1 Timoteo 5:1-25

  • Kuraj runasta, jovenestapis imaynatachus yuyaychanamanta (1, 2)

  • Viudasta yanapanamanta (3-16)

    • Familianchejman imatachus necesitasqankuta qona (8)

  • Sinchʼita llankʼaj ancianosta jatunpaj qhawana (17-25)

    • “Uj chhika vinota ujyay wijsa nanayniykipaj” (23)

5  Kuraj runataqa ama sinchʼita kʼamiychu.+ Astawanqa tataykita jina yuyaychariy, aswan jovenestataj hermanosniykita jina.  Kuraj warmistaqa mamaykita jina yuyaychariy, aswan sipaskunatataj hermanasniykita jina, paykunata llimphu sonqowan qhawaspa.  Cheqamanta pisichikoj viudastaqa* khuyay.*+  Sichus mayqen viudapis wawasniyoj chayri allchhisniyoj chayqa, paykuna chay viudata qhawachunku. Ajinamanta wasinkupiraj Diosta tukuy sonqo yupaychasqankuta rikuchinankupaj.+ Chantapis tatamamankuman, awelosninkuman ima, imatachus qonanku kasqanta qochunku.+ Chaytamin Diosqa allinpaj qhawan.+  Cheqamanta pisichikoj viudaqa, nitaj imanpis tiyapunchu chayqa,* Diospi suyakun.+ Chantapis tuta pʼunchay paymanta rogakun, mañakuntaj.+  Chaywanpis sajra munaynillanta ruwaspa kausaj viudaqa, kausashaspapis wañusqa jina kashan.  Chayrayku chay kamachiykunata kamachillaypuni, tukuyninku mana kʼaminas kanankupaj.  Sichus pipis paypata kajkunaman, astawanraj familianmanta kajkunaman, imatachus necesitasqankuta mana qonchu chayqa, creeyta qhesachan. Mana creeyniyoj runamantapis aswan mana allinraj.+  Viudaqa listaman churasqa kananpaj 60 watasniyojllapis kanan tiyan, uj kutillata casaraj viuda. 10  Chantapis allin imasta ruwasqanmanta rejsisqa kanan tiyan:+ wawasta uywasqanmanta,+ wasinman wajyarikuyta yachasqanmanta,+ Diospaj tʼaqasqa kajkunaj chakisninkuta mayllasqanmanta,+ sufrejkunata yanapasqanmanta,+ tukuy ima allin ruwanastapis ruwasqanmanta. 11  Sipas viudastarí ama listaman churaychu. Paykunaqa qhariwan puñuykuyta munasqankuwan atipachikojtinku, Cristota sirvinankumantaqa casarakuyta munanku. 12  Paykunaqa juchachasqa kanqanku, ñaupajta nisqankuta* mana juntʼasqankurayku. 13  Chantapis qhellasman yachaykukunku, wasimanta wasi puriymanpis. Mana qhellasllamanchu yachaykukunku, manaqa cuento qʼepis kaymanpis wajkunaj kausayninkuman satʼikuymanpis,+ mana parlananku imasmanta parlaspa. 14  Chayrayku munani sipas viudasqa casarakunankuta,+ wawasniyoj kanankuta,+ wasinkuta qhawanankuta, nitaj churanakojkunata contranchejpi sajrata parlachinankuta. 15  Wakin viudastaqa pantachinkuña Satanasta qhatinankupaj. 16  Sichus mayqen hermanajtapis familianpi viudas tiyan chayqa, paykunata yanapachun, congregacionpaj ama llasa qʼepi jina kanankupaj. Ajinamanta congregacionqa cheqamanta pisichikoj viudasta* yanapananpaj.+ 17  Congregacionta sumajta ñaupajman pusaj ancianosqa+ tukuy sonqo jatunpaj qhawasqa kachunku,+ astawanraj pikunachus parlaspa, yachachispa sinchʼita llankʼanku chaykuna.+ 18  Diosmanta Qhelqasqapeqa nin: “Trillashaj toromanqa ama ñukuta* churankichejchu”,+ nispa. Chantá nillantaj: “Trabajaj runaqa pagoyojpuni kanan tiyan”,+ nispa. 19  Pipis uj ancianota* imamantapis juchachan chayqa, ama kasuychu. Iskay chayri kinsa testigos kajtillan kasuy.+ 20  Juchapi purejkunata tukuypa ñaupaqenpi kʼamiy.+ Ajinamanta wajkunapis manchachikunankupaj.+ 21  Diospa ñaupaqenpi, Cristo Jesuspa ñaupaqenpi, ajllasqa angelespa ñaupaqenkupipis kamachiyki chay kamachiykunata kasukunaykita, ama pitapis ñaupajmanta sajrapaj qhawaspa, nitaj pimanpis kutikuspa.+ 22  Amapuni pimanpis usqhayllata makiykita churaykuychu.*+ Nillataj wajkunaj juchasninkutapis ruwaysikuychu. Llimphu kausayniyoj kay. 23  Amaña yakuta ujyaychu,* astawanqa uj chhika vinota ujyay wijsa nanayniykipaj, sapa kuti onqosqaykirayku. 24  Wakin runaspa juchasninkutaqa tukuy yachanku, usqhayllatataj juzgasqa kanku. Wakinpa juchasninkutajrí, aswan qhepamanraj yachakun.+ 25  Ajinallatataj allin ruwaykunatapis tukuy rikunku.+ Mana rikukunchu chaykunataj mana pakasqallapuni kayta atinchu.+

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “Viudaspuni kajkunataqa”. Mana piniyoj viudasmanta parlashan.
Griego parlaypeqa nin, “jatunpaj qhaway”.
Chayri “wajchataj qhepakun chayqa”.
Griego parlaypeqa nin, “ñaupaj creeyninkuta”.
Chayri “viudaspuni kajkunata”. Mana piniyoj viudasmanta parlashan.
Ñuku: waj lugarespi ninku bozal, yukuma.
Chayri “kuraj runata”.
Mana pitapis usqhay usqhayllata uj ruwayman churanata nishan.
Chayri “Amaña yakullata ujyaychu”.