Ir al contenido

¿Ima qolqewantaj Jallpʼantinpi Jehovaj testigosnin willanku?

¿Ima qolqewantaj Jallpʼantinpi Jehovaj testigosnin willanku?

Jehovaj testigosnenqa qolqeta munasqaykuman jina qosqaykuwan Jallpʼantinpi willayku. Tantakuykunasniykupitaj qolqeta mana mañakunchu, nitaj diezmotapis (Mateo 10:7, 8). Pillapis qolqeta qoyta munan chayqa, tantakuyku chay lugarespi cajitas tiyan, chayman churayta atin. Nitaj qolqeta churajkunaj sutisninku willakunchu.

Ashkha qolqeta mana gastanaykupajtaj tantakuykunasniykupi yachachejkunaman mana pagaykuchu. Wasimanta wasi willamusqaykumantapis mana cobraykuchu. Chantapis Tantakuna Wasisniykoqa maychus kajlla.

Jehovaj testigosninpa sucursalesninkuman qolqeta apachikusqanqa, jatun llakiypi rikukoj hermanosta, misionerosta, qotuchakuykunata waturej hermanosta ima yanapanapaj apaykachakun. Chantapis chay qolqellawantaj wajcha suyuspi Tantakuna Wasista, Bibliasta, waj publicacionesta ima ruwakun.

Sapa uj runa ajllan qotuchakuypaj, Jallpʼantinpi willakunanpaj ima qolqeta churaytachus manachus. Qotuchakuykunapitaj sapa killa imaynatachus qolqeta apaykachakushasqanta willakun, chaytataj tukuy qhawayta atinku.