Apocalipsis 5:1-14

  • Qanchis sellosniyoj kʼuyuna libro (1-5)

  • Corderoqa kʼuyuna librota japʼin (6-8)

  • Corderoqa sellosta kicharinanpaj jina (9-14)

5  Chay kamachina tiyanapi tiyasqa Kajpa paña makinpi rikorqani uj kʼuyuna librota,* puraj ladonpi qhelqasqata, qanchis selloswantaj sumaj sellasqata.  Chantá rikorqani uj kallpasapa angelta jatunmanta qhaparishajta: “¿Pitaj chay kʼuyuna librota, sellosnintawan kicharinanpaj jina kanmanri?”, nispa.  Manataj pipis ni cielopi, ni jallpʼapi, ni jallpʼa urapipis karqachu chay kʼuyuna librota kichariyta atinanpaj jinaqa, nitaj qhawaykuyta atinanpaj jinapis.  Noqataj maytapuni waqarikorqani ni ujllapis kasqanmanta, chay kʼuyuna librota kichariyta atinanpaj jina, nitaj qhawaykuyta atinanpaj jinapis.  Ujnin ancianotaj niwarqa: “Amaña waqaychu. Judá ayllumanta Leonqa, pichus Davidpa saphin kajqa, atipan. Chayrayku payqa kʼuyuna librota, qanchis sellosnintawan kichariyta atin”, nispa.  Chantá kamachina tiyanaj chaupinnejpi, tawa querubinespa* chaupinnejpi, ancianospa chaupinnejpitaj rikorqani uj corderota sayashajta, wañuchisqapis kanman karqa jina, qanchis wajrasniyojta, qanchis ñawisniyojtataj. Chay ñawisqa Diospa qanchis atiykunasninwan* ninakunku, mayqenkunachus tukuy jallpʼantinman kachasqa karqanku, chaykunawan.  Corderotaj chay ratopacha qayllaykuspa, kamachina tiyanapi tiyasqa Kajpa paña makinmanta chay kʼuyuna librota japʼerqa.  Kʼuyuna librota japʼisqantawantaj chay tawantin querubines, chay 24 ancianospis Corderoj ñaupaqenpi qonqoriykukorqanku. Sapa ujninkutaj arpasniyoj karqanku, qori fuentesniyojtaj, chay fuentesninkoqa inciensowan juntʼa kasharqa. Inciensoqa ninakun Diospaj tʼaqasqa kajkunaj mañakusqasninkuwan.  Uj mosoj takiyta takispataj nerqanku: “Qanmin kʼuyuna librota japʼinaykipaj jina kanki, sellosninta kicharinaykipaj jinataj. Qanqa wañuchisqa karqanki, yawarniykiwantaj Diospaj runasta ranterqanki tukuy ayllusmanta, tukuy parlaykunamanta, tukuy laya runasmanta, tukuy nacionesmantawan. 10  Paykunatataj churarqanki reyestaj* sacerdotestaj kanankupaj Diosninchejta sirvinankupaj, jallpʼatataj reyes jina kamachenqanku”, nispa. 11  Chantá rikorqani, uyarerqanitaj ashkha angelespa parlayninkuta kamachina tiyanaj muyuyninpi, querubinespa muyuyninkupi, ancianospa muyuyninkupiwan. Paykunataj karqanku chunka waranqa kutis chunka waranqas, waranqa waranqastaj, 12  jatunmantataj nisharqanku: “Wañuchisqa karqa chay Corderoqa japʼinanpaj jinapuni atiyta, qhapaj kayta, yachayta, kallpata, jatunpaj qhawasqa kayta, jatunchasqa kayta, bendiciontawan”, nispa. 13  Chantá uyarillarqanitaj tukuy ima ruwasqa kajta, cielopi, jallpʼapi, jallpʼa urapi, jatun qochapi, chaykunapi tukuy ima kajkunatawan nishajta: “Kamachina tiyanapi tiyasqa Kajpaj, Corderopajpis kachun bendecisqa kay, jatunpaj qhawasqa kay, jatunchasqa kay, atiytaj wiñay wiñaynintinpaj”, nispa. 14  Chay tawantin querubinestaj nisharqanku: “Amén”,* nispa. Ancianostaj qonqoriykukuspa Diosta yupaycharqanku.

Sutʼinchaykunasnin

Glosariopi “Kʼuyuna libro” nisqata leeriy.
Glosariopi “Querubines” nisqata leeriy.
Glosariopi “Espíritu” nisqata leeriy.
Chayri “kamachejkunataj”.
Glosariopi “Amén” nisqata leeriy.