Ir al contenido

¿Imayna wakichisqataj kashan Jehovaj testigosninpa qotuchakuykunasninku?

¿Imayna wakichisqataj kashan Jehovaj testigosninpa qotuchakuykunasninku?

 Qotuchakuykunataqa ancianos ñaupajman apanku. Qotuchakuykunaqa circuitospi ujchasqas kashanku. Sapa circuitopitaj 20 qotuchakuykuna jina tiyan. Sapa sojta killa jinataj qotuchakuykunata uj hermano waturin, paytataj qotuchakuykunata waturej hermano nikun.

 Jehovaj testigosninpa centralninkoqa, Warwickpi (Nueva York) kashan. Chaypitaj uj qotu hermanos Jallpʼantinmanta tukuy qotuchakuykunapaj, Bibliaj yachachiyninta, yuyaychayninta ima wakichinku. Chay hermanostaqa Diospa Llajtanta Kamachejkuna nisqa sutiwan rejsikun, paykunataj ashkha watastaña Jehovaj testigosnin kanku (Hechos 15:23-29; 1 Timoteo 3:1-7).