1 Pedro 4:1-19

  • Cristo jina Diospa munayninta ruwanapaj kausana (1-6)

  • “Tukuy imaj tukukuynenqa qayllaykamunña” (7-11)

  • Cristianosqa ñakʼarinankupuni tiyan (12-19)

4  Cristo aycha cuerpopi ñakʼarisqanrayku+ qankunapis Cristo jina yuyanaykichejpaj wakichikuychej. Ñakʼarej runaqa juchallikuymanta karunchakun,+  kausashaspaqa amaña runaspa munayninta ruwananpaj,+ manaqa Diospa munayninta ruwananpaj.+  Qankunaqa unaytaña nacionespa munayninta ruwarqankichej.+ Chaypachaqa purej kankichej: mana pʼenqakuspa juchata ruwaypi,* sajra imasta munapayaypi, machaykunapi, millay fiestaspi, machana fiestaspi, santosta millayta yupaychaypipis.+  Kunantaj paykunaqa tʼukunku, manaña paykunawan chay sajra imasta ruwasqaykichejmanta. Chayrayku qankunamanta sajrata rimashanku.+  Chay runasqa cuentata qonqanku, pichus wakichisqa kashan kausajkunata, wañusqastapis juzgananpaj chayman.+  Chayrayku sumaj willaykunaqa wañusqasmanpis willakullarqataj.+ Ajinamanta runaj qhawayninman jina aycha cuerpopi juzgasqa kajtinkupis, Diospa espiritunwan pusachikuspa kausanankupaj.  Chaywanpis tukuy imaj tukukuynenqa qayllaykamunña. Chayrayku allin yuyayniyoj kaychej,+ Diosmanta mañakunaykichejpajpis wakichisqapuni kaychej.*+  Tukuy imamanta astawanqa purajmanta mayta munanakuychej.+ Munakoyqa ashkha juchasta pʼampan.+  Qankunapura wasiykichejman wajyarinakuychej, mana quejakuspalla.+ 10  Sapa ujniykichej ruwanapaj atiyta* Diosmanta japʼisqaykichejman jina purajmanta sirvinakuychej, Diospa jatun khuyakuyninmanta sumaj mayordomos jina. Chay khuyakoyqa imaymanamanta rikuchikun.+ 11  Sichus pipis parlan chayqa, Diospa nisqasnintapis willashanman jina parlachun. Sitajchus pipis wajkunata sirvin chayqa, Dios kallpata qosqanpi atienekuspa sirvichun.+ Ajinamanta tukuy imapi Dios jatunchasqa kananpaj+ Jesucristonejta. Diospatamin jatun kayqa, atiypis wiñaypaj wiñaynintinpaj. Amén.* 12  Munasqa hermanosníy, ama tʼukuychejchu sinchʼi pruebaspi* kasqaykichejmanta,+ manapis chay imas jamunanta yachawajchejchu jinaqa. 13  Astawanqa kusikullaychejpuni+ Cristo jina ñakʼarisqaykichejmanta.+ Ajinamanta jatun kaynin sutʼi rikukojtin ujtawan kusikunaykichejpaj, may kusiywantaj juntʼasqa kanaykichejpaj.+ 14  Cristoj sutinraykuchus insultashasunkichej* chayqa, kusisqa kankichej,+ Diospa may sumaj espiritun qankunapi kasqanrayku. 15  Ama mayqenniykichejpis ñakʼarichunchu runa wañuchi kasqanrayku, suwa, sajra runa kasqanrayku, nillataj wajkunaj kausayninman satʼikusqanraykupis.+ 16  Sitajchus pipis cristiano kasqanrayku ñakʼarin chayqa, ama chaymanta pʼenqakuchunchu.+ Astawanqa chay sutita apaspa Diosta jatunchallachunpuni. 17  Kunanmin señalasqa tiempo kashan Diospa wasinwan juicio qallarinanpaj.+ Noqanchejwanchus ñaupajta qallarishan chayqa,+ ¿imataj kanqa Diospa sumaj willaykunasninta mana kasukojkunawanri?+ 18  “Sichus cheqan runa ñakʼayllata salvakushan chayqa, ¿imataj kanqa sajra runamanta, juchasapa runamantapisri?”.+ 19  Chayrayku Diospa munayninta ruwasqankurayku ñakʼarejkunaqa, allin kajta ruwallachunkupuni, kausayninkutapis makinman churachunku. Paymin Ruwawajninchejqa, atienekunapaj jinataj.+

Sutʼinchaykunasnin

Kaypeqa griego parlaypi asélgueia palabra ashkhamanta parlashan. Glosariopi mana pʼenqakuspa juchata ruway nisqata leeriy.
Chayri “rijchʼarisqapuni kaychej”.
Griego parlaypeqa nin, “regalota”.
Glosariopi amén nisqata leeriy.
Chayri “laurarishaj jina pruebaspi”.
Chayri “qhawarashasunkichej”.