Ir al contenido

Jehovaj testigosnin, ¿diezmota churankuchu?

Jehovaj testigosnin, ¿diezmota churankuchu?

Mana, Jehovaj testigosnenqa mana diezmota churaykuchu. Willayniykoqa ñaupajllamanpuni rinanpaj, runaspa munasqankuman jina qolqeta churaspa ruwakun. Chaywanpis, ¿maymantá rikhurimorqa diezmota churay? ¿Imaraykú Jehovaj testigosnin mana diezmota churankuchu?

Jehová Diosqa ñaupa tiempopi Israel llajtaman uj leyta qorqa diezmota churanankupaj (nisunman chunkamanta ujta). Chaytaj sacerdotespaj kanan karqa. Bibliataj sutʼita rikuchin cristianosqa chay leyta manaña kasunankuchu kasqanta. Chayrayku kunanqa manaña diezmota churakunñachu (Hebreos 7:5, 18; Colosenses 2:13, 14).

Chayrayku diezmota chayri waj ofrendasta churanamantaqa, Jehovaj testigosnenqa ñaupa tiempomanta cristianos jina ruwayku. Paykunaqa tantakuyninkuta iskaynejmanta yanapaj kanku: qolqeta munasqankuman jina churaspa chantá Bibliamanta allin willaykunata mana pagachikuspalla willaspa.

Ajinata ruwasqaykoqa Bibliaj nisqanman jinapuni kashan: “Sapa uj churachun sonqompi yuyasqanman jina, mana llakikuspa, nitaj kamachisqa jinachu, imaraykuchus Diosqa munakun pichus kusiywan qojta” (2 Corintios 9:7).