Ir al contenido

¿Jatun ñakʼariykuna kajtin yanapakunkuchu?

¿Jatun ñakʼariykuna kajtin yanapakunkuchu?

Ari, Jehovaj testigosnenqa jatun ñakʼariykuna kajtin yanapakuykupuni. Jehovaj testigosnenqa waj runastapis yanapariyku. Gálatas 6:10 versículo yuyaychasqanman jina ruwayku. Chaypi nin: “Chayrayku atikushajtenqa, sapa kuti tukuypaj allinta ruwana, astawanqa creeypi hermanosninchejpaj”, nispa. Chantapis ajina llakiypi rikukojtinku runasta kallpachayku, sonqochayku ima (2 Corintios 1:3, 4).

¿Imaynatá wakichikunku yanaparinankupaj?

Jatun ñakʼariy pasasqanmantawan, chay lugarmanta ancianosqa tukuynin qotuchakuyninkumanta hermanosman wajyarinku, imaynachus kashasqankuta, imatachus necesitasqankuta ima yachanankupaj. Chanta sucursalman willanku, imaynamantañachus hermanosta yanaparisqankumanta.

Chay llajtapi qotuchakuykuna, necesitasqa hermanosta mana yanapayta atinkuchu chayqa, Diospa Llajtanta Kamachejkuna yanapanapaj wakichikunku. Sucursaltaj wakin comisionesta sutichan hermanosta yanapanankupaj, waj lugarmanta Jehovaj testigosnintaj tiemponkuta, kapuyninkuta ima qonku yanaparinankupaj (Proverbios 17:17). Ñaupa tiempomanta cristianosqa kikillantataj ruwarqanku manchay yarqhay kajtin (1 Corintios 16:1-4).

¿Ima qolqewantaj ruwakun?

Jehovaj testigosnin munasqankuman jina qolqeta churasqankoqa sucursalninkuman apachikun. Chaymanta uj chhikanta orqhokun jatun ñakʼariypi kajkunata yanapanapaj (Hechos 11:27-30; 2 Corintios 8:13-15). Yanapakojkunataqa mana pagakusqanrayku, chay qolqeqa jatun ñakʼariypi kajkunallapaj tʼaqakun. Chantapis qolqetaqa sumajta apaykachakun (2 Corintios 8:20).