1 Reyes 16:1-34

  • Jehovaqa Baasaman willachin imachus qhatirinanta (1-7)

  • Elá Israelpi kamachin (8-14)

  • Zimrí Israelpi kamachin (15-20)

  • Omrí Israelpi kamachin (21-28)

  • Achab Israelpi kamachin (29-33)

  • Hielqa Jericó llajtata watejmanta sayarichin (34)

16  Jehová Diosqa Hananij+ wawan Jehunejta+ Baasaman willacherqa juchasninrayku imachus qhatirinanta:  “Qantaqa pampamanta oqharerqayki Israel nacionniyta kamachinaykipaj,+ qantajrí Jeroboanpa chakinta qhatishallankitaj, Israel nacionniytapis juchaman urmachishallankitaj, paykunataj juchasta ruwasqankuwan mayta phiñachiwanku.+  Chayrayku Baasatawan miraynintawan chinkarparichisaj, paypa miraynintaqa chinkarparichisaj+ Nebatpa wawan Jeroboanpa mirayninta jina.  Baasajpa mirayninmanta mayqellanpis llajtapi wañojtenqa alqos mikhukaponqanku. Paypa mirayninmanta mayqellanpis campopi wañojtintaj aycha mikhu pʼisqos mikhukaponqanku”, nispa.  Baasajpa tukuy kausayninmanta, imastachus ruwasqanmanta, jatun atiyninmantapis qhelqasqa kashan Israelpa reyesninmanta parlaj libropi.  Baasaqa ñaupa tatasnin jina wañuporqa, Tirzá+ llajtapitaj pʼampakorqa. Wawan Elataj paypa cuentanmanta Israelpi rey karqa.  Jehová Diosqa Hananijpa wawan profeta Jehunejta willacherqa Baasaman, jinallataj mirayninmanpis juchasninkurayku imachus qhatirinanta. Baasaqa Jehová Diospa qhawayninpi tukuy sajra imasta ruwarqa, tukuy ruwasqasninwan Diosta phiñacherqa. Payqa Jeroboanpa miraynin jinallataj ruwarqa. Chantapis Nadabta wañucherqa.+  Rey Asá Judapi 26 watastaña kamachishajtin, Baasaj wawan Elaqa Israel nacionta rey jina kamachiyta qallarerqa Tirzá llajtapi. Elaqa iskay watata rey karqa.  Kamachin Zimriqa guerrapaj carretasninmanta khuskanninmanta cargoyoj karqa, paytaj rey Elajpa contranta oqharikorqa, Tirzá llajtapi rey machashajtin, Arzaj wasinpi. Arzaqa Tirzá llajtapi reypa wasinmanta cargoyoj karqa. 10  Zimritaj yaykuytawan rey Elata wañurpacherqa.+ Chayqa karqa rey Asá 27 watastaña Judapi kamachishajtin. Zimritaj Elaj cuentanmanta Israelpi rey jina kamachiyta qallarerqa. 11  Zimriqa reyman tukuytawan, kamachina tiyananman tiyaykukuspa Baasaj mirayninmanta kajkunata kantumanta tukucherqa. Payqa Baasaj tukuynin parientesninta,* tukuynin amigosninta wañurpacherqa, nipuni uj qharitapis* kausashajta saqerqachu. 12  Ajinata Zimriqa Baasajpa tukuynin mirayninta chinkarparicherqa, chaytaj karqa imatachus Jehová Dios Baasaj contranta parlarqa profetan Jehunejta chayman jina.+ 13  Ajinata paykunaqa tukuchisqa karqanku Baasajpa juchasninrayku, wawan Elajpa tukuynin juchasninrayku, israelitastapis juchaman urmachisqankurayku. Paykunaqa Israelpa Diosnin Jehovata phiñacherqanku qhasi manakaj santosninkuta yupaychaspa.+ 14  Elaj tukuy kausayninmanta, tukuy ima ruwasqanmantapis qhelqasqa kashan Israelpa reyesninmanta parlaj libropi. 15  Rey Asá Judapi 27 watasta kamachishajtin, Zimriqa qanchis diasta Tirzá llajtapi rey jina kamacherqa, Israelpa soldadosnin Guibetón+ llajtata japʼikapunankupaj muyuykushajtinku. Guibetón llajtaqa filisteospata karqa. 16  Chaypacha Guibetón llajtata muyuykusharqanku chay soldadosqa uyarisqanku: “Zimriqa oqharikusqa, reytataj wañurpachisqa”, nispa parlashasqankuta. Chayrayku chay pʼunchaypacha tukuynin soldadosqa* campamentopi* kashaspa Omrita+ churarqanku Israelpa reynin kananpaj, Omriqa soldadospa comandanten karqa. 17  Omritaj tukuynin soldadoswan* khuska Guibetón llajtamanta wicharimuytawan Tirzá llajtata muyuykorqanku. 18  Zimritaj llajtata japʼikapusqankuta rikuspa, reypa wasinpi* aswan sumaj ruwasqa torrenman yaykorqa, chay wasitataj ruphaykucherqa, paytaj chay wasi ukhupi ruphasqa wañorqa.