Mundontinpi Jehovaj testigosnin

Malvinas (islas)

  • Stanley (islas Malvinas): Jehovaj testigosnin wasimanta wasi willashanku

Malvinas (islas) suyumanta willaykuna

  • ¿Mashkha tiyakunku? 3.000
  • Willajkuna: 15
  • Congregaciones: 1
  • Sapa 214 runasmanta, ujlla Jehovaj testigonqa