Ir al contenido

Ir al índice

Filemón 1:1-25

KAYKUNAMANTA PARLAN

  • Pabloj napaykuynin (1-3)

  • Filemonpa munakuynin, creeynin ima (4-7)

  • Pabloqa Onesimorayku mañarikun (8-22)

  • Tukuchanapaj napaykuykuna (23-25)

 Noqa Pabloqa, Cristo Jesusrayku presochasqa kashani. Hermanonchej Timoteowan khuska kaspa kay cartata qanman qhelqamuyki, munasqa llankʼaj masiyku Filemón.  Jinallataj hermana Apiaman, noqayku jina Cristoj soldadon Arquipoman, wasiykipi tantakoj hermanosman* ima:  Qankunapaj jatun khuyakuy kachun, sonqo tiyaykuytaj Tatanchej Diosmanta, Señor Jesucristomantawan.  Diosmanta mañakushaspaqa, payman graciasta qonipuni qanmanta yuyarikuspa.  Imaraykuchus uyarillanipuni Señor Jesuspi creesqaykita, payta munakusqaykita ima, jinallataj Diospaj tukuy tʼaqasqa kajkunata munakusqaykitapis.  Noqaqa Diosmanta mañakuni creeyniyki, wajkunaj creeyninkupis yanapasunanta, tukuy allin imasta Cristonejta japʼisqanchejta reparanaykipaj.  Munakuyniykimanta uyarispa mayta kusikorqani, sonqochakorqanitaj. Imaraykuchus hermanóy, Diospaj tʼaqasqa kajkunaj sonqonkoqa qannejta kallpachasqa karqa.  Chayrayku Cristoj apostolnin kaspa, imatachus ruwanaykita mana manchachikuspa kamachisuyta atiyman.  Chaywanpis munakuyniykirayku imatachus ruwanaykita mañarikuyta munayki. Imaraykuchus noqa Pabloqa machituña kani, Cristo Jesusraykutaj presochasqa kashani. 10  Qanmanta mañakushayki Onesimorayku. Payqa presochasqa kashajtiy, wawayman jina tukorqa. 11  Payqa ñaupajta qanpaj ni imapaj valej runa karqa. Kunantajrí qanpaj, noqapajpis allin runa. 12  Payta qanman kachanpushayki. Arí payta, pitachus noqa munakuni, chayta. 13  Munayman noqawan kaypi qhepakunanta. Ajinapi sumaj willaykunarayku presochasqa kashajtiy, cuentaykimanta yanapanawanpaj. 14  Chaywanpis mana tapurisuspaqa, mana imatapis ruwayta munanichu. Ajinamanta mañakususqayta mana tanqasqa jinachu ruwanaykipaj, manaqa qan munasqaykirayku. 15  Ichapis Onesimoqa pisi tiempota qanmanta tʼaqakorqa, ajinamanta payta wiñaypaj japʼikapunaykipaj. 16  Amataj esclavota jinallachu japʼikapuy, astawanpis esclavomanta nisqaqa, uj munasqa hermanota jina. Payqa noqapaj may munasqa. Qanpajtajrí aswan munasqaraj, esclavo jina, Señorpi hermano jinataj. 17  Chayrayku amigoykita jina qhawawanki chayqa, payta munakuywan japʼikapuy, noqatapis japʼikushawankiman jina. 18  Chantá sichus ima sajratapis ruwasorqa chayri manu kasunkiman chayqa, noqa juntʼapusqayki. 19  Noqa Pabloqa kikin makiywan kayta qhelqamuyki: Manuntaqa noqa juntʼapusqayki. Chantapis yachanki, qanpis kausayniykimanta noqaman manu kasqaykita. 20  Arí hermanóy, chayta noqarayku ruway Señorpa sutinpi. Sonqoyta kallpachariy Cristoj yachachisqan jina. 21  Noqaqa allinta yachani, imatachus mañakususqayta ruwanaykitapuni. Chayrayku qhelqamushayki, nisusqaymantapis astawanraj ruwanaykita yachaspa. 22  Chantapis uj cuartota wakichipuway chaypi qhepakunaypaj. Imaraykuchus suyashani qankunaman kutimuyta,* Diosmanta mañapuwasqaykichejrayku. 23  Epafras napaykamusunki. Payqa Cristo Jesusrayku noqawan khuska presochasqa kashan. 24  Napaykamullasunkutaj Marcos, Aristarco, Demas, Lucas ima. Paykunaqa llankʼaj masisniy kanku. 25  Señor Jesucristoj jatun khuyakuynin sonqoykichejpi* kachun.

Sutʼinchaykunasnin

Griego parlaypeqa nin, “congregacionman”.
Chayri “qankunapaj kacharichisqa kayta”.
Glosariopi “Espíritu” nisqata leeriy.