1 Pedro 5:1-14

  • “Diospa ovejasninta michiychej” (1-4)

  • Kʼumuykukoj sonqoyoj kana, rijchʼarisqastaj (5-11)

    • Tukuy llakiyniykichejta Diospa makinman saqepuychej (7)

    • “Diabloqa qhaparirishaj león jina” (8)

  • Cartanpa tukukuynin (12-14)

5  Noqaqa Cristo ñakʼarisqanmanta testigo kani. Ajllasqa kajkuna jatunchasqa kajtinkutaj, noqapis jatunchasqallataj kasaj.+ Anciano kasqayrayku, qankuna ukhupi ancianosta kayta mañarikuni:  Diospa ovejasninta michiychej,+ mayqenkunachus makiykichejpi kashan chaykunata, sumaj qhawajkuna jina sirvispa, amataj tanqasqa jinallachu, manaqa Diospa ñaupaqenpi tukuy sonqowan.+ Amallataj imata japʼiyta munaspachu chayta ruwaychej,+ manaqa tukuy sonqo,  nillataj Diospata kajkunajta patronninkupis kawajchej jinachu ruwaychej,+ astawanpis qankunamanta yachakunankupaj jina ruwaychej.+  Kuraj michej+ rikuchisqa kajtintaj, qankunaqa chay mana ismoj kʼanchay coronata japʼinkichej.+  Ajinallatataj qankunapis jóvenes, kurajkunata* kasukuychej.+ Tukuyniykichejtaj purajmanta kʼumuykukoj sonqoyoj kaychej.* Diosqa jatunchakojkunaj contranpi sayaykun, kʼumuykukoj sonqoyojkunatarí mayta khuyakun.+  Chayrayku kʼumuykukuychej Diospa atiyniyoj makinman churakuspa. Ajinamanta payqa maychus tiemponpi jatunchasonqachej.+  Diosqa qankunamanta llakikun, chayrayku tukuy llakiyniykichejta* makinman saqepuychej.+  Yuyaynillaykichejpipuni kaychej, rijchʼarisqastaj kaychej.+ Enemigoykichej Diabloqa qhaparirishaj león jina muyuykachashasunkichej, mayqennillaykichejtapis oqoykuyta munaspa.*+  Qankunatajrí contranpi sayaykuychej,+ creeypi sinchʼita sayaspa. Yachankichej jina mundontinpi tukuy hermanosniykichejqa kikillantataj ñakʼarishanku.+ 10  Jinapis pisi tiempota ñakʼarisqaykichejtawan, tukuy jatun khuyakuyta qoj Diosqa qankunata wakichiyta tukuchanqa. Paymin Cristowan ujchasqa kanaykichejpaj, wiñaypaj jatunchasqa kanaykichejpajpis wajyasorqachej.+ Paymin sinchʼita sayachisonqachej,+ kallpachasonqachej,+ sumaj cimientopitaj sayachisonqachej. 11  Paypatamin ateyqa wiñaypaj. Amén.* 12  Kay pisi palabrastaqa hermanonchej Silvanonejta*+ qhelqamuykichej, paytaqa Diospa sumaj kamachinta jina qhawani. Qhelqamuykichej qankunata kallpachanaypaj, qankunaman tukuy sonqo sutʼinchanaypaj kaypuni Diospa jatun khuyakuynin kasqanta. Chaypi sinchʼita sayaychej. 13  Saludamusunkichej Babiloniapi kajpis,* pichus qankuna jinallataj ajllasqa, waway Marcospis.+ 14  Purajmanta saludanakuychej hermanos jina muchʼaykunakuspa.* Sonqo tiyaykuy kachun tukuyniykichejpaj, pikunachus Cristoj discipulosnin* kankichej chaykunapaj.

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “ancianosta”.
Chayri “kʼumuykukoj sonqowan pʼachallikuychej”.
Chayri “phutikuyniykichejta”.
Chayri “mayqenniykichejtachus oqoykunanta maskʼaspa”.
Glosariopi amén nisqata leeriy.
Sutikullantaj Silas.
Griego parlaypeqa uj warmimanta parlanapaj palabrata oqharin.
Griego parlaypeqa nin, “munakuywan muchʼaykunakuspa”.
Chayri “yachachisqasnin”. Glosariopi discípulo nisqata leeriy.