1 Timoteo 3:1-16

  • Ancianosta churanapaj kamachiykuna (1-7)

  • Siervos ministerialesta churanapaj kamachiykuna (8-13)

  • Diosta tukuy sonqo yupaychanamanta pakasqa yachay (14-16)

3  Kay nisqaqa atienekunapaj jina: Sichus pipis anciano kananpaj kallpachakushan chayqa,+ sumaj ruwanata munashan.  Ancianoqa kanan tiyan: mana kʼamina, uj warmiyojlla, munayninwan mana atipachikoj, allin yuyayniyoj,+ cheqanta kausaj,* wasinman wajyarikuyta yachaj,*+ yachachinanpajtaj sumaj wakichisqa.+  Mana machaj runachu kanan tiyan,+ nitaj wajkunata maqaj* runachu, manachayqa llampʼu sonqo.*+ Manallataj phiñanakusta maskʼaj runachu kanan tiyan,+ nitaj qolqemanta wañusqachu.+  Familianta sumajta kamachinan tiyan. Wawasninpis kasukunanku tiyan, allintataj purinanku tiyan.+  Sichus uj runa ni familiantapis kamachiyta atinchu chayqa, ¿imaynatataj Diospa congregacionninta* qhawanqari?  Mana mosoj cristianochu kanan tiyan,+ ama jatunchakunanpaj, nitaj Diablo jina juchachasqa kananpaj.  Chantapis mana creejkuna chaupipi allinpaj qhawasqa kanan tiyan,*+ ama ni imamanta paypaj rimanankupaj,* nitaj Diabloj trampanman* urmananpaj.  Siervos ministerialespis* respetanapaj jina kananku tiyan, mana iskayta parlajkunachu,* nitaj vinota anchata tomajkunachu, nillataj mana pʼenqakuspa imatapis munapayajkunachu.+  Astawanpis creeypa pakasqa yachayninmanta llimphu sonqowan chʼipakunanku tiyan.+ 10  Chantapis ñaupajtaqa allintaraj qhawaykuriychej paykuna chay llankʼaypaj jinachus manachus kasqankuta. Mana juchachana kajtinkutaj,+ siervos ministeriales jina sirvichunku. 11  Warmispis respetanapaj jina kananku tiyan, wajkunamanta mana llullasta parlajkuna.+ Munayninkuwan mana atipachikojkuna kananku tiyan, tukuy ima ruwasqankupitaj creeyninkuta rikuchinanku tiyan.+ 12  Siervos ministerialesqa uj warmiyojlla kachunku. Sumajta kamachichunku wawasninkuta, familiankutapis. 13  Sumajta sirvishanku chay runasqa allinpaj qhawasqa kanku, Cristo Jesuspi creeymantapis mana manchachikuspa parlayta atinku. 14  Qanman tumpamantawan jamuyta munaspapis kay imasta qhelqamushayki, 15  mana usqhayta chayamojteyqa yachanaykipaj Diospa familianmanta kaspa imaynatachus purinayki kasqanta,+ mayqenchus kausaj Diospa congregacionnin, cheqa kajpa machonnin,* cimientontaj. 16  Diosta tukuy sonqo yupaychanamanta pakasqa yachayqa, cheqamantapuni may jatun. ‘Jesusqa runaman tukorqa,+ mana rikukoj cuerpopitaj*+ cheqanpaj qhawasqa karqa. Angelesman rikhurerqa,+ nacionespitaj paymanta willakorqa.+ Kay mundomanta runasqa paypi creerqanku.+ Diosqa cielopi payta japʼikaporqa, jatunchasqataj karqa’.

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “ruwanasninta mana patan uranta ruwaj”.
Chayri “kʼacha”.
Chayri “nitaj wajkunaj sonqonkuta nanachej”.
Chayri “mana kʼullu runachu”.
Glosariopi congregación nisqata leeriy.
Chayri “mana creejkuna paymanta allinta parlananku tiyan”.
Chayri “ama runas mana valechinankupaj”.
Chayri “lazonman”.
Glosariopi siervo ministerial nisqata leeriy.
Chayri “mana llullakuspa parlajkunachu”.
Chayri “columnan”.
Chayri “cielopaj cuerpopitaj”.