Ir al contenido

¿IMASTÁ BIBLIA YACHACHIWANCHEJ? (ESTUDIANAPAJ YANAPAS)

Diosta munayninman jina yupaychana (2 kaj)

¿Imastá Biblia yachachiwanchej? nisqa libroj 16 capitulonmanta orqhosqa kashan.

¿Cheqa cristianos wajkunata paykuna jina creenankupaj tanqanankuchu tiyan? ¿Imaynatá wajkunaman imapichus creesqaykimanta mana phiñachispalla sutʼinchawaj?