+ 19  Ajina pasarqa Zimrí ashkha juchasta ruwasqanrayku, payqa Jehová Diospa qhawayninpi mana allintachu ruwarqa, Jeroboanpa chakinta qhatispa israelitasta juchaman urmacherqa.+ 20  Zimrij tukuy kausayninmanta, reypa contranta oqharikusqanmantapis qhelqasqa kashan Israelpa reyesninmanta parlaj libropi. 21  Chaypacha israelitasqa tʼaqanasqa kasharqanku. Wakin israelitasqa Guinatpa wawan Tibniman sayasqa kasharqanku, paytataj Israelpi rey kananpaj churayta munarqanku. Wakin israelitastaj Omriman sayasqa kasharqanku. 22  Omriman sayasqa kajkunataj atipaykorqanku Guinatpa wawan Tibniman sayasqa kajkunata. Tibnitaj wañorqa, Omritaj rey jina kamachiyta qallarerqa. 23  Rey Asá Judapi 31 watastaña kamachishajtin Omriqa Israelpi rey jina kamachiyta qallarerqa, kamacherqataj 12 watasta. Chay 12 watasmanta sojta watasta Tirzá llajtapi kamacherqa. 24  Omriqa Semermanta Samaria orqota ranterqa, 68 kilos* qolqe metalwan, chay orqo patapitaj uj llajtata rikhuricherqa. Chay rikhurichisqan llajtamantaj Samaria*+ sutita churarqa, chay orqoj dueñon Semerta yuyarikunapaj. 25  Omriqa Jehová Diospa qhawayninpi sajra imasta ruwarqa, paymanta ñaupajta kamacherqanku chaykunamantapis aswan manakajta ruwarqa.+ 26  Omriqa Nebatpa wawan Jeroboanpa ruwasqasninta ruwallarqataj, payqa Jeroboán jinallataj juchata ruwaspa israelitasta juchaman urmacherqa. Paykunaqa Israelpa Diosnin Jehovata phiñacherqanku qhasi manakaj santosninkuta yupaychaspa.+ 27  Omrijpa tukuy kausayninmanta, imastachus ruwasqanmanta, guerraspi atipasqanmantapis qhelqasqa kashan Israelpa reyesninmanta parlaj libropi. 28  Chantá Omriqa ñaupa tatasnin jina wañuporqa, Samaria llajtapitaj pʼampakorqa. Wawan Achabtaj*+ paypa cuentanmanta rey karqa. 29  Omrijpa wawan Achabqa Israelpi rey jina kamachiyta qallarerqa, rey Asá Judapi 38 watastaña kamachishajtin. Omrijpa wawan Achabqa Samaria llajtapi Israelta kamacherqa+ 22 watasta. 30  Omrijpa wawan Achabqa Jehová Diospa qhawayninpi sinchʼi sajra imasta ruwarqa, paymanta ñaupajta kamacherqanku chaykunamantapis astawanraj.+ 31  Achabqa Nebatpa wawan Jeroboanpa juchasninta ruwallarqataj.+ Chay ruwasqan manapis sinchʼi juchachu kanman jina Achabqa Etbaalpa wawan Jezabelwan+ casararqa. Etbaalqa sidoniospa+ reyninku karqa. Chantá Achabqa Baalta yupaychayta qallarerqa.+ 32  Chantapis Samaria llajtapi uj templota Baalpaj ruwarqa,+ chaypitaj uj altarta Baalpaj ruwarqa. 33  Achabqa ruwallarqataj yupaychanapaj kʼullu posteta.*+ Achabpa ruwasqasnenqa astawanraj phiñacherqa Israelpa Diosnin Jehovata, paymanta ñaupajta Israelpi kamacherqanku chay tukuynin reyesmantapis astawanraj. 34  Achabpa tiemponpi, betelita Hielqa Jericó llajtata watejmanta sayaricherqa. Jericó llajtapaj cimientosta churasqanrayku kuraj wawan Abiram wañuporqa, punkusta churajtintaj sullkʼa wawan Segubñataj wañuporqa. Chaytaj ajina karqa Jehová Dios Nunpa wawan Josuenejta parlasqanman jina.+

Sutʼinchaykunasnin

Hebreo parlaypeqa nin, “perqaman jispʼajkunata ni ujtapis”. Ajinata parlaj kanku qharista chejnikuspa.
Chayri “yawarninmanta vengakojkunata”.
Hebreo parlaypeqa nin, “tukuynin Israel”.
Campamentoqa ashkha toldo wasis.
Hebreo parlaypeqa nin, “tukuynin Israelwan”.
Chayri “kamachina wasinpi”.
Hebreo parlaypeqa nin, “iskay talentos”. Uj talentoqa pesarqa 34,2 kilos (1.101 onzas troy). Yanapa B14 nisqata leeriy.
Samaria suteqa niyta munan Sémer ayllojta.
Chayri “Acabtaj”. Yanapa A2 nisqata leeriy.
Glosariopi yupaychana kʼullu poste nisqata leeriy.