Ir al contenido

¿Biblia yanapawasunmanchu onqosqa kashajtinchej?

¿Biblia yanapawasunmanchu onqosqa kashajtinchej?

Bibliaj kutichisqan

Arí. Diosqa payta sirvej kamachisnin onqoykojtinku, paykunamanta mayta llakikun. Chaymanta parlaspa Biblia nin: “Tata Diosqa payta onqoynimpi kallpachanqa”, nispa (Salmo 41:3). Sinchʼi onqosqa kaspaqa kay kinsa imasta ruwasunman:

  1. Aguantanapaj Diosmanta kallpata mañakuna. Diosqa “mana unanchay atina sonqo tiyaykuyninta” sonqosninchejman churanqa, chaytaj mana anchata llakikunapaj yanapawasunchej, ñaupajman rinallapajpunitaj kallpachawasunchej (Filipenses 4:6, 7).

  2. Allin imaspipuni yuyana. Biblia nin: “Cusiska sonkoka cosa jampimin, pero phutiska sonkoka tullusta chʼaquichin”, nispa (Proverbios 17:22, Quechua de Cuzce). Asirikoyqa mana llakiynillanchejtachu chinkachin, manachayqa mana onqonapajpis yanapawanchej.

  3. Mana saykʼuspa suyakunallapuni. Suyakuyninchejqa sinchʼi onqosqa kashaspapis kusisqallapuni kanapaj yanapawanchej (Romanos 12:2). Bibliaqa niwanchej uj día manaña pipis “onqosqa kani” ninanta (Isaías 33:24). Diosqa tukuy onqoykunata chinkachenqa, mayqenkunatachus runas mana chinkachiyta atinkuchu, chaykunata. Chantapis pisimanta pisi viejoyayta chinkachenqa. Biblia nin: “Chaymanta cuerponqa llampʼuman tukonqa wawaj aychanmantapis aswan llampʼuman, imaynachus wayna kashaspa karqa, chay kikinman”, nispa (Job 33:25).

Sutʼinchaynin: Jehovaj testigosnenqa Diospa yanapanpi atienekuyku, jinapis onqoykuspaqa doctorman riyku (Marcos 2:17). Manataj niykuchu ima tratamientochus allin kasqanta, chaytaqa sapa uj ajllanan tiyan.