Mundontinpi Jehovaj testigosnin

Israel

  • Tel Aviv (Israel): Ruso parlaypi mama qochaj kantunpi Diosmanta willarishanku

Israel suyumanta willaykuna

  • ¿Mashkha tiyakunku? 9.444.000
  • Willajkuna: 1.957
  • Congregaciones: 31
  • Sapa 4.919 runasmanta, ujlla Jehovaj testigonqa