkuna”.
Chayri “leyta pʼakejkunaj”.
Glosariopi amén nisqata leeriy.