9 WRZEŚNIA 2020
ARGENTYNA

Więźniowie uczą się na podstawie Biblii mimo pandemii

Więźniowie uczą się na podstawie Biblii mimo pandemii

W prowincji San Luis w Argentynie nasi bracia prowadzą w trybie wideokonferencji cotygodniowe zebrania i studia biblijne z osadzonymi w zakładzie karnym o zaostrzonym rygorze. To pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie w tym kraju.

Bracia z San Luis od lat regularnie odwiedzają zakład karny dla niebezpiecznych przestępców. Wcześniej osobiście organizowali tam zebrania i prowadzili studia biblijne. Ale w marcu 2020 roku, gdy w kraju wprowadzono obowiązkowy lockdown, osobiste wizyty zostały zawieszone. Za zgodą władz penitencjarnych nasi bracia mogą kontynuować swoją służbę w więzieniu przy wykorzystaniu aplikacji do wideokonferencji.

Dyrektor zakładu karnego był pod takim wrażeniem wpływu wizyt braci na osadzonych, że razem ze swoją żoną sami zaczęli korzystać z zebrań. Powiedział: „Te zebrania mają bardzo duże znaczenie dla duchowego i emocjonalnego stanu więźniów w okresie izolacji społecznej. Poza tym niesamowicie przyczyniają się do tworzenia wśród nich pokojowej atmosfery. Niewątpliwie edukacja biblijna pomaga nam w staraniach, żeby więźniowie znów stali się przydatnymi członkami społeczeństwa”.

Pewien więzień napisał list do braci, którzy organizują głoszenie w zakładzie karnym. Napisał między innymi: „W te dni, kiedy wychodzę z bloku, żeby skorzystać z zebrania (...), zmęczenie, problemy, ból, smutek i wszystkie skutki zamknięcia znikają i czuję prawdziwe szczęście. Bardzo Wam dziękuję”.

W obliczu trwającej globalnej pandemii czujemy się zachęceni, wiedząc, że nasi bracia pomagają ludziom poznać orędzie biblijne (Izajasza 48:17, 18).