Ir al contenido

Ir al menú secundario

Jehovaj Testigosnin

Quechua (Bolivia)

¿Imatá tapukunku Jehovaj testigosninmanta?

¿IMATÁ TAPUKUNKU?

¿Imaraykutaj Jehovaj testigosnin Navidadta mana ruwankuchu?

Ashkha runasqa Navidadta runaslla rikhurichisqankuta yachaspapis, Navidadta ruwanku. Imaraykuchus Jehovaj testigosnin Navidadta mana ruwasqankumanta yachakuy.

¿IMATÁ TAPUKUNKU?

¿Imaraykutaj Jehovaj testigosnin Navidadta mana ruwankuchu?

Ashkha runasqa Navidadta runaslla rikhurichisqankuta yachaspapis, Navidadta ruwanku. Imaraykuchus Jehovaj testigosnin Navidadta mana ruwasqankumanta yachakuy.

Jehovaj testigosnin, ¿cristianoschu kankichej?

Yachakuy imapichus waj religioneswan mana kikinchu kasqaykuta.

Jehovaj testigosnin, ¿Ñaupa Testamentopi qhelqakusqanta valechinkuchu?

Bibliaj wakin librosnin, ¿manañachu kunan tiempochejpaj jina? Yachakuy imaynatachus Hebreo Qhelqasqaspi yuyaychaykuna, unay tiempomanta Biblia willasqan ima yanapawasqanchejta.

Creeyniykumanta

Jehovaj testigosnin, ¿Jesuspi creenkuchu?

¿Imaraykú cristianos Jesuspi creenankupuni tiyan?

Jehovaj testigosnin, ¿creenkuchu religionnillanku cheqa kasqanta?

¿Jesús yachacherqachu ashkha ñankuna salvacionman pusanawanchejta?

¿Jehovaj testigosnillanchu salvakonqanku?

Biblia sutʼinchan pikunallachus salvakunankuta.

Jehovaj testigosnin waj religionesta, ¿pisipajchu qhawanku?

Cheqa cristianosqa wajkunata mana pisipajchu qhawanku.

¿Imarayku Jehovaj testigosnin mana yawarta churachikunkuchu?

Jehovaj testigosninmanta, yawarta churachikuymantawan, ashkha pantasqa yuyaykuna tiyan. Yachakuy imatachu kaykunamanta yuyasqaykuta.

Jehovaj testigosnin, ¿creenkuchu sojta pʼunchaykunallapi Dios kay pachata ruwasqanta?

¿Yacharqankichu? ¿Pikunachus sojta pʼunchaykunallapi Dios Jallpʼanchejta ruwasqa kasqanta nejkuna Bibliawan churanakusqanta?

Jehovaj testigosnin, ¿Ñaupa Testamentopi qhelqakusqanta valechinkuchu?

Bibliaj wakin librosnin, ¿manañachu kunan tiempochejpaj jina? Yachakuy imaynatachus Hebreo Qhelqasqaspi yuyaychaykuna, unay tiempomanta Biblia willasqan ima yanapawasqanchejta.

Jehovaj testigosnin, ¿imaraykú cruzta mana apaykachankuchu?

Jehovaj testigosnin cristianos kaspapis, mana cruzta apaykachaykuchu, nitaj yupaychaykuchu. ¿Imaraykú?

Religionniykumanta

¿Imaraykú Jehovaj testigosnin sutiwan rejsichikunkichej?

Yachakuy maymantachus sutiyku jamusqanta.

¿Pitaj Jehovaj testigosninta rikhuricherqa?

Imaraykuchus Charles Taze Russell mana uj mosoj religiontachu rikhurichisqanmanta yachakuy.

¿Ima qolqewantaj Jallpʼantinpi Jehovaj testigosnin willanku?

Mana qolqeta nitaj diezmota mañaspa Jallpʼantinpi willashallaykupuni, ¿ima qolqewantaj chayta ruwashayku?

Jehovaj testigosnin, ¿diezmota churankuchu?

¿Jehovaj testigosninta ninkuchu mashkha qolqetachus churanankuta?

Jehovaj testigosnin, ¿tantakuypi yachachisqankumanta cobrankuchu?

Jehovaj testigosnin, ¿tantakuypi yachachisqankumanta cobrankuchu? ¿Pikunataj tantakuykunasninkupi yachachinku?

Jehovaj testigosnin ukhupi, ¿warmis yachachinkuchu?

Jehovaj testigosnin tukuy Jallpʼapi willasqankumanta. ¿Imapi warmis yanapakunku?

¿Imayna wakichisqataj kashanku Jehovaj testigosninpa qotuchakuykunasninku?

Imaynatachus Bibliaj yuyaychayninta, yachachiyninta ima japʼisqaykumanta yachakuy.

Membership

¿Manañachu religionninkumanta qharqochikojkunata parlapayanku?

Juchallikoj mana pesachikojtin qotuchakuymanta qharqoyqa may sumaj, imaraykuchus juchallikojta yanapan pesachikuspa qotuchakuyman kutinpunanpaj.

Preaching

Jehovaj testigosnin, ¿imaraykutaj wasimanta wasi rinku?

Jesús, ¿kamacherqachu cristianosman chayta ruwanankupaj?

Jehovaj testigosnin, ¿salvakunallankupajchu wasimanta wasi willanku?

Salvacionta tarinamanta imatachus creesqaykuta yachakuy.

¿Imaraykutaj Jehovaj testigosnin religionniyojña kajkunamanpis Bibliamanta willayku?

Runas religionniyoj kajtinkupis, ¿imataj tanqawayku Bibliamanta willanaykupaj?

¿Imaynatá Bibliamanta Jehovaj testigosnin yachachinku?

Imaynatachus Bibliamanta mana qolqeta mañaspalla yachachisqaykumanta yachakuy

¿Misioneros jinachu Jehovaj testigosnin yanapakunku?

¿Pikunataj misioneros jina kayta atinku? ¿Imarayku? ¿Kay llankʼayta ruwanankupaj yachachinkuchu?

Jehovaj testigosnin ukhupi, ¿warmis yachachinkuchu?

Jehovaj testigosnin tukuy Jallpʼapi willasqankumanta. ¿Imapi warmis yanapakunku?

Meetings and Worship

¿Imaraykú Jehovaj testigosnin tantakuna wasisninkuta mana iglesia nispa sutichankuchu?

Yachakuy maymantachus “Tantakuna Wasi” nispa sutita orqhosqaykuta. Chantá imaraykuchus chay sutita apaykachasqaykuta.

Jehovaj testigosnin, ¿imaraykú cruzta mana apaykachankuchu?

Jehovaj testigosnin cristianos kaspapis, mana cruzta apaykachaykuchu, nitaj yupaychaykuchu. ¿Imaraykú?

View of the Bible

Jehovaj testigosnin, ¿Ñaupa Testamentopi qhelqakusqanta valechinkuchu?

Bibliaj wakin librosnin, ¿manañachu kunan tiempochejpaj jina? Yachakuy imaynatachus Hebreo Qhelqasqaspi yuyaychaykuna, unay tiempomanta Biblia willasqan ima yanapawasqanchejta.

Community and Political Involvement

Jehovaj testigosnin, ¿imarayku mana jatuchaj maqanakuykunaman rinkuchu?

Jehovaj testigosnenqa Jallpʼantinpi rejsisqas kanku mana guerrasman risqankurayku. Yachakuy imaraykuchus mana guerrasman risqankuta.

Jehova testigosnin, ¿jatun ñakʼariykuna kajtin yanapakunkuchu?

Yachakuy imaynatachus jatun ñakʼariy kajtin tukuy runasta yanapasqaykumanta.

Personal and Family Life

Jehovaj testigosnin, ¿doctoreswan jampichikunkuchu?

Wakinkuna yuyanku Jehovaj testigosnenqa qhesachasqankuta doctoreswan jampichikuyta. ¿Cheqachu?

¿Imarayku Jehovaj testigosnin mana yawarta churachikunkuchu?

Jehovaj testigosninmanta, yawarta churachikuymantawan, ashkha pantasqa yuyaykuna tiyan. Yachakuy imatachu kaykunamanta yuyasqaykuta.

Customs and Celebrations

¿Imaraykutaj Jehovaj testigosnin Navidadta mana ruwankuchu?

Ashkha runasqa Navidadta runaslla rikhurichisqankuta yachaspapis, Navidadta ruwanku. Imaraykuchus Jehovaj testigosnin Navidadta mana ruwasqankumanta yachakuy.

¿Imaraykutaj Jehovaj testigosnin mana Pascuata ruwankuchu?

Ashkha runas yuyanku Pascuata ruway Bibliaj nisqanman jina kasqanta. ¿Imaraykutaj Jehovaj testigosnin mana Pascuata ruwankuchu?

Who Are Jehovah’s Witnesses?

Jehovaj testigosnin, ¿cristianoschu kankichej?

Yachakuy imapichus waj religioneswan mana kikinchu kasqaykuta.

Jehovaj testigosninpa religionninku, ¿Estados Unidosmantachu?

Jehovaj testigosnin Jallpʼantinpi kasqankumanta tawa sutʼinchaykunata qhawariy.