Mateo 28:1-20

  • Jesús kausarinpun (1-10)

  • Soldadosman llukʼiykunku llullakunankupaj (11-15)

  • Jesusqa runasta yachachisqasninman tukuchimunata kamachin (16-20)

28  Samarikuna Pʼunchay pasayta, semanaj ñaupaj kaj pʼunchaynin sutʼiyamushajtin, María Magdalenawan chay ujnin Mariawanqa sepulturata qhawaj rerqanku.  Jallpʼaqa mayta ikhakusqa, Jehová* Diospa angelnin cielomanta uraykamusqanrayku. Payqa chimpaykuspa, sepulturaj punkunmanta rumita tanqarparisqa, chay rumi patapitaj tiyaykukusqa.  Chay angelqa lliuj lliuj jina mayta kʼancharishasqa, ropantaj ritʼi jina yuraj kasqa.  Soldadostaj payta rikuspa mancharikuywan kharkatitisqanku, pachanpitaj titiyarpasqanku.  Angeltajrí chay warmista nerqa: “Ama manchachikuychejchu. Noqa yachani Jesusta maskʼashasqaykichejta, pitachus kʼaspipi* wañucherqanku, chayta.  Payqa mana kaypiñachu. Nisqanman jina kausarinpun. Jamuychej, qhawaykuychej maypichus kasharqa, chayta.  Chayrayku, usqhayllata rispa yachachisqasninman willamuychej: ‘Wañusqas ukhumanta kausarinpun. Payqa ñaupaqeykichejta Galileaman rishan, chaypi paywan tinkunkichej’, nispa. Chaytaqa noqamin nishaykichej”.  Ajinapi chay warmisqa sepulturamanta usqhayllata llojsispa, mancha manchalla, may kusisqa, kachaykukorqanku yachachisqasninman willamoj.  Ñanta rishajtinkutaj Jesusqa paykunawan tinkukuspa nerqa: “Imaynalla”, nispa. Paykunataj Jesusman chimpaykuytawan kʼumuykukorqanku, chakisninmantataj japʼiykukorqanku. 10  Jesustaj paykunaman nerqa: “Ama manchachikuychejchu. Rispa hermanosniyman willamuychej, Galileaman rinankuta. Chaypi noqawan tinkukonqanku”, nispa. 11  Warmis rinankukamataj, wakin soldadosqa llajtaman rispa, kuraj sacerdotesman willamorqanku chay tukuy imasta. 12  Kuraj sacerdotestaj kurajkunawan tantakuspa imatachus ruwanankuta parlarqanku. Chantá soldadosman ashkha qolqeta* qorqanku. 13  Nerqankutaj: “Qankunaqa ninaykichej tiyan: ‘Yachachisqasnin tuta jamuspa ayanta suwasqanku, puñunaykukama’, nispa. 14  Pilato chayta yachajtenqa noqayku paywan parlasqayku, manataj chaymanta llakikunaykichejchu kanqa”, nispa. 15  Soldadostaj chay qolqeta japʼispa, yachachisqa kasqankuman jina parlarqanku. Chay llullakusqankutaj kunankama judíos ukhupi parlakushallanpuni. 16  Chantá 11 yachachisqasnenqa Galileaman rerqanku, maymanchus Jesús rinankuta nerqa chay orqoman, paywan tinkukamunankupaj. 17  Jesusta rikuspataj, paypa ñaupaqenpi kʼumuykukorqanku, wakintajrí iskayrayarqanku. 18  Jesustaj paykunaman qayllaykuspa nerqa: “Diosqa tukuy atiyta qowan cielopi, jinallataj kay jallpʼapipis. 19  Chayrayku rispa, tukuy laya runasta yachachisqasniyman tukuchimuychej, bautizaspa Tata Diospa sutinpi, Wawanpa sutinpi, atiyninpa* sutinpiwan. 20  Yachachimuychej paykunaman imastachus noqa kamacherqaykichej, chayta paykunapis kasukunankupaj. Ama qonqaychejchu, noqaqa qankunawan tuta pʼunchay kasaj, kay mundoj imasnin* tukukunankama”, nispa nerqa Jesusqa.

Sutʼinchaykunasnin

Glosariopi “Jehová” nisqata leeriy.
Chayri “rakhu kʼaspipi”, “kʼullupi”.
Chay qolqesqa qolqe metalmanta ruwasqa karqanku.
Chayri “espíritu santoj”. Glosariopi “Espíritu santo” nisqata leeriy.
Glosariopi “Kay mundoj imasnin” nisqata leeriy.