1 Tesalonicenses 2:1-20

  • Tesalonicapi willasqanmanta (1-12)

  • Tesalonicamanta kajkunaqa Diospa palabranta japʼikorqanku (13-16)

  • Pabloqa Tesalonicapi kajkunata rikuyta munan (17-20)

2  Hermanosníy, yachankichej jina, qankunata watukoj jamusqaykoqa mana qhasipajchu karqa.  Yachallankichejtaj Filipos llajtapi ñaupajta ñakʼarichisqas, kʼumuykachachisqas ima kasqaykuta. Diostajrí kallpachawarqayku, sumaj willaykunata mana manchachikuspa qankunaman willanaykupaj. Chaytataj ruwarqayku manchay churanakuy chaupipi kashaspapis.  Imaraykuchus yuyaychasqaykoqa mana pantasqa yuyaykunamantachu jamun, nitaj millay munaymantachu. Manataj chʼaukiyashaykuchu.*  Astawanpis qankunaman parlayku, Dios sumaj willaykunata willanaykuta kamachiwasqaykurayku. Manataj runasta kusichinaykupajchu parlayku, manachayqa Diosta kusichinaykupaj. Paymin sonqosniykuta rejsin.  Yachankichej jina, ni jaykʼaj qankunata miskʼi simiwan llunkʼupayarqaykuchu, nitaj imata tarinaykurayku kʼacha runaman tukorqaykuchu. Diosqa chayta allinta yachan.  Manallataj runas jatunchanawaykuta maskʼarqaykuchu, ni qankuna, nitaj wajkuna jatunchanawaykutapis. Chaywanpis Cristoj apostolesnin kasqaykurayku, atiykuman karqa qankunapaj uj llasa qʼepi jina kayta.  Astawanqa qankuna ukhupi may kʼachas karqayku, imaynatachus uj mama wawitanta ñuñuchin, munakuywantaj qhawan, ajinata.  Qankunata may jinatapuni munakusqaykurayku, mana Diospa sumaj willaykunasnillantachu qankunaman rejsichiyta munayku, manaqa kausayniykutapis* qankunata yanapanaykupaj qoyta munayku.  Hermanosníy, yuyarikunkichejchá sinchʼita llankʼasqaykuta, mayta kallpachakusqaykutapis. Diospa sumaj willaykunasninta qankunaman willashajtiyku, kausakunaykupaj tuta pʼunchay trabajarqayku, ni mayqenniykichejpaj llasa qʼepi jina kanaykupaj. 10  Qankuna testigos kankichej, jinallataj Diospis, qankunata yanapasqaykupi cheqa sonqos, cheqan kajta ruwajkuna, mana kʼaminastaj kasqaykumanta. 11  Allintataj kayta yachankichej: Imaynatachus uj tata wawasninwan ruwan, ajinallatataj noqaykupis mana saykʼuspa sapa ujniykichejta kʼamerqayku, sonqocharqayku, yuyaycharqaykutaj. 12  Chayta ruwarqayku, qankuna Diosta kusichinapaj jinallapuni kausanaykichejpaj. Paymin wajyasorqachej Gobiernonman yaykunaykichejpaj, jatun kayninpitaj kanaykichejpaj. 13  Chayrayku noqaykoqa mana saykʼuspa Diosman graciasta qoyku. Imaraykuchus Diospa palabranta qankunaman willajtiyku, qankunaqa chayta japʼikorqankichej mana runaspa palabranta jinachu, manachayqa cheqamanta Diospa palabranta jina. Chay palabrataj qankuna creejkunata yanapashasunkichej. 14  Hermanosníy, imatachus ruwarqanku Judea llajtapi Diospa congregacionesnin,* pikunachus Cristo Jesuswan ujchasqa kashanku chaykuna, ajinallatataj qankunapis ruwarqankichej. Imaraykuchus llajta masisniykichejqa qankunata ñakʼarichisorqachej, imaynatachus paykunatapis judío masisninku ñakʼarichishanku, ajinata. 15  Chay ñakʼarichejkunaqa Señor Jesustapis wañucherqanku, jinallataj profetastapis.* Noqaykutataj qhatiykachawarqayku. Chantapis paykunaj ruwasqankoqa mana Diosta kusichinchu, tukuy runaj allinninpa contranpitaj kashan. 16  Paykunaqa jarkʼayta munawayku mana judío kajkunaman ama willanaykupaj paykuna salvasqa kanankupaj. Chayta ruwaspaqa astawan juchata yapakunku. Chayrayku Diospa phiñakuynenqa patankupiña kashan. 17  Hermanosníy, runas qankunamanta karunchawajtiyku, uj pisi tiempota mana qankunata rikuyta aterqaykuchu, jinapis qankunamanta yuyarikusharqaykupuni. Uyaykichejta rikuytapuni munasqaykuraykutaj, tukuy imata ruwarqayku. 18  Chayrayku qankunaman jamuyta munarqayku. Noqa Pabloqa iskay kutipi jamuyta munarqani. Satanastajrí ñanniykuman jarkʼaykunata churarqa. 19  Señor Jesuspa kutimunan tiempopi,* ¿imataj kanqa suyakuyniyku, kusikuyniyku chayri kusikuna pilluyku* paypa ñaupaqenpiri? ¿Manachu qankuna kankichej? 20  Arí, qankuna kankichej sonqo juntʼasqa kayniyku, kusikuyniykutaj.

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “engañashaykuchu”.
Chayri “almaykutapis”. Glosariopi “Alma” nisqata leeriy.
Glosariopi “Congregación” nisqata leeriy.
Glosariopi “Profeta” nisqata leeriy.
Glosariopi “Jesuspa kutimunan tiempo” nisqata leeriy.
Chayri “coronayku”.