1 Pedro 1:1-25

  • Pedroj napaykuynin (1, 2)

  • Kausaj suyakuyniyoj kanapaj watejmanta nacechisqa kanamanta (3-12)

  • Kasukoj wawas jina llimphus kaychej (13-25)

1  Noqa Pedroqa Jesucristoj apostolnin kani.+ Kay cartata qhelqamushani pikunachus Pontopi, Galaciapi, Capadociapi,+ Asiapi, Bitiniapi chʼeqerasqa* kashankichej chaykunaman, pikunachus forasteros kankichej, ajllasqastaj kankichej chaykunaman.  Tata Diosqa qankunata ajllasorqachej, ñaupajmantaña yachasqanman jina.+ Payqa espiritunta qosorqachej paypaj tʼaqasunaykichejpaj.+ Ajinamanta kasukunaykichejpaj, Jesucristoj yawarninwantaj chʼajchusqa kanaykichejpaj:+ Diospa jatun khuyakuyninta, sonqo tiyaykuynintapis astawan astawan japʼillaychejpuni.  Jatunchasqa kachun Dios, pichus Señorninchej Jesucristoj Tatan. Payqa jatun khuyakuyninrayku watejmanta nacechiwarqanchej,+ kausaj suyakuyniyoj kananchejpaj.+ Chaytataj ruwarqa Jesucristota wañusqas ukhumanta kausarichisqanwan.+  Jinallataj mana ismoj, mana chʼichiyoj, nitaj chinkapoj herenciata japʼinanchejpaj.+ Chay herenciaqa qankunapaj cielopi waqaychasqa kashan.+  Qankunaqa creesqaykichejrayku Diospa atiyninwan jarkʼasqa kashankichej, salvacionta tarinaykichejpaj. Chay salvacionqa wakichisqaña kashan, tukukuy pʼunchaykunapi rikuchisqa kananpaj.  Chayraykutaj qankunaqa mayta kusikushankichej, imaymana pruebaswan pisi tiempota ñakʼarinaykichejpuni kajtinpis,+  creeyniykichej may jina sinchʼichus kasqan yachakunanpaj.+ Chay jina creeyqa oromantapis aswan valorniyoj. Oroqa ninawan chʼuwachasqa kaspapis tukukuyniyoj. Chay jina creeyraykutaj Jesucristoj jamuynin sutʼi rikukojtin, qankunaqa alabasqa, jatunchasqa, allinpaj qhawasqataj kankichej.+  Cristota mana jaykʼaj rikuspapis, munakunkichej. Kunan mana rikushankichejchu chaypis, paypi creenkichej. Maytataj kusikushankichej mana sutʼinchay atina jatun kusiywan.  Qankunaqa yachankichej creesqaykichejrayku salvacionta tarinaykichejta.+ 10  Qankunapaj waqaychasqa kashan chay jatun khuyakuymanta sutʼinchaj profetasqa,* chay salvacionmanta allin allinta ukhuncharqanku, sumajtataj maskʼarqanku.+ 11  Diosqa ñaupajmantaña paykunaman espiritunnejta willarqa Cristo ñakʼarinanta, chantataj jatunchasqa kananta. Chayrayku paykunaqa imaschus Cristowan kananta,+ maykʼajchus chaykuna kanantapis yachanankupaj mayta ukhunchallarqankupuni.+ 12  Diosqa profetasman sutʼincharqa imastachus willasqankoqa mana paykunapajchu kasqanta, manaqa qankunapaj. Kunantaj chay imasta willasunkichej, pikunachus sumaj willaykunata willasorqachej chaykuna, cielomanta kachamusqa espíritu santonejta.+ Angelespis chay imastaqa mayta yachayta munanku. 13  Chayrayku yuyayniykichejta ruwanapaj wakichiychej,+ tukuy imata allin yuyaywan ruwaychej.+ Diospa jatun khuyakuyninta suyakuychej. Chaytaqa rikunkichej Jesucristoj jamuynin sutʼi rikukojtin. 14  Kasukoj wawas jina amaña sajra munayniykichejman jina kausaychejchu, mayqenchus qankunapi karqa manaraj Diosta rejsishajtiykichej. 15  Astawanpis tukuy ima ruwasqaykichejpi llimphus kaychej, imaynatachus qankunata wajyaj Diosqa llimphu ajinata.+ 16  Diosmanta Qhelqasqapeqa nin: “Noqaqa llimphu kani, chayrayku qankunapis llimphus kanaykichej tiyan”,+ nispa. 17  Tata Diosqa sapa ujta ruwasqanman jina juzgan, ni piman kutikuspa.+ Sichus paymanta mañakunkichej chayqa, kay mundopi forasteros jina kashaspa payta manchachikuspa kausaychej.+ 18  Qankunaqa ñaupa tatasniykichejmanta* qhasi manakaj kausayta japʼerqankichej. Yachankichej jinataj, chay kausayniykichejmantaqa mana qolqewanchu, nitaj orowanchu kacharichisqa karqankichej, mayqenkunachus tukukapunku chaykunawan.+ 19  Astawanqa Cristoj may valorniyoj yawarninwan kacharichisqa karqankichej,+ mana imanasqa llimphu corderoj* yawarninwan jina.+ 20  Diosqa Cristota ajllarqa niraj kay mundo qallarikushajtin.*+ Chaywanpis qankunarayku kay tiempoj tukukuyninpi rikuchisqa karqa.+ 21  Qankunaqa paynejta Diospi creenkichej,+ pichus wañusqas ukhumanta payta kausaricherqa,+ jatuncharqataj chaypi.+ Ajinamanta Diospi creenaykichejpaj, suyakunaykichejpajtaj. 22  Qankunaqa cheqa kajta kasukusqaykichejrayku llimphuchakorqankichej. Chayraykutaj familia jina tukuy sonqo munanakunkichej.+ Kunantaj sonqomantapacha mayta munanakuychej.+ 23  Qankunaqa wiñaypaj kausaj Diospa palabrannejta watejmanta nacechisqa kankichej,+ manataj ismoj mujumantachu,+ manachayqa mana ismoj mujumanta.+ 24  “Tukuy runasqa qhora jinalla kanku, kʼachitu kayninkutaj campo tʼika jinalla. Qhoraqa chʼakipun, tʼikapis urmapun. 25  Jehová* Diospa palabrantajrí wiñaypaj kanqa”.+ Chay “palabraqa” qankunaman willakorqa chay sumaj willaykuna kashan.+

Sutʼinchaykunasnin

Chʼeqeray: waj lugarespi ninku tʼaqaray.
Glosariopi profeta nisqata leeriy.
Chayri “costumbresmanta”.
Cordero nispaqa parlashan uj watayojmanta chayri aswan uñitamanta.
Kaypeqa parlashan Adanpa Evajpa wawasninkumanta.
Yanapa A5 nisqata leeriy.