Ir al contenido

Ir al índice

1 Juan 1:1-10

KAYKUNAMANTA PARLAN

  • Kausayta qoj palabra (1-4)

  • Kʼanchaypi purinamanta (5-7)

  • Juchasninchejta rimarinapuni (8-10)

1  Noqaykoqa qhelqamushayku kausayta qoj palabramanta, mayqenchus qallariymantapacha karqa chaymanta, mayqentachus uyarerqayku, mayqentachus ñawisniykuwan rikorqayku, mayqentachus qhawarqayku, makisniykuwantaj llankharerqayku, chaymanta.  Wiñay kausayqa noqaykuman rejsichisqa karqa. Noqaykutaj chay wiñay kausayta rikorqayku, qankunamantaj chaymanta sutʼinchashayku, willashaykutaj. Chay wiñay kausayqa Tata Diosmanta jamun, noqaykumantaj rejsichisqa karqa.  Qankunamanpis willashayku imatachus rikusqaykuta, imatachus uyarisqaykutapis. Qankunapis noqaykuwan ujchasqa kanaykichejpaj, imaynatachus noqaykupis ujchasqa kayku Tata Dioswan, Wawan Jesucristowanpis, ajinata.  Kay imasta qhelqamuyku mayta kusikunanchejpaj.  Jesusqa kayta willawarqayku, chaytataj qankunamanpis willamushayku: Diosqa kʼanchaymin, nitaj ima laqhapis paypeqa kanchu.  Sichus “paywan ujchasqa kashanchej” nishaspa, laqhapi purishanchej chayqa, llullakushanchej, nitaj cheqa kajman jinachu kausakushanchej.  Sitajchus kʼanchaypi purishanchej, imaynatachus Diospis kʼanchaypi kashan ajinata chayqa, ujkuna ujkunawan ujchasqa kashanchej, Wawan Jesuspa yawarnintaj tukuy juchamanta llimphuchawanchej.  Sichus ninchej: “Mana juchayojchu kanchej”, nispa chayqa, noqallanchejtaj chʼaukiyakushanchej, cheqa kajtaj mana noqanchejpichu kashan.  Diosqa cheqa sonqo, cheqantaj. Sichus juchasninchejta rimarinchej chayqa, payqa juchasninchejta perdonawasun, tukuy sajra ruwaykunamantataj llimphuchawasun. 10  Sichus ninchej: “Mana juchallikunchejchu”, nispa chayqa, Diosta llullapaj qhawachishanchej, palabrantaj mana noqanchejpichu kashan.

Sutʼinchaykunasnin