1 Reyes 19:1-21

  • Elías Jezabelmanta ayqekun (1-8)

  • Jehovaqa Eliasman Horebpi rikhurin (9-14)

  • Eliasqa Hazaelta, Jehuta, Eliseotawan churanan tiyan (15-18)

  • Eliasqa paypa cuentanmanta Eliseota churan (19-21)

19  Chantá Achabqa*+ Jezabelman+ willarqa imastachus Elías ruwasqanta, Baalpa tukuynin profetasnintapis espadawan wañuchisqanta.+  Jezabeltaj uj runata kacharqa Eliasta nimunanpaj: “Diosesneyqa sinchʼita castigawachunku, manachus qʼaya kay horasta chay profetasta jina wañuchisqayki chayqa”, nispa.  Eliastaj manchayta mancharikuspa sayariytawan ayqekorqa mana wañuchinankupaj.+ Payqa Beer-Sebaman+ chayarqa, chaytaj Judá japʼiyña karqa,+ chaypitaj kamachinta saqeporqa.  Chantá Eliasqa chʼin jallpʼasninta riporqa uj día puriyta. Uj retama sachʼaman chayaspataj, chay sachʼa urapi tiyarikorqa. Payqa wañuyllataña munaspa* kay jinata mañakorqa: “Imapajña kausasaj. Kunanqa Jehová Diosníy, wañuchikapullawayña ari.+ Ñaupa tatasniymanta nisqaqa mana aswan sumajchu kani”, nispa.  Chantá Eliasqa retama sachʼa urapi siriykuspa* puñurparerqa. Chayllapi uj ángel payta llojchirispa+ nerqa: “Sayarispa mikhuy”,+ nispa.  Eliastaj qhawarispa rikorqa uman chaynejpi, uj muyu tʼantata rupha rumis patapi, uj yuru yakutawan. Paytaj mikhorqa ujyarqataj, chantá watejmanta siriykuspa puñurpallarqataj.  Jehová Diospa angelnintaj ujtawan jamorqa, Eliasta llojchirispataj nillarqataj: “Sayarispa mikhuy, manachayqa mana kallpayki kanqachu, karuta rinayki kashan”, nispa.  Eliastaj sayarispa mikhorqa ujyarqataj. Chay mikhusqan kallpawantaj 40 pʼunchayta, 40 tutatawan purerqa Horeb orqoman chayanankama, chayqa karqa cheqa Diospa* orqon.+  Chantá Eliasqa uj cuevaman yaykuspa+ chaypi chay chʼisi quedakorqa. Jehová Diostaj payta nimorqa: “Elías, ¿imatá kaypi ruwashanki?”, nispa. 10  Eliastaj kuticherqa: “Noqaqa Jehová Diosta tukuy sonqoywanpuni sirvini, paymin angelespa kamachejnin.+ Israelmanta runasqa trato ruwasqaykita mana valechinkuchu,+ altaresniykitapis urmaykuchinku, profetasniykitapis espadawan wañurachinku,+ noqa sapallayña kausashani. Kunantaj noqatañataj wañuchiyta munashawanku”,+ nispa. 11  Diostaj nerqa: “Llojsispa orqo patapi sayamuy Jehová Diospa ñaupaqenpi”, nispa. Jehová Diostaj chaynejta pasasharqa,+ sinchʼi wayrataj orqosta phatachisharqa, qaqastapis urmachisharqa Jehová Diospa ñaupaqenpi.+ Jehová Diostajrí mana chay wayra ukhupichu kasharqa. Wayra pasajtintaj jallpʼañataj sinchʼita kharkaterqa,+ Jehová Diostajrí mana chay jallpʼa kharkatiypichu kasharqa. 12  Jallpʼa manaña kharkatejtintaj, ninañataj laurarerqa,+ Jehová Diostajrí mana chay laurashaj ninapichu kasharqa. Nina pasajtintaj uj kʼacha parlay uyarikamorqa, manchay llanitulla.+ 13  Eliastaj chayta uyariytawankama uyanta maytʼuykukorqa profeta ropanwan,+ llojsimuspataj cuevaj punkunpi sayaykorqa. Chantá uj parlayta uyarerqa nimojta: “Elías, ¿imatá kaypi ruwashanki?”, nispa. 14  Eliastaj kuticherqa: “Noqaqa Jehová Diosta tukuy sonqoywanpuni sirvini, paymin angelespa kamachejnin. Israelmanta runasqa trato ruwasqaykita mana valechinkuchu,+ altaresniykitapis urmaykuchinku, profetasniykitapis espadawan wañurachinku, noqa sapallayña kausashani. Kunantaj noqatañataj wañuchiyta munashawanku”,+ nispa. 15  Jehová Diostaj Eliasta nerqa: “Kutispa Damasco chʼin jallpʼaman riy. Jaqayman chayaspataj Hazaelta+ churanki* Siriapi rey kananpaj. 16  Chantapis Nimsijpa allchhin Jehuta+ churanki Israelpi rey kananpaj. Abel-Meholamanta Safatpa wawan Eliseotapis* churallankitaj profeta kananpaj, qanpa cuentaykimanta.+ 17  Hazaelpa espadanmanta+ ayqekojkunataqa Jehú wañuchenqa.+ Jehuj espadanmanta ayqekojkunatataj Eliseo wañuchenqa.+ 18  Israelpeqa 7.000 runas kapuwanraj,+ paykunaqa mana Baalman qonqorikunkuchu,+ nitaj muchʼaykunkuchu”,+ nispa. 19  Eliastaj chaymanta ripuytawan Safatpa wawan Eliseota rikorqa yuntawan llankʼashajta. Chaypeqa 12 yuntas llankʼasharqanku Eliseotaj qhepa kaj yuntawan llankʼasharqa. Eliastaj Eliseoman qayllaykuspa profeta ropanwan+ choqaykorqa. 20  Eliseotaj yuntata saqerpariytawan Eliaspa qhepanta correspa nerqa: “Ama jina kaspa, saqellaway tataytawan mamaytawan muchʼaykamojta. Chantá qhepaykita jamusaj”, nispa. Eliastaj nerqa: “Rerqollay, mana jarkʼashaykichu”, nispa. 21  Eliseotaj rispa iskay torosta ñakʼarqa,* yugota aradotawan enqhaykuspataj chay toro aychasta chayacherqa. Chantá runasman jaywarerqa, runastaj mikhorqanku. Chantá Eliseoqa sayariytawan Eliaspa qhepanta riporqa, chaymanta jaqaymantaj Eliaspa kamachin karqa.+

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “Acabqa”. Yanapa A2 nisqata leeriy.
Chayri “Payqa alman wañunallantaña munaspa”. Glosariopi alma nisqata leeriy.
Siriy: waj lugarespi ninku winkuy.
Glosariopi cheqa Dios nisqata leeriy.
Hebreo parlaypeqa nin, “aceitewan jichʼanki”.
Eliseo suteqa niyta munan Diosmin salvacionqa.
Ñakʼay: waj lugarespi ninku degollay, wañuchiy.