1 Pedro 2:1-25

  • Diospa palabranta mayta munayta yachakuychej (1-3)

  • Kausaj rumis, Diospa espiritunnejta wasichasqa kashanku (4-10)

  • Kay mundopi waj llajtayojkuna jina kausakuna (11, 12)

  • Maychus kajta kasukunamanta (13-25)

    • Cristo jina ruwanamanta (21)

2  Chayrayku qankunamanta wijchʼuychej: tukuy ima sajra kajta,+ chʼaukiyayta,* puraj uya kayta, envidiakuyta, wajkunamanta tukuy imaymana llulla parlaytapis.  Recién nacesqa wawitas jina+ mana chajrusqa lecheta* mayta munariyta yachakuychej, nisunman Diospa palabranta. Ajinamanta wiñanaykichejpaj, salvasqataj kanaykichejpaj.+  Chaytaqa ruwayta atinkichej Señor kʼachapuni kasqanta yachasqaykichejrayku.  Qankunaqa payman qayllaykunkichej, kausaj rumiman jina. Runas payta qhesachajtinkupis,+ Diosqa payta ajllarqa, may valorniyojpajtaj qhawan.+  Qankunapis kausaj rumis jina kaspa, Diospa espiritunnejta ruwakushasqan wasi jina kankichej.+ Ajinamanta Diospaj tʼaqasqa sacerdotes* kanaykichejpaj, Diospa espiritunman jinataj payta kusichej jaywanasta Jesucristonejta jaywanaykichejpaj.+  Diosmanta Qhelqasqapi nin: “¡Qhawaychej! Sionpi churashani ajllasqa rumita, cimientopi valorniyoj esquina rumita. Pichus paypi creejqa, ni jaykʼaj pʼenqaypi rikhurenqachu”,+ nispa.  Chayrayku payqa qankunapaj may valorniyoj, creejkuna kasqaykichejrayku. Mana creejkunapajtajrí “wasita ruwajkunaj mana valechisqanku rumeqa,+ aswan patapi kaj esquina rumiman tukupun”.+  Jinallataj “urmachej rumiman tukupun, sientechej* chhankamantaj”.+ Paykunaqa palabrata mana kasukusqankurayku urmanku. Chaypajpuni paykunaqa churasqa karqanku.  Qankunatajrí “ajllasqa ayllu* kankichej, reyestaj sacerdotestaj, Diospaj tʼaqasqa nación,+ paypa ajllakusqan llajtataj.+ Ajinamanta Diospa kʼacha kayninmanta* tukuynejpi willanaykichejpaj”.+ Paymin laqhamanta sumaj kʼanchayninman wajyasorqachej.+ 10  Qankunaqa uj tiempopi mana uj nacionchu karqankichej, kunantajrí Diospa nacionnin kankichej.+ Uj tiempopi Diosqa mana khuyakusorqachejchu, kunantajrí khuyakusunkichej.+ 11  Munasqa hermanosníy, waj llajtayojkunata jina, forasterosta jinataj+ mañakuykichej aychaj sajra munayninta qhesachanallaykichejtapuni,+ mayqenchus contraykichejpi maqanakushan chayta.+ 12  Nacionesmanta runas ukhupi allinta kausakullaychejpuni.+ Ajinamanta sajra runasmanta tumpasojtiykichej, allin ruwasqasniykichejmanta testigos kanankupaj.+ Ajinapitaj Diosta jatunchanqanku juzgaj jamonqa chay pʼunchaypi. 13  Runas churanku chay kamachejkunataqa, Señorninchejrayku kʼumuykukoj sonqowan kasukuychej.+ Reytaqa qankunamanta kurajta jina kasukuychej,+ 14  kamachejkunatataj reypa kachamusqanta jina kasukuychej. Paykunaqa kachamusqas kanku sajra runasta castiganankupaj, allin kajta ruwajkunatataj jatunchanankupaj.+ 15  Diosqa munan allin kajta ruwaspa mana yuyayniyoj runasta chʼinyachinaykichejta, mana yachaspalla parlasqankuta.+ 16  Kacharisqa runas jina kausaychej.+ Amataj sajra kajta ruwanaykichejpajchu,+ manachayqa Diospa esclavosnin kanaykichejpaj.+ 17  Tukuy laya* runasta jatunpaj qhawaychej.+ Tukuy hermanosta munakuychej.+ Diosta manchachikuychej,+ reytapis jatunpaj qhawaychej.+ 18  Kamachi runasqa patronesninkoj kamachiyninpi kachunku paykunata respetaspa, respetanapaj jina kasqankurayku.+ Manataj kʼachasllatachu, nitaj llampʼu sonqoyoj kajkunallatachu,* manachayqa ni imawan kusichiy atina kanku chaykunatapis. 19  Sichus pipis Diospa ñaupaqenpi llimphu sonqoyoj kananpaj llakiykunata* aguantan, qhasimantataj ñakʼarin chayqa, chay ruwasqanqa Diosta mayta kusichin.+ 20  Sichus juchallikusqaykichejrayku maqachikunkichej, chaytataj aguantankichej chayqa, ¿ima allintaj chayri?+ Chaywanpis sichus allin kajta ruwasqaykichejrayku ñakʼariykunata aguantankichej chayqa, chaymin Diostaqa mayta kusichin.+ 21  Qankunaqa chay jina kausaypajmin wajyasqa karqankichej. Cristopis qankunarayku ñakʼarerqa,+ pay jinallataj ruwanaykichejpaj. Ajinamanta purisqanta sumajta qhatinaykichejpaj.+ 22  Payqa mana ima juchatapis ruwarqachu,+ nitaj siminpi ima llullakuypis karqachu.+ 23  Payta insultashajtinku,+ mana insultallarqatajchu.+ Ñakʼarishaspapis,+ mana nerqachu pagachikunanta. Astawanpis pichus cheqa kajman jina juzgan, chaypa makinman churakorqa.+ 24  Payqa juchasninchejta kikin cuerponpi aparqa,+ rakhu kʼaspipi* clavasqa kashajtin.+ Ajinamanta juchasninchejmanta kacharichisqa kananchejpaj, cheqan kajta ruwaspataj kausananchejpaj. “Qankunaqa nanasqasninnejta sanoyachisqa karqankichej”.+ 25  Chinkasqa ovejas jina karqankichej.+ Kunantajrí kausayniykichejpa michejninman,+ qhawajninmantaj kutirinpunkichej.

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “engañayta”.
Chayri “puritu lecheta”.
Glosariopi sacerdote nisqata leeriy.
Chayri “urmachej”.
Kʼacha kaynin nispaqa parlashan kʼacha kaykunasninmanta, jatunchanapaj jina ruwasqasninmanta.
Uj aylloqa uj familiamanta miraj ashkha familias kanku.
Chayri “Tukuy rijchʼaj”.
Chayri “nitaj mana kʼulluschu kanku chaykunallatachu”.
Chayri “ñakʼariyta”, “nanayta”.
Chayri “sachʼapi”.