1 Reyes 6:1-38

  • Salomonqa templota ruwan (1-38)

    • Aswan ukhu kaj cuarto (19-22)

    • Querubines (23-28)

    • Llajllasqa imas, punkus, ukhu kaj patio (29-36)

    • Temploqa qanchis wataspi jina tukuchakun (37, 38)

6  Israelitas Egiptomanta llojsimusqankumanta 480 watasña kasharqa.+ Salomón rey kasqanmantapachataj tawa watasña kasharqa, ziv*+ killaña karqa, chayqa iskay kaj killa. Chay killa rey Salomonqa Jehová Diospa wasinta* ruwayta qallarerqa.+  Rey Salomonqa Jehová Diospaj wasita ruwarqa kay chhikanta: largonman 27 metrosniyojta, anchonman 9 metrosniyojta, altonmantaj 13 metrosniyojta.*+  Temploj ñaupaqenpi uj torre+ kallarqataj, chaytaj uj ladonmanta 9 metrosniyoj* karqa, temploj anchon jinallataj, ujnin ladonmantaj 4 metros khuskanniyoj* karqa temploj ñaupaqenmantapacha midispa.  Salomonqa wasipaj ventanasta ruwallarqataj. Chay ventanaspa marcosnenqa+ ukhu ladoman jatun karqa, jawa ladonmantaj juchʼuypi tukukoj.  Chantapis waj perqata ruwallarqataj wasi perqaj qayllanpi, chay perqaqa wasej perqanta muyuykoj, nisunman templota, jinallataj aswan ukhu cuartotapis.+ Chay muyuyninpi Salomonqa cuartosta ruwallarqataj.+  Uran pisomanta cuartospa anchonqa iskay metros 20 centimetrosniyoj* karqa, iskay kaj pisomanta cuartospa anchontaj iskay metros 70 centimetrosniyoj* karqa, kinsa kaj pisomanta cuartospa anchontaj kinsa metros 10 centimetrosniyoj* karqa. Ajina karqa wasej perqanta gradasta jina ruwasqanrayku, vigasta mana wasej perqasninman satʼinanpaj.+  Waseqa ruwasqa karqa rumi orqhona lugarmanta kʼutusqa rumiswan, ñaupajmantaña wakicherqanku chay rumiswan.+ Chayrayku wasita ruwashajtinkoqa mana uyarikorqachu martillowan takasqanku, ni hachaspa sonasqanpis, ni ima fierro herramientaspa sonasqanpis.  Uran cuartosman yaykunapaj punkoqa wasej paña ladonpi karqa.*+ Iskay kaj pisoman wicharinapajtaj muyu gradas karqa, iskay kaj pisomanta kinsa kaj pisoman wicharinapajpis kikillantaj karqa.  Salomonqa wasita tukuchanankama ruwarqa,+ techomanpis cedro vigasta churarqa, cedro tablaswantaj techaykorqa.+ 10  Wasej muyuyninpi cuartosta ruwarqa+ sapa ujta altonman iskay metros 20 centimetrosniyojta.* Chay cuartosqa wasiman kʼaskasqa kasharqa cedro maderaswan. 11  Chaypachasllataj Jehová Diosqa Salomonta nerqa: 12  “Sichus churasqay leyesta kasukunki, nisqaytapis ruwanki, tukuy ima kamachisqaytapis kasukunki chayqa,+ noqapis kay ruwashanki chay wasimanta imatachus tatayki Davidman nisqayta qanpi juntʼasaj.+ 13  Israelitaspa chaupinkupitaj tiyakusaj,+ Israel nacionniytaqa mana saqerparisajchu”,+ nispa. 14  Salomonqa tukuchanankama wasita ruwallarqapuni. 15  Wasej ukhuntaqa cedro tablaswan kʼaskaykucherqa. Pampanmantapacha techoj vigasninkama cedro tablaswan tableaykorqa, pampantataj enebro tablaswan tableaykorqa.+ 16  Wasej kʼuchunpitaj uj cuartota ruwarqa 9 metrosniyojta,* pampamantapacha techoj vigasninkama cedro tablaswan. Chay cuartotaj karqa aswan ukhu kaj cuarto,+ Aswan Santo Lugar.+ 17  Templotaj*+ 18 metrosniyoj* karqa, wasej ñaupaqen ladopi karqa. 18  Chay cedro tablaspitaj llajllarqa sandiasman rijchʼakoj poqoysitusta,+ phancharishaj tʼikastawan.+ Wasej ukhonqa tukuysitun cedro maderaswan ruwasqa karqa, manaña perqaj rumisnin yachakojchu. 19  Chantá wasi ukhupi aswan ukhu kaj cuartota+ wakicherqa, chay ukhuman Jehová Diospa trato ruwasqan arcata churananpaj.+ 20  Chay aswan ukhu kaj cuartoqa largonman 9 metrosniyoj karqa, anchonman 9 metrosniyoj, altonmanpis 9 metrosniyojllataj karqa.*+ Chay cuartoj ukhuntaqa oro purowan forraykorqa, altartapis+ cedro maderawan forraykorqa. 21  Salomonqa wasej ukhunta oro purollawantaj forraykorqa.+ Chantá orowan forrasqaña kasharqa chay aswan ukhu kaj cuartoj ñaupaqenpi+ qori cadenasta churarqa warkhu warkhullata. 22  Payqa tukuynin wasi ukhuta orowan forraykorqa tukuysituntapuni. Altartapis tukuyninta orowan forraykorqa,+ chay altarqa ukhu kaj cuartoj ñaupaqenpi kasharqa. 23  Chay ukhu kaj cuartopi iskay querubinesta*+ ruwarqa pino* maderamanta, sapa ujtaj sayayninman tawa metros khuskanniyoj karqa.*+ 24  Querubinpa ujnin lijranqa* iskay metro 20 centimetrosniyoj karqa,* ujnin lijranpis iskay metro 20 centimetrosniyojllataj karqa. Ujnin lijranpa puntanmantapacha ujnin lijranpa puntankama tawa metros khuskanniyoj karqa.* 25  Ujnin querubinpa lijrasninpis tawa metros khuskanniyojllataj karqa.* Chay iskaynin querubinesqa chhikankamalla karqanku, kikinkamallataj. 26  Ujnin querubinqa sayayninman tawa metros khuskanniyoj karqa,* chay ujnin querubinpis kikillantaj karqa. 27  Chantá iskaynin querubinesta+ aswan ukhu kaj cuartoman* apaykorqa. Querubinespa lijrasnenqa kichasqa kasharqa, ujnin querubinpa lijranqa ujnin perqaman chayaj, chay ujnin querubinpa lijrantaj chay ujnin lado perqaman chayaj, chay ujnin lijrasninkutaj wasi chaupipi tinkunakoj kanku. 28  Chantá querubinestaqa orowan forraykorqa. 29  Wasej tukuynin perqasninpi, ukhu kaj cuartopi, jinallataj jawa kaj cuartopipis llajllarqa querubinesta,+ palmera sachʼasta,+ phancharishaj tʼikastawan.+ 30  Ukhu cuartoj pampanta, jawa cuartoj pampantapis orowan forraykullarqataj. 31  Aswan ukhu kaj cuartoman yaykunapajtaj pino maderamanta punkusta ruwarqa, perqaman kʼaskasqa columnasta, punkupaj pilarestawan, chayqa kanman karqa phishqa kaj parte jina.* 32  Chay iskaynin punkusqa pino maderamanta ruwasqa karqa, chay punkuspitaj llajllarqa querubinesta, palmera sachʼasta, phancharishaj tʼikastawan, chaymantataj orowan forraykorqa. Chay querubinesta, chay palmera sachʼastaqa martillowan takaspa forraykorqa. 33  Temploman* yaykunapajtaj ruwallarqataj pino maderamanta punku pilaresta, chaytaj kanman karqa tawa kaj parte jina.* 34  Chantá ruwarqa iskay punkusta enebro maderamanta. Ujnin punkoqa iskay hojasniyoj karqa, sapa hojataj kʼaspinpi muyoj, chay ujnin punkupis iskay hojasniyojllataj karqa, sapa hojataj kʼaspinpi muyullajtaj.+ 35  Chantá chay punkuspi llajllarqa querubinesta, palmera sachʼasta, phancharishaj tʼikastawan, orowantaj forraykorqa. 36  Salomonqa ukhu kaj patiota ruwallarqataj,+ kinsa fila kʼutusqa rumisniyojta, uj fila cedro vigasniyojta.+ 37  Rey Salomón tawa watataña kamachishajtin, ziv* killa kashajtin Jehová Diospa wasinpaj cimientosta churarqanku.+ 38  Chunka ujniyoj watastaña kamachishajtintaj, bul* nisqa pusaj kaj killapi waseqa tukuchakorqa tukuy imasnintin, planosninman jina.+ Ajinata Salomonqa qanchis wataspi Diospa wasinta ruwayta tukucharqa.

Sutʼinchaykunasnin

Yanapa B8 nisqata leeriy.
Yanapa B15 nisqata leeriy.
Hebreo parlaypeqa nin, “largonman 60 codosniyojta, anchonman 20 codosniyojta, altonmantaj 30 codosniyojta”. Uj codoqa 44,5 centímetros karqa. Yanapa B14 nisqata leeriy.
Hebreo parlaypeqa nin, “20 codosniyoj”.
Hebreo parlaypeqa nin, “10 codosniyoj”.
Hebreo parlaypeqa nin, “5 codos”.
Hebreo parlaypeqa nin, “6 codos”.
Hebreo parlaypeqa nin, “7 codos”.
Chayri “sur ladonpi karqa”.
Hebreo parlaypeqa nin, “phishqa codosniyojta”.
Hebreo parlaypeqa nin, “20 codosniyojta”.
Hebreo parlaypeqa nin, “40 codosniyoj”.
Templo nispaqa Santo Lugarmanta parlashan, chaytaj Aswan Santo Lugarpa ñaupaqenpi kashan.
Hebreo parlaypeqa nin, “largonman 20 codosniyoj, anchonman 20 codosniyoj, altonmanpis 20 codosniyoj karqa”.
Glosariopi querubín nisqata leeriy.
Ichá nillanmantaj “pino de Alepo”.
Hebreo parlaypeqa nin, “10 codosniyoj”.
Hebreo parlaypeqa nin, “10 codos karqa”.
Hebreo parlaypeqa nin, “5 codos karqa”.
Lijra: waj lugarespi ninku ala.
Hebreo parlaypeqa nin, “10 codos karqa”.
Hebreo parlaypeqa nin, “10 codos karqa”.
Aswan ukhu kaj cuarto nispaqa Aswan Santo Lugarmanta parlashan.
Phishqa kaj parte nispaqa ichapis parlashan punkoj marcosninmanta, manachayrí may chhikanchus chay punkus kasqanmanta.
Templo nispaqa kay versiculopi Santo Lugarmanta parlashan.
Tawa kaj parte nispaqa ichapis parlashan punkoj marcosninmanta, manachayrí may chhikanchus chay punkus kasqanmanta.
Yanapa B15 nisqata leeriy.
Yanapa B15 nisqata leeriy.