Ir al contenido

Jehovaj testigosnin, ¿pagankuchu yachachejninkuman?

Jehovaj testigosnin, ¿pagankuchu yachachejninkuman?

 Jehovaj testigosnenqa ñaupa tiempomanta cristianos jina ruwanku. Chayrayku paykuna ukhupeqa mana kanchu pipis yachachisqanrayku cobraj. Tukuy bautizasqa kajkunataj, tukuy imaymanamanta runasman Bibliamanta willamunku. Sapa qotuchakuypitaj 100 willajkuna jina kanku, paykuna ukhupi wiñay tukusqa cristianostataj ‘ancianos’ kanankupaj churakun (Tito 1:5). Mana pipis yachachisqanmanta pagachikunchu.