2 Pedro 1:1-21

  • Pedroj napaykuynin (1)

  • Wajyasqa kasqaykichejmanta sumajta japʼikuychej (2-15)

    • Creeyman imastachus yapanamanta (5-9)

  • “Mana iskayrayanchejchu Diospa tukuy ima nisqan juntʼakunanmanta” (16-21)

1  Noqa Simón Pedroqa Jesucristoj kamachin kani, apostolnintaj. Kayta qhelqamuykichej qankunaman, pikunachus may valorniyoj creeyta noqayku jinallataj japʼerqankichej, Diosninchejwan Salvawajninchej Jesucristowan cheqan kasqankurayku.  Diospa jatun khuyakuyninta, sonqo tiyaykuytapis astawan astawan japʼillaychejpuni, Diostawan Señorninchej Jesustawan allinta rejsisqaykichejwan.+  Diospa atiynenqa tukuy ima necesitasqanchejta qowanchej,* payta tukuy sonqo yupaychaspa kausananchejpaj. Chay imastaqa Diosta allinta rejsisqanchejrayku japʼerqanchej. Paymin wajyawarqanchej jatun Dios kasqanrayku,+ kʼacha kasqanraykutaj.  Diosqa chay imasnejta qowarqanchej* may valorniyoj sumaj nisqasninta,+ kay mundoj millay kausayninmanta ayqesqanchejtawan, mayqenchus sajra munaymanta jamun chaymanta. Chay nisqasninnejta Diospa jatun kayninta japʼinaykichejpaj.+  Chayrayku tukuy atisqaykichejta kallpachakuychej,+ creeyniykichejman kʼacha kayta yapanaykichejpaj,+ kʼacha kasqaykichejmantaj yachayta,+  yachasqaykichejmantaj munayniykichejwan mana atipachikuyta,+ munayniykichejwan mana atipachikusqaykichejmantaj aguantayta,* aguantasqaykichejmantaj Diosta tukuy sonqo yupaychayta,+  Diosta tukuy sonqo yupaychasqaykichejmantaj familia jina munanakuyta, familia jina munanakusqaykichejmantaj tukuy runasta munakuyta.+  Chay imaschus qankunapi kashanku, ashkhayashankutaj chayqa, Señorninchej Jesucristota allinta rejsiypi mana jinallachu kakunkichej, nitaj mana poqoj sachʼa jinachu kankichej.+  Sichus mayqellanpipis mana chay imas kanchu chayqa, ciego kashan, ñawisninta kʼanchaymanta wisqʼaykun,*+ ñaupa juchasninmanta llimphuchasqa kasqantapis qonqapun.+ 10  Chayrayku hermanos, astawanraj kallpachakuychej wajyasqas,+ ajllasqastaj kasqaykichejmanta sumajta japʼikunaykichejpaj. Chay imastachus ruwallankichejpuni chayqa, ni jaykʼaj urmankichejchu.+ 11  Chay jinamanta may bendecisqa kankichej, yaykunkichejtaj Señorninchej, Salvawajninchej Jesucristoj wiñay Gobiernonman.+ 12  Chayrayku yachankichejña chaypis, cheqa kajta yachasqaykichejpi sinchʼi sayasqaña kankichej chaypis, kay imasta yuyarichiytapuni munaykichej. 13  Chaywanpis allin rijchʼawan, kay toldopi*+ kashajteyqa qankunaman kay imasta ujtawan yuyarichinay.+ 14  Allinta yachani pisimantawan kay toldoyta qhechunawankuta, Señorninchej Jesucristo niwasqanman jina.+ 15  Tukuy atisqayta ruwallasajpuni, wañupojtiy qankunallaña kay imasta yuyarikuyta* atinaykichejpaj. 16  Noqaykoqa Señorninchej Jesucristoj atiynintapis kutimunan tiempotapis* qankunaman rejsicherqayku, mana sumaj wakichisqa llulla cuentosman jinachu, manachayqa noqaykupuni jatun kayninta rikorqayku.+ 17  Payqa Tata Diosmanta allinpaj qhawasqa kayta, jatunchasqa kaytapis japʼerqa, may jatun Dios payman kayta nishajtin: “Kaymin munasqa Wawayqa, paytaqa allinpaj qhawani”,+ nispa. 18  Arí, chaytaqa cielomantapacha parlamojta uyarerqayku, paywan santo orqopi kashajtiyku. 19  Chayrayku mana iskayrayanchejchu Diospa tukuy ima nisqan juntʼakunanmanta. Qankunataj allinta ruwankichej chay tukuy imasta sumajta uyarispa, chay imasqa sonqoykichejpi laqhapi kʼanchaj mechero jina kanan tiyan+ (sutʼiyanankama, sutʼiyay chʼaska+ llojsimunankama). 20  Qankunaqa allinta yachankichej Diosmanta Qhelqasqapi tukuy ima willakusqanqa mana runaj yuyayninmantachu jamusqanta. 21  Diospa willasqanqa ni jaykʼaj runaj munayninmantachu jamorqa.+ Astawanqa runas espíritu santowan yuyaychasqa kaspa* Diospa sutinpi parlarqanku.+

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “mana imata mañaspalla qowanchej”.
Chayri “mana imata mañaspalla qowarqanchej”.
Chayri “sinchʼita sayayta”.
Ichá nillanmantaj “ciego kashan, pisi ñawi”.
Chayri “kay carpapi”. Toldo nispaqa aycha cuerponmanta parlashan.
Chayri “kay imasmanta parlarikuyta”.
Glosariopi Jesuspa kutimunan tiempo nisqata leeriy.
Hebreo parlaypeqa nin, “qhatatasqa kaspa”, “apasqa kaspa”.