Jehovaj testigosnenqa Bibliaj nisqanta kasukuyku. Chaypi nin: “Tukuy runasta sumajpaj qhawaychej”, nispa (1 Pedro 2:17). Chayrayku tukuy runasta jatunpaj qhawayku, ima religionmanta kajtinkupis. Wakin suyuspeqa Jehovaj testigosnin may ashkha kayku. Chaywanpis mana tanqaykuchu kamachejkunata waj religionesman churanakunankupaj chayri qhatiykachanankupaj. Nillataj kamachejkunawan leyesta orqhochiykuchu runas yuyasqaykuman jina chayri imaynatachus kausakusqaykuman jina kausakunankupaj. Astawanpis munayku jatunpaj qhawanawaykuta, imaynatachus noqaykupis wajkunata jatunpaj qhawanaykupaj kallpachakuyku ajinata (Mateo 7:12